Güzergah ve rota

Navigasyon* - harita seçenekleri

Güncelledi 7/23/2018

Haritanın nasıl gösterileceğine ve neyi göstereceğine ilişkin ayarlar buradan yapılır.

Tam ekran harita

Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve AyarlarHarita seçenekleriTam ekran harita göster'i seçin.

Harita boyutu seçin:

 • Kutu seçildi - ekranın tümünde haritayı gösterir.
 • Kutu seçilmedi - ör: yolcu kabini ısısı veya yürütülen parça gibi arabaya dair bilgiler ekranın tepesinde veya en altında gösterilir.

Harita modu

Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve AyarlarHarita seçenekleriMap type'i seçin.

Haritanın ekranda nasıl gösterileceği seçilir.

 • Kuzeye doğru - haritanın en üstünde daima kuzey yönü görünür. Araba sembolü, ekranın üzerinde uygun yönde hareket eder.
 • Map heading up - araba sembolü merkezdedir ve daima ekranın üstünü işaret eder. Harita görüntüsü, yolun nasıl kıvrıldığına bağlı olarak, araba sembolünün altında döner.
 • 3 boyutlu harita temel - araç sembolü merkezde ve seyir yönü ekranın yukarı kısmında olacak şekilde harita çapraz olarak aracın üstünden gösterilir.
 • 3 boyutlu harita gelişmiş - önceki seçenek ile aynıdır, ancak harita görüntüsüne farklı nesneler, binalar vs. eklenmiştir.

Bir otoban boyunca bilgiler

Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve AyarlarHarita seçenekleriOtoyol bilgileri'i seçin.

Fonksiyon seç:

 • Kutu seçili - Araç bir otobanda olduğunda örneğin dinlenme alanı veya benzin istasyonu gibi üç (3)sonraki çıkış gösterilir. Liste, en yakın çıkış listenin en altında olacak şekilde dizilir.
 • Kutu seçilmemiş - fonksiyon kapalı.

Mevcut konum hakkında bilgi

Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve AyarlarHarita seçenekleriKonum bilgileri'i seçin.

Konum bilgisini seçin.

 • Şu anki yol - ekran, aracın/imlecin bulunduğu yolun/caddenin adını gösterir.
 • Enlem/Boylam - ekran, aracın/imlecin bulunduğu konumun koordinatlarını gösterir.
 • Yok - ekran, aracın/imlecin bulunduğu konum için hiçbir bilgi göstermez.

Pusula

Ekranın harita görüntüsünde aracın önünün hangi yöne doğru olduğunu gösteren bir pusula bulunmaktadır.

Pusula iğnesinin kırmızı ucu kuzeyi ve beyaz ucu güneyi gösterir. Metin tabanlı pusula yönü grafik pusulaya bir alternatif olarak seçilebilir.

Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve AyarlarHarita seçenekleriPusula'i seçin.

Pusula yönünün pusula iğnesi ile mi yoksa harfler ile mi gösterileceğini seçin.

 • Grafik - pusula yönünü belirten bir pusula iğnesi.
 • Tekst - N kuzey için, W batı için, S güney için veya E doğu için pusula yönünü belirten harfler.

Harita görüntüsünün pusula yönü - ekranda yukarıda kuzey veya seyahat yönü - ayrıca ayarlanabilir, yukarıdaki "Harita modu pusula yönü" bölümüne bkz.

Haritada ilgi alanları (POI)

Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve AyarlarHarita seçenekleriPOI simgeleri'i seçin.

İşaretli POI seçenekleri haritada gösterilecektir.

İşaretli POI seçenekleri haritada gösterilecektir.

Haritada hangi POI simgelerin gösterilmesi gerektiğini seçin.

 • Varsayılan - Seçilen işlevi ile tanımlanan POI gösterilir.
 • Seçilen - ekranda gerekli her bir POI için AYAR düğmesi + Tamam seçeneği ile seçim yapın.
 • Yok - hiçbir POI gösterilmez.

Harita görüntüsünün okunmasını zorlaştırmaktan kaçınmak için aynı anda ekranda görüntülenebilen POI seçeneği sayısı sınırlanmıştır - bir alanı yakınlaştırma birden fazla POI seçeneklerinin görünmesine olanak sağlar.

Harita renkleri

Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve AyarlarHarita seçenekleriHarita renkleri'i seçin.

Harita renkleri için ayarları seçin.

 • Otomatik - gündüz veya gece olduğunu tespit eden bir ışık sensörü, ekranı otomatik olarak uyarlar.
 • Gün - ekranın renkleri ve kontrastı netleşir veya keskinleşir.
 • Gece - ekranın renkleri ve kontrastı, sürücüye en iyi gece görüşünü sağlayacak şekilde uyarlanır.

Harita üzerinde kayıtlı konum

Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve AyarlarHarita seçenekleriHaritadaki kayıtlı pozisyon'i seçin.

Tüm kayıtlı konumlar gösterilmektedir.


Bu yardımcı oldu mu?