Pilot Assist

Sürücü desteği için kayıtlı hızı ayarlayın

Güncelledi 1/31/2020

Sürücü desteği için kayıtlı hızı ayarlayın

Hız Sınırlayıcı, Cruise Control, Adaptif Cruise Control (ACC)*Adaptive Cruise Control ve Pilot Assist fonksiyonları için kayıtlı hız ayarlamak mümkündür.

P5+6-1746-ACC+PA Sätta-Justera Hastighet
: Kayıtlı hızı artırır.
: Kayıtlı hızı düşürür.
Kayıtlı hız.

(1) veya (2) direksiyon simidi düğmelerine kısa basış ile veya basılı tutarak ayarlanan bir hızı değiştirin:

  • Kısa basış: Her bir basış hızı +/- 5 km/sa (+/- 5 mil/sa) artışlarla değiştirir.
  • Bas ve basılı tut: Hız göstergesi (3) istenilen hıza geldiğinde düğmeyi serbest bırakın.
  • Son düğmeye basıldıktan sonra ayarlanan hız belleğe kaydedilir.

Sürücü, direksiyon simidi (1) düğmesine basmadan önce gaz pedalını kullanarak aracın hızını artırırsa düğmeye basıldığı anda sürücünün ayağının gaz pedalında olması kaydıyla kaydedilen hız, düğmeye basıldığı zamanki araç hızı olacaktır.

Örneğin sollama yaparken gaz pedalıyla hızın geçici olarak artırılması ayarı etkilemez - gaz pedalı bırakıldığında araç en son kaydedilmiş hıza geri döner.

Otomatik şanzıman

Sürücü desteği fonksiyonları 0 km/saat ile 200 km/sa (125 mil/sa) arası hızlardaki diğer araçları takip edebilir.

Pilot Assist, neredeyse hareketsiz konumdan 140 km/saat (87 mph) değerine kadar direksiyon yardımı sunabilir.

En düşük programlanabilir hızın 30km/sa (20 mil/sa) olduğunu unutmayın, her ne kadar başka bir 0 km/sa hızdaki aracı izleme yeteneğine sahip olsa da 30 km/sa (20 mil/sa) altında bir hız seçilemez/kaydedilemez.

Düz şanzıman

Sürücü desteği fonksiyonları 30 km/sa (20 mil/sa) - 200 km/sa (125 mil/sa) arası hızlardaki diğer araçları takip edebilir.

Pilot Assist, 30 km/s (20 mil/s)ile 140 km/saat (87 mil/s) hızları arasında direksiyon yardımı sunabilir.

Programlanabilir en düşük hız 30 km/saattir (20 mil/sa) - maksimum hız 200 km/saattir (125 mil/sa).


Bu yardımcı oldu mu?