Sürücü desteği

Sürücü destek sistemi

Güncelledi 1/31/2020

Sürücü destek sistemi

Araç, çeşitli durumlarda sürücüye aktif veya pasif olarak destek olabilecek çeşitli sürücü destek sistemleriyle donatılmıştır.

Örneğin, sistemler sürücüye aşağıdakiler için yardımcı olabilir:

  • ayarlanan bir hızı koruma
  • öndeki araç ile belirli bir zaman aralığını koruma
  • sürücüyü uyarmak ve aracı frenlemek suretiyle bir çarpışmayı önleme
  • park için sürücüye yardım etme.

Bazı sistemler standart olarak takılırken diğerleri opsiyoneldir - hangi alternatifin geçerli olduğu pazara bağlıdır.


Bu yardımcı oldu mu?