Kilitleme/açma

Kilitleme/kilit açma - gösterge

Güncelledi 7/23/2018

Araç uzaktan kumanda anahtarı kullanılarak kilitlendiğinde veya açıldığında sinyal lambaları kilitleme/kilit açma işleminin doğru şekilde gerçekleştirildiğini belirtir.

  • Kilitleme - bir kez yanıp sönme ve kapı aynaları katlanır

    Sadece katlanır elektrikli kapı aynası bulunan araçlar için.

    .
  • Kilit açma - iki kez yanıp söner ve kapı aynaları dışa katlanır

    Sadece katlanır elektrikli kapı aynası bulunan araçlar için.

    .

Kilitleme işleminde sonraki gösterge sadece tüm kilitler kapılar kapandıktan sonra devreye sokulduğunda verilir.

İşlevin seçilmesi

Kilitleme/kilit açma işlevinin ışıkla gösterimi için farklı seçenekler aracın MY CAR menü sisteminden ayarlanabilir. Menü sisteminin açıklaması için, bkz. MY CAR.


Bu yardımcı oldu mu?