Gizlilik

9 Sonuçlar

Bilgi uyarısı – Araç veri analizleri

Bilgi bildirimi – Volvo ID (Bağlantılı Güvenlik)

Volvo Car Corporation'ın size Volvo ID ile ilgili tüm işlevselliği sağlayabilmesi için, bazı verileri işlemek durumundayız.

Müşteri gizlilik politikası

Hukuk departmanı iletişim bilgileri

Veri koruma, gizlilik veya diğer hukuki konulardaki sorularınız için lütfen aşağıda verilen ilgili iletişim bilgilerini kullanın.

Yasal belgeler ve veri yönetimi

Volvo Car Group olarak biz, Volvo deneyiminizi mümkün olduğunca güvenli, zahmetsiz ve eğlenceli hale getirecek Hizmetler sunmak istiyoruz.

Bilgi Uyarısı – Ürün ve Hizmetlere yönelik Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları için Genel Veri Analizi

Bilgi bildirimi – Speech Messaging (Sesle Mesaj Yazma)

Güncelledi 11/25/2019

Bilgi bildirimi – Speech Messaging (Sesle Mesaj Yazma)

Volvo Car Corporation (“Volvo”, “biz”), size Sesle SMS Mesaj Yazma (Sesi Yazıya Çevirme) ile ilgili tüm işlevselliği sağlayabilmek için bazı verileri işlemek zorundadır.

1. Veri denetleyicisi

Sesle Mesaj Yazma ile ilgili olarak toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler için denetleyici, 556074-3089 şirket tescil numarası ile kayıtlı ve Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, İsveç adresinde mukim İsveçli bir tüzel kişilik olan Volvo Car Corporation'dur.

2. Veri işlemenin amacı

Kişisel verilerin işlenmesindeki amaç, size Volvo'nun -konuşmanızı yazıya dönüştürmek için ses tanıma özelliğini kullandığımız- Sesle Mesaj Yazma hizmetini sağlayabilmesidir. Volvo, ses tanıma işlevini gerçekleştirebilmek ve ayrıca servis sağlayıcının hizmetini iyileştirebilmek için bir 3. taraf servis sağlayıcı kullanmaktadır.

3. Veri kategorileri

3.1 Kayıtlı Sesli Veriler

Yazıya dönüştürülecek söz konusu mesajın sesli bir kaydı, araçtan buluta gönderilir.

3.2 Araç Kimlik Numarası (VIN)

VIN, aracınızın bu hizmet için bir aboneliği olduğunu doğrulamakta kullanılır.

3.3 Kısa Mesaj

3. taraf servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan kısa mesaj, bulutta saklanır ve aracınıza geri gönderilerek kaydedilir. Kısa mesaj, SMS olarak gönderilebilir.

4. Veri paylaşımı

Kayıtlı Konuşma verileri, Volvo'nun bulut servisiyle internet üzerinden paylaşılacak ve 3. taraf servis sağlayıcısına iletilecektir. Araç Kimlik Numaranız yalnızca araç ve Volvo bulutu arasında paylaşılacaktır. Kısa mesaj, 3. taraf servis sağlayıcı ve aracınız arasında paylaşılacaktır.

5. Yasal zemin

Volvo yukarıda belirtilen verilerin denetleyicisi olurken, 3. taraf servis sağlayıcı kayıtlı konuşma verilerini işleyerek metne dönüştürür. Yukarıda listelenen veriler, söz konusu işlemin Volvo'nun Sesle Mesaj Yazma hizmetini sunabilme gerekliliği temel alınarak işlenir.

6. Verilerin saklanması ve silinmesi

Araç Kimlik Numarası, abonelik aktif olduğu sürece Volvo'nun bulutunda saklanacaktır. VIN, yerel yasalarla ihtilafa düşülmediği takdirde, abonelik sona erdikten 90 gün sonra silinecektir. 3. taraf servis sağlayıcı, kayıtlı konuşma verilerini kısa mesajla birlikte 90 gün boyunca saklar.

7. Diğer

Volvo'nun (Volvo ve Volvo'nun Veri Koruma Yetkilisi'nin iletişim bilgileri, haklarınıza ilişkin bilgiler ve verilerinizin korunması için alınan güvenlik önlemleri dahil olmak kaydıyla) kişisel verilerinizi işlemesine ilişkin ayrıntılı bilgi Volvo Car Group Müşteri Gizliliği Politikası içinde bulunabilir.


Bu makale şuna uygulanabilir:


Bu yardımcı oldu mu?

Bilgi bildirimi – Volvo On Call (Bağlantılı Güvenlik)

Volvo Car Corporation'ın ("Volvo", "biz") Volvo On Call hizmetinizle ilgili tüm işlevselliği sağlayabilmesi için, kişisel veriler dahil bazı verileri işlemek durumundayız.

Bilgi bildirimi – Real-Time Traffic Information (Bağlantılı Güvenlik)

Volvo Car Corporation'ın ("Volvo", "biz", "bizi/bize"), size Real Time Traffic Information (Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri) ile ilgili tüm işlevselliği sağlayabilmesi için bazı verileri işlemek durumundayız.