Sürdürülebilirlik

Etik ve sorumlu iş anlayışı

Etik ve sorumlu iş anlayışıyla tanınan lider bir şirket olmak istiyoruz. İş yaparken çalışan olarak davranışlarımızla, iş gücümüze davranış şeklimizle ve iş ortaklarımızdan beklentilerimizle doğru olanı yapmak; iyilik için mücadele etmek ve toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak istiyoruz.

Volvo Cars temsilcisiyle konuşan bir kişi

Taahhüdümüz: Şirketimizde güçlü bir etik kültür geliştirmek.

Yeni küresel insan standardı

Küresel insan standartları, eşitlik ve işçi hakları için sektörde rol modeli olmak.

Sorumlu kaynak temini

Tüm kaynak temini sürecimiz boyunca şeffaflığı ve izlenebilirliği hedeflemek.

Etik liderlik

Sorumlu iş anlayışı, kültürümüzün ve iş yapma şeklimizin temel unsurudur.

Sürdürülebilir finansman

Ortak çevremiz ve toplumumuz üzerinde olumlu bir etkisi olan finansman olanaklarını seçmek.

Küresel insan.

Global etik yaklaşımlar

Volvo Cars Aile Bağları, herkes için eşit küresel ebeveynlik izni.

Volvo Cars aile bağları, tüm cinsiyetlere yönelik küresel ücretli ebeveynlik izni politikamızdır. En az bir yıllık hizmeti olan tüm Volvo Cars çalışanlarına, varsayılan olarak taban ücretlerinin yüzde 80'i üzerinden 24 haftalık ebeveynlik izni verilir. Bu küresel politika, her iki ebeveyn için de geçerlidir ve evlat edinenleri, koruyucu aileleri, vasi ebeveynleri ve aynı cinsiyetten çiftlerin ebeveynliklerini içerdiğinden çok çeşitli aile türleri için uygundur.

Volvo Cars'ta çocuklar

Çeşitlilik

Küresel bir şirketiz ve iş gücümüze de bunu yansıtıyoruz. 100'den fazla ülkede otomobil satıyoruz ve farklı fikirlerin, deneyimlerin, geçmişlerin ve kişiliklerin bir karışımı olma yolunda ilerliyoruz. Sektörümüz hızla değişiyor. İş ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi cesaretle belirliyoruz. Daha kaliteli kararlar almak için çeşitli ve kapsayıcı ekiplerle birlikte tüm bakış açılarına açık olmak devam eden başarımız için kritik bir öneme sahip.

Beyaz Volvo xc40'ta büyükbaba ve torunu

Eşit cinsiyet dengesi

Çalışanlarımızın en iyi özelliklerini ortaya çıkaran liderlikle çeşitlilik içeren bir iş gücü ve kapsayıcı bir kültür oluşturmaya kararlıyız. Bunun anahtarının şirketimiz genelinde cinsiyet çeşitliliği için çaba göstermek olduğuna inanıyoruz. Tümü, liderlik pozisyonlarında gerçek bir kadın/erkek eşitliği yaklaşımıyla hareket ettiğimiz eşitlik hedefimizin bir parçası.

Etik kaynak temini

Gezegenimiz üzerindeki etkimizi azaltmaya kararlıyız ve sorumluluğumuzun kendi sınırlarımızın ötesine geçtiğini biliyoruz. Etkimizi hesaplarken kaynak temini faaliyetlerimizde neyin, nasıl ve nereden geldiğini dikkate almamız gerekiyor. Tüm kaynak temini sürecimiz boyunca şeffaflığı ve izlenebilirliği hedefliyoruz. Örneğin, aküleri sorumlu bir şekilde temin etme taahhüdümüzün bir parçası olarak blok zinciri teknolojisini kullanıyoruz.

Şarj edilen bir akü.

Etik aküler

Akülerimizi sorumlu bir şekilde tedarik etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu taahhüdün bir parçası olarak, kobalt tedarik zincirimiz genelinde blok zinciri teknolojisini kullanarak, akülerimizde kullanılan kobaltı izleyebilen ilk araç üreticisiyiz.

Duyarlı kobalt temini

Duyarlı kobalt temini

Kobalt, elektrikli araç akülerinin üretiminde hayati bir bileşendir. Bazı durumlarda, kobalt çıkarmanın insan hakları üzerinde etkileri olabilir. Kobalt tedarik zincirimizin şeffaflığını ve izlenebilirliğini artırmak için blok zinciri teknolojisini kullanıyoruz ve malzemenin kaynağına ilişkin bilgilerin tespit edilmeden değiştirilmesini engelliyoruz. Akülerimizde kullanılan kobaltın duyarlı bir şekilde teminini sağlamak için tedarikçilerimizle birlikte maden sahalarında yapılan denetimler ve GPS ile izleme dahil olmak üzere başka işlemler de gerçekleştiriyoruz.

Blok zinciri teknolojisi nedir?

Etik liderlik

2019'da Volvo Cars, Ethisphere Enstitüsü tarafından art arda üçüncü kez World’s Most Ethical Company® olarak seçildi. Ethisphere Institute, etik iş uygulamaları standartlarını tanımlama ve geliştirmede küresel bir liderdir. Geçmişte Ethisphere Institute anketine katılımımız sürekli iyileştirme girişimlerimizin bir parçası haline geldi.

Hakan Samuelsson

"Sorumlu iş anlayışı, kültürümüzün ve iş yapma şeklimizin temel unsurudur."

Maria Hemberg, yasal ve kurumsal yönetim grup başkanı

Bu ödül, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sorumlu ve etik bir şekilde hareket etmelerini sağlamayı amaçlayan kapsamlı Uyumluluk ve Etik Programımızın kabul gördüğünün onayı niteliğindeydi. Volvo Cars, Etik Liderlik kültürünü teşvik etmeye kararlıdır.

Raporlama kanalı

Uyumluluk ve Etik programımız, sorumlu iş anlayışının teşvik edilmesine olanak tanır. Program özellikle yolsuzluk, veri koruma, ticari yaptırımlar ve ihracat denetimi alanlarında uygunsuz davranışları tespit edip önlemeye ve yasal ve etik riskleri azaltmaya yönelik kılavuzumuzdur. Gizli ve güvenli Bize Haber Verin bildirim hattımız, çalışanların Kurallarımızla ilgili şüpheli ihlalleri bildirmelerine olanak tanır.

Beyaz Volvo XC40

Sürdürülebilir finansman

Düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmada finans topluluğunun hayati bir rolü vardır. Bu topluluğun sürdürülebilir yatırıma odaklanmasını desteklemek istiyoruz. Yeşil Finansman Çerçevemiz, sürdürülebilirlik stratejimizi, ortak çevremiz ve toplumumuz üzerinde olumlu bir etkisi olan finansman olanaklarıyla uyumlu hale getiriyor. Çerçeve, ICMA Yeşil Tahvil Prensipleri (GBP) ve LMA Yeşil Kredi Prensipleri (GLP) ile uyumludur. Elde edilen kazancı tamamen elektrikli araç üretim kapasitemizi ve akü montajımızı artırmak, elektrikli araçlara öncülük etmek için Polestar'a yatırım yapmak ve sıfır emisyonlu araçları, yeni elektrikli güç aktarma organlarını ve platform teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek gibi temiz ulaşım alanındaki stratejik projeler için kullanıyoruz.

Politikalara yapılan katkılar

Volvo Cars'ta sıfır emisyonlu araçlara geçişi hızlandırmayı amaçlayan politikalar da dahil olmak üzere birçok konuda politika geliştirmeyi aktif olarak destekliyoruz. Şarj etme altyapısının geliştirilmesi, yenilenebilir enerjinin kullanılabilirliği, ücretlerin standartlaştırılması, şarj arabiriminin standartlaştırılması, araştırma desteği, teşvikler ve vergilendirme gibi alanlarda ve ayrıca genel hedef düzeyinde değişime yönelik eylemleri aktif olarak destekliyoruz. Politikalara katkılarımız ve diğer sorumluluklarımıza yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki Belgeler bölümünde okuyabilirsiniz.

Belgeler

Başkalarını düşünmek oldukça önemlidir ve katı davranış kurallarımız, işlerimizi etik ve sorumlu bir şekilde yürütmemizi sağlar.

Davranış kurallarımız

Davranış kurallarımız eylemlerimizi yönlendirir.

İş ortakları için davranış kuralları

Tüm iş ortaklarımızdan değerlerimizi benimsemelerini bekleriz.

Vergi politikası

Vergi Politikamızın ayrıntılı açıklaması.

Kamu politikalarına yapılan katkılar

Volvo Cars'ın ticaret birliklerine yaptığı katkıların ayrıntıları.

ISO sertifikası

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikası.