Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, Volvo Cars için güvenlik kadar önemlidir. İklim nötr bir hedef üzerinde çalışarak, döngüsel ekonomiyi kucaklayarak ve iş operasyonlarımızı sorumlu bir şekilde yürüterek gezegenin korunmasına yardımcı oluyor ve daha adil bir topluma katkıda bulunuyoruz.

Bir şarj istasyonunda şarj edilen Volvo araç.

Tutkularımız

İklim eylem planı

2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olmak

Döngüsel ekonomi

2040 yılına kadar döngüsel bir işletme olmak

Etik ve sorumlu iş anlayışı

Etik ve sorumlu iş anlayışıyla tanınan bir lider olmak

Bu hedefe nasıl ulaşırız?

İklim eylem planı

Bir mobilite sağlayıcısı olarak, iklim değişikliği sorununun bir parçasıyız ve harekete geçme sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Tüm tedarik zincirlerimizde emisyon değerlerini düşürerek 2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olmayı hedefliyoruz.

-%50

Egzoz emisyonları

-%25

Ham maddeler ve tedarikçiler

-%25

Lojistik dahil toplam operasyonlar

-%40

Araç başına toplam düşüş

Filomuzu elektrikli hale getiriyoruz

Egzoz emisyonları, karbon ayak izimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu nedenle 2019'dan itibaren piyasaya sunulan her yeni Volvo araçta bir elektrikli motor bulunuyor. 2025 itibarıyla yıllık araç satışlarımızın yüzde 50’sinin tamamen elektrikli araçlardan, geri kalanının ise hybrid modellerden oluşmasını hedefliyoruz.

Su kaynağı üzerindeki bir köprüde ilerleyen Volvo SUV.

İklim nötr üretim

2025 itibarıyla iklim nötr üretim faaliyetlerine geçmeyi hedefliyoruz. Küresel tesislerimiz şimdiden yüzde 80'in üzerinde iklim nötr elektrikle çalışıyor. 2008 yılından bu yana tüm Avrupa tesislerimiz hidroelektrik enerjiyle çalışıyor.

Tedarikçilerle çalışma

Tedarik zincirimizdeki emisyon değerlerini düşürmek, iklim hedefimize ulaşmak için çok önemli. En iyi tedarikçilerimizi 2025 yılı itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmaya ve malzemeler için daha döngüsel bir yaklaşım geliştirmeye teşvik ediyoruz.

Su kaynağı üzerindeki bir köprüde ilerleyen Volvo SUV.

İklim planımız için üçüncü taraf onayı

Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi)*, 2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olma planımızı onayladı. SBTi'ye göre, emisyon değerlerini düşürme hedeflerimiz, Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2°C'nin çok altında sınırlandırma hedefleriyle uyumludur.

*SBTi, Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasında yapılan bir iş birliğidir.

*SBTi, Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasında yapılan bir iş birliğidir.

Kumaşa iliştirilmiş evrensel geri dönüşüm sembolünün bulunduğu bir araç koltuğunun yakından görünümü.

Döngüsel ekonomi

Dünyanın doğal kaynakları sınırlıdır. Bu, kullanılan parçaların ve malzemelerin yalnızca aracın kullanım ömrü sonunda geri kazanıldığı değil, aynı zamanda yeni araçların üretiminde yeniden kullanıldığı döngüsel ekonomiyi kucaklayan bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle araçlarımızı, atıkları en aza indirip geri dönüşümlü ve biyo-bazlı malzemeleri daha fazla kullanacak şekilde tasarlıyoruz.

%25

Geri dönüşümlü veya biyo-bazlı plastik

%40

Geri dönüşümlü alüminyum

%25

Geri dönüşümlü çelik

Etik ve sorumlu iş anlayışı

Çalışanlarımızın refahını ve haklarını koruyarak, eşitliği teşvik ederek ve tedarik zincirimizde çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmek için çalışarak etik ve sorumlu iş anlayışıyla tanınan bir lider olmayı hedefliyoruz.

Şarj edilen bir akü.

Etik aküler

Akülerimizi sorumlu bir şekilde tedarik etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu taahhüdün bir parçası olarak, kobalt tedarik zincirimiz genelinde blok zinciri teknolojisini kullanarak, akülerimizde kullanılan kobaltı izleyebilen ilk araç üreticisiyiz.

Blok zinciri teknolojisi nedir?

İklim değişikliği, nihai güvenlik testidir.

İklim değişikliği, gerçek güvenlik testidir

Volvo’nun Lambda sensör sisteminin arkasında buluşunu gösteren bir adam.

Sürdürülebilirlik geleneği

Uzun yıllar çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için çalıştık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bazı eylemleri keşfedin.