Kullanma kılavuzunuzu keşfedin

S60
2019

City Safety

11 Sonuçlar

City Safety

City Safety* sürücüyü görsel, dokunsal, işitsel sinyaller ve fren pals uyarısını kullanarak aniden ortaya çıkan yayaları, bisikletçileri, daha büyük hayvanları ve araçları tespit etmesine yardımcı olur - sürücü makul bir süre zarfında eylemde bulunmazsa araç otomatik olarak fren yapmaya çalışır.

City Safety için parametreler ve alt fonksiyonlar

City Safety otomatik fren fonksiyonu ile aracın hızını düşürerek öndeki bir araç, bisikletçi, yaya ve büyük hayvanla çarpışmayı önleyebilir.

City Safety için uyarı mesafesinin ayarlanması

City Safety daima etkinleştirilir ancak sürücü, fonksiyon için uyarı mesafesi seçme olasılığına sahiptir.

City Safety için mesajlar

Sürücü gösterge ekranında City Safety ile ilgili bir dizi mesaj görüntülenebilir.

City Safety sınırlamaları

Bazı durumlarda City Safety* fonksiyonunun sınırlamaları olabilir.

City Safety karşıdan gelen araçlar için fren yapar

City Safety karşıdan aracınızın şeridine gelen bir araç için acil durum frenini kullanmak için sürücüye yardımcı olabilir.

Çapraz trafikte City Safety

City Safety, bir kavşakta karşıdan gelen başka bir aracın yolundan geçerken veya dönerken sürücüye yardımcı olabilir.

City Safety kaçınma manevrası için direksiyon yardımı

City Safety direksiyon yardımı, sürücünün sadece bir fren yaparak çarpışmayı önlemek mümkün olmadığında bir araçtan/engelden uzaklaşmasına yardımcı olabilir. City Safety direksiyon yardımı kapatılamaz, her zaman etkindir.

City Safety direksiyon yardımının kaçınma manevrası yaparken sınırlamaları

City Safety fonksiyonu bazı durumlarda sınırlı fonksiyonelliğe sahip olabilir ve müdahale edemeyebilir örneğin:

City Safety kaçış manevraları engellediğinde

City Safety fonksiyonu sadece direksiyon kırarak bir çarpışmadan kaçınmak mümkün olmadığında otomatik olarak aracı durdurarak sürücüye yardımcı olacak donanıma sahiptir.

City Safety ile engellerin tespiti

City Safety sürücünün araç, bisikletçi, büyük hayvan ve yayaları tespit etmesine yardımcı olabilir.