Kilitleme/açma

Çocuk güvenlik kilitleri - elektrikli etkinleştirme*

Güncelledi 7/23/2018

Elektrikle çalıştırılan çocuk güvenlik kilitleri çocukların içeriden arka kapıları veya camları açmalarını önler.

Çalıştırılması

Çocuk güvenlik kilitleri 0 konumundan yüksek tüm anahtar konumlarında devreye alınabilir/devre dışı bırakılabilir. Etkinleştirme/devre dışı bırakma, hiçbir kapının açılmaması kaydıyla motor kapatıldıktan sonra 2 dakikaya kadar yapılabilir.

            

Çocuk güvenlik kilitlerini devreye sokmak için:

Kumanda paneli sürücü kapısı.

Kumanda paneli sürücü kapısı.

Motoru çalıştırın veya anahtarı 0 konumundan yüksek bir konuma getirin.

Sürücü kapısı kontrol panelindeki düğmeye basın.

Kombine gösterge tablosunun bilgi ekranında Arka çocuk kilidi etkinleştirildi mesajı gösterilir ve düğme lambası yanar - kilitler devrededir.

Çocuk güvenlik kilidi devrede olduğunda arka:

  • camlar sadece sürücü kapısı kumanda panelinden açılabilir
  • kapılar içten açılamaz.

Motor kapatıldığında geçerli ayar kaydedilir - motor kapatıldığında çocuk kilitleri devredeyse, fonksiyon motor tekrar çalıştırılana kadar devrede kalır.


Bu yardımcı oldu mu?