Park Yardımcısı

Park yardım sistemi* - fonksiyonu

Güncelledi 7/23/2018

Park yardımı sistemi motor çalıştırıldığında otomatik olarak etkinleştirilir - şalterin On/Off lambası yanar. Park yardımı bu düğmeyle devre dışı bırakılırsa lamba söner.

Park yardımı ve CTA için On/Off.

Park yardımı ve CTA için On/Off*.

Araçta CTA varsa, gösterge lambaları BLIS için bir kere yanıp söner, ardından park yardımı düğme kullanılarak etkinleştirilir.

Görüntü ekranı görüntüsü - sol ön ve sağ arka tarafta bir engel gösteriyor.

Görüntü ekranı görüntüsü - sol ön ve sağ arka tarafta bir engel gösteriyor.

Orta konsol görüntü ekranı araç ile tespit edilen engel arasındaki ilişkinin genel durumu gösterir.

İşaretli sektörler dört sinyalden hangisinin bir engel tespit ettiğini gösterir. Seçili sektör kutusu araç sembolüne yaklaştıkça, araçla engel arasındaki mesafe kısalır.

Sinyalin frekansı, araç önündeki veya arkasındaki bir cisme yaklaştıkça artar. Audio sistemindeki sesler otomatik olarak kısılır.

Mesafe 30 cm'den kısayken sesli ikaz kesintisiz bir hal alır ve aktif sensörün araca en yakın bölgesinin içi doldurulur. Tespit edilen engel aracın arkasında ve önünde sabit ses mesafesi içindeyse ses sırasıyla hoparlörlerden verilir.

Önemli

Örneğin zincirler, ince parlak plakalar veya alçak bariyerler "sinyal gölgesi" içinde kalabilirler ve geçici olarak sensörler tarafından tespit edilmezler - ardından atınımlı ton beklenen sabit ton yerine beklenmedik şekilde durabilir.

Sensörler çıkıntılı yükleme rampası gibi yüksek nesneleri algılayamaz.

  • Bu durumlarda, ekstra dikkatli olun, aracı özellikle yavaşça manevra yaptırın/yeniden konumlandırın veya geçerli park manevrasını durdurun - Sensörler geçici olarak düzgün çalışmadığından araçlara veya diğer nesnelere zarar verme riski yüksek olabilir.

Bu yardımcı oldu mu?