Volvo On Call

Kişisel veriler

Güncelledi 7/23/2018

Volvo On Call (VOC) hizmeti ile bağlantılı olarak işlenen kişisel veriler.

Bu servisle ile bağlantılı işlenen kişisel verilerden Volvo'nun satış şirketleri, aşağıdaki tabloya bakın ve Volvo Personvagnar AB sorumludur. Tüm işleme, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili geçerli yasalar ve doğru uygulama uyarınca yapılmaktadır.

Ülke

Satış şirketleri

Belçika

Volvo Cars NV

İngiltere

Volvo Car UK Ltd

Fransa

Volvo Automobiles France SAS

Hollanda

Volvo Cars Nederland B.V.

İtalya

Volvo Auto Italia S.p.A.

Norveç

Volvo Personbiler Norge AS

Polonya

Volvo Car Polska Sp. z o.o.

Portekiz

Volvo Car Portugal S.A.

Rusya

Limitet Şirket Volvo Cars

İspanya

Volvo Car España S.L.

İsveç

Volvo Personbilar Sverige AB

Almanya

Volvo Car Germany GmbH

Finlandiya

Volvo Auto Oy Ab

Danimarka

Volvo Personvagne Danmark A/S

Avusturya

Volvo Car Austria GmbH

İsviçre

Volvo Automobile (Schweiz) AG

Veri işlemenin amacı

Kişisel veriler, hizmeti sağlamak ve iyileştirmek üzere AB/AET içinde ve dışında bulunan işbirliği ortakları ile Volvo tarafından kullanılır.

Hangi kişisel veriler işlenir?

İşlenen kişisel veriler temel olarak aşağıdaki üç kategoriye aittir.

  • Hizmetinin etkinleştirilmesi ve Volvo ile olan diğer sözleşmeleri ile bağlantılı olarak sağladığı isim, adres, telefon numarası, hizmet tipi ve süresi gibi müşterinin kişisel verileri.
  • Hizmet kapsamında belirli bir olay meydana geldiğinde araçtan otomatik olarak gönderilen bilgiler. Bu mesaj türü araç kimliğini (VIN), hizmetin kullanıldığı zamanı, hizmet türünü, hava yastıklarının açılıp açılmadığını, kemer germe tertibatlarının açılıp açılmadığını, mevcut yakıt miktarını, aracın içinde ve dışındaki mevcut sıcaklığı, kapıların ve camların kilitli veya açık olup olmadığını ve ayrıca hız ve yön ile birlikte aracın son altı konumunu içerir.
  • Müşteriyle ilişkili olabilecek diğer bilgiler araçtaki kişilerle telefon görüşmelerini, hizmeti sunan servis merkezini ve servis merkezi operatörü tarafından oluşturulan kayıtları içerir.

Kişisel verilere kimlerin erişimi vardır?

Volvo, hizmeti sunmak üzere taşeronlar kullanır. Bu taşeronlar Volvo adına çalışır ve sadece hizmeti sunmaları için gerekli kapsam kadar kişisel verileri işleyebilir. Tüm taşeronlar gizliliği korumalarını ve kişisel verileri geçerli yasalara uygun şekilde kullanmalarını gerektiren sözleşmelere bağlıdır.

İnceleme prosedürleri

Bu servisi sağlamak için gereken ve sözleşme süresince ve sonrasında Volvo'nun kanunlar ve diğer kurallar uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerektiği süre kadar saklanan kişisel veriler. Bu servis kapsamındaki olaylar sırasında oluşan ve olayın meydana gelmesinden üç ay sonra silinen veriler.

Kayıtlarda düzeltmeler ve alıntılar

Özel şahıslar yanlış bilgilerin düzeltilmesini talep etme ve hangi kişisel bilgilerin işlendiğini gösteren kayıttan alıntılar alma hakkına sahiptir. Kişisel verileri düzeltmek için lütfen Volvo'nun müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Kayıttan alıntı alma talebi yazılı olarak başvuran kişi tarafından yazılıp imzalanmalı ve isim, adres ve müşteri numarası bilgilerini içermelidir. Talep Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sweden adresine gönderilmelidir.

Kişisel verilerin işlenmesine onay verme

Bu belgedeki talimatlarda belirtilenler uyarınca aboneliği etkinleştirerek kullanıcı, VOC hizmetinin yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak kişisel verilerinin işlenmesini kabul eder.


Bu yardımcı oldu mu?