Mesafe uyarı

Mesafe İkazı*

Güncelledi 7/23/2018

Mesafe İkazı fonksiyonu (Distance Alert) öndeki araçla zaman aralığı çok kısaldığında sürücüyü uyarır.

Mesafe uyarı, 30 km/sa (20 mph) üzerindeki hızlarda devrededir ve sadece aynı yönde seyir halinde olan öndeki araca tepki verir. Gelen, yavaş veya sabit araçlar için mesafe bilgisi verilmez.

Turuncu uyarı lambasıNOT: Resim şematiktir - ayrıntılar aracın modeline göre değişebilir..

Turuncu uyarı lambası

NOT: Resim şematiktir - ayrıntılar aracın modeline göre değişebilir.

.

Ön camdaki turuncu uyarı lambası öndeki araçla olan mesafe ayarlanmış zaman aralığından daha kısaysa sürekli olarak yanar.

Not

Bilgisayarlı hız denetimi etkin olduğu zaman mesafe uyarı devre dışı bırakılır.

Uyarı

Mesafe uyarısı sadece öndeki araca olan mesafe önceden ayarlanmış bir değerden daha kısa ise, yanıt verir - sürücünün araç hızı etkilenmez.

Çalıştırma

Fonksiyonu devreye sokmak ve devreden çıkartmak için orta konsoldaki düğmeye basınız. Düğmedeki lamba yanıyorsa fonksiyon devrededir.

Seçilen bazı donanım kombinasyonları, orta konsolda bir düğme için boş alan bırakmaz - bu gibi durumlarda işlev, aracın menü sistemi MY CARMY CAR ile çalıştırılır - bu noktaya geldiğinizde Mesafe ikazı işlevini arayın.

Ayar zamanı aralığı

Zaman aralığı kontrolleri ve sembolü.

Zaman aralığı kontrolleri ve sembolü.

Zaman aralığı - Artır/azalt.
Zaman aralığı - On.

Öndeki araç için farklı zaman aralıkları seçilebilir ve kombine gösterge tablosunda 1-5 yatay çizgi halinde gösterilir - çizgiler ne kadar fazlaysa zaman aralığı o kadar uzundur. Bir çizgi, öndeki araçla yaklaşık 1 saniye, 5 çizgiyaklaşık 3 saniye süreye karşılık gelir.

Aynı sembol Adaptif cruise control devredeyken de görüntülenir.

Not

Verilen bir zaman dilimi için daha yüksek hız, metre olarak hesaplanmış daha uzun mesafe.

Ayarlı zaman aralığı ayrıca uyarlanabilir hız kontrol fonksiyonu için kullanılır.

Sadece yerel trafik mevzuatı tarafından izin verilen zaman aralıklarını kullanın.


Bu yardımcı oldu mu?