Radyo

Radio Data System (RDS) işlevleri

Güncelledi 7/23/2018

RDS sayesinde, radyo otomatik olarak en güçlü vericiye geçebilir. RDS, örneğin trafik bilgilerinin (TP) alınması ve belirli program türlerin (PTY) aranması imkanını sunar.

RDS - FM vericileri bir ağ içinde birbirlerine bağlar. Böyle bir ağdaki bir FM vericisi bir RDS radyosuna aşağıdaki fonksiyonları veren bilgiler gönderir:

 • Yayın zayıf bir alanda ise, otomatik olarak daha kuvvetli bir vericiye geçilir

  FM radyoda geçerlidir.

  .
 • Örneğin program türleri

  DAB* radyoda geçerlidir.

  veya trafik bilgileri gibi program kategorilerini arar.
 • Güncel radyo programında

  FM ve DAB* radyoda geçerlidir.

  metin bilgilerinin alınması.

Not

Bazı radyo istasyonları RDS kullanmaz veya işlevinin sadece seçili parçalarını kullanır.

İstenen türde bir program bulunduğunda radyo, halihazırda kullanımda olan müzik sistemi kaynağını keserek istasyon değiştirebilir. Mesela, CDçalar kullanımdaysa, duraklatılır. Araya giren yayın önceden ayarlanmış ses düzeyi ile tekrar çalınır. Ayarlanan program türünün yayını kesildiğinde radyo daha önceki ses kaynağına ve ses seviyesine geri döner.

Alarm, trafik bilgileri (TP), ve program türleri (PTY) fonksiyonları, öncelik sıralamasına göre birbirlerinin yayınını keserler ve en yüksek öncelik alarmın, en düşük öncelik ise program türlerinindir. Kesilen ses kaynağına geri dönmek ve mesajı hala dinleyebilmek için OK/MENU'ye basın. Mesajı iptal etmek ve kesilen ses kaynağına geri dönmek için EXIT tuşuna basın.


Bu yardımcı oldu mu?