Volvo On Call

Volvo On Call kullanarak

Güncelledi 7/23/2018

Volvo On Call (VOC) sistemi tavandaki iki düğmeden birine basmak veya menü kaynağından seçmek suretiyle etkinleştirilir.

VOC aracın güvenlik sistemi, ör. emniyet kemeri gerginliğinin ve hava yastıklarının aktivasyon seviyesine ulaştığı bir kaza ile harekete geçtiğinde otomatik olarak başlar. Araç ve aracın bulunduğu konuma uygun yardımı gönderecek olan VOC servis merkezi arasında iletişim kuruldu.

Aktif bir hizmet ekranda sembolle.

SOS düğmesi - acil durumlarda

Manüel alarm hizmetini etkinleştirmek için tavandaki SOS düğmesine en az 2 saniyeliğine basın.

SOS düğmesine alternatifler

MY CAR normal görünümünde OK/MENU tuşuna basın ve AyarlarVolvo On CallSOS öğesini seçin.

ON CALL düğmesi - araçla ilgili bir sorun olması durumunda

Servisi etkinleştirmek ve VOC servis merkeziyle iletişim kurmak için tavandaki ON CALL düğmesine en az 2 saniyeliğine basın, bkz. Kullanılabilir Volvo On Call fonksiyonları.

ON CALL düğmesine alternatifler

MY CAR normal görünümünde OK/MENU tuşuna basın ve AyarlarVolvo On CallOn Call öğesini seçin.

Not

SOS düğmesi ancak kaza, hastalık veya araç ve yolcularına yönelik harici bir tehdit olması durumunda kullanılmalıdır. SOS işlevi sadece acil durumlara dönüktür. Yanlış kullanım ekstra cezai yaptırımlara neden olabilir.

Yol yardımı da dahil olmak üzere diğer tüm servisler için ON CALL düğmesi kullanılabilir.

Bir hizmetin iptal edilmesi

Başlatılan bir hizmet, 10 saniye içerisinde EXIT düğmesine bir kez basarak durdurulabilir.

– SETUP

Menü sisteminde olası seçenekler ve ayarlar.

  • Tuş kilidi - SOS ve ON CALL düğmelerinin ne zaman etkinleşeceğine karar verir. Fonksiyon, düğmelerin sadece uzaktan kumanda anahtarı I veya II konumundaysa veya motor çalışıyorsa etkinleşeceği anlamına gelir.
  • Servisi etkinleştir - Aboneliği etkinleştirmek ve servise erişim elde etmek için kullanılır.

Üyelik durumunun etkinleştirilmesi VOC sisteminin araç sahibi abonelik için kayıt yaptırmadan önce bir Volvo atölyesinde etkinleştirilmesi gerektiğini gösterir.


Bu yardımcı oldu mu?