Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik stratejimiz, kurumsal stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu strateji, iklim ve doğayla ilgili riskler ve fırsatlar da dahil olmak üzere düzenli analizlerle sık sık denetlenir.

Sürdürülebilirlik stratejimizin, hedeflerimizin ve girişimlerimizin ilerleme durumunu izlemek amacıyla bir yönetim yapısı oluşturulmuştur.

Ekran kalemiyle akıllı tahtada çalışan bir kadını gözlemleyen bir erkek

Organizasyon yapımız

Sürdürülebilirlik yönetim yapımız, İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü'nün (TCFD) önerilerine göre organize edilmiştir. Yönetim kurulu da dahil olmak üzere, tüm yönetim seviyelerinde sık sık sürdürülebilirlik değerlendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Küresel sürdürülebilirlik ekibi, sürdürülebilirlik stratejisinin şirket genelinde gelişimini ve ilerleme durumunu izlemektedir.

Organizasyon

Yönetim Kurulu (YK)

Yönetim kurulumuz, sürdürülebilirlik de dahil olmak üzere stratejik yönümüzü belirler, onaylar ve gelişmeleri takip eder. İklim eylem planımız, riskleri ve fırsatlarıyla birlikte yönetim kurulu toplantılarında düzenli olarak gözden geçirilir.

Üst Düzey Yönetim Ekibi (EMT)

EMT, sürdürülebilirlik stratejisinin genel yönetiminden, yürütülmesinden ve uygulanmasından sorumludur, ayrıca KPI'lar aracılığıyla ilerlemeyi düzenli olarak izler. İklim eylem planı, riskler ve fırsatlarla birlikte üç ayda bir gözden geçirilir.

Küresel Sürdürülebilirlik Ekibi (GST)

GST, sürdürülebilirliğin günlük yönetiminden ve koordinasyonundan merkezi olarak sorumludur. Sürdürülebilirlik stratejisini geliştirip iyileştirir, stratejik girişimlere öncülük edip bunları destekler ve KPI'larımızın ilerlemesini izler. Ayrıca sürdürülebilirlik konularında karar desteği alır.

Yeşil Finansman Komitesi (GFC)

GFC, seçilen Yeşil Projeleri inceleyip onaylar ve AB Taksonomi Raporunu inceler.

Faaliyet alanı

İşlevsel yönetim ekipleri, sürdürülebilirliğin tüm çalışanların günlük işlerinin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamaktan sorumludur. GST üyelerinin yeni fikir ve önerilerini denerler. Sürdürülebilirlik girişimleri için kaynak ve finansman sağlamaları istenebilir.

ESG raporu

Sürdürülebilirlik performansımızın şirket dışı üçüncü taraflarca onaylanması gerektiğine inanıyoruz. Bu, güvenilirlik kazanmak için gereklidir. Çalışanlarımıza ve şirket dışı paydaşlarımıza sürdürülebilirlik stratejimizin ve hedeflerimizin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması gibi küresel hedefleri desteklediği konusunda güvence veriyoruz.

S&P: Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi – Bronz Madalya

S&P: Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi – Bronz Madalya

Volvo Cars, oldukça sıkı sürdürülebilirlik ölçütleri olan derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından 2021 Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA) kapsamında tarihte ilk kez Bronz madalya ile ödüllendirildi. Böylece Volvo Cars, çevre, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında değerlendirmeye tabi tutulan 7.500 şirket arasında en iyi performans gösteren ilk yüzde 10'luk dilimdeki yerini aldı.

CDP: İklim Değişikliği Konusunda En Sevilen Şirketler ve Tedarikçi Katılım Lideri

CDP: İklim Değişikliği Konusunda En Sevilen Şirketler ve Tedarikçi Katılım Lideri

CDP tarafından hazırlanan İklim Değişikliği Konusunda En Sevilen Şirketler listesindeki 200 şirketten biriyiz (toplam 13.000 aday arasından) ve en yüksek puanı almayı başardık. CDP sonuçlarına göre, tedarik zincirimiz kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Tedarikçi Katılım Lideri unvanını da kazandık (tedarikçi katılımında ilk %8 arasındayız).

EcoVadis: Platin Ödül

EcoVadis: Platin Ödül

Volvo Cars üst üste dört yıldır, global tedarik zincirleri için kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmeleri yapan, saygın bir kuruluş olan EcoVadis tarafından en yüksek sürdürülebilirlik performansına layık görüldü. Platin ödülümüz, değerlendirmeye katılan 75.000 şirket arasında ilk yüzde 1'lik dilimde yer aldığımız anlamını taşıyor.

S&P: Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi – Bronz Madalya

Volvo Cars, oldukça sıkı sürdürülebilirlik ölçütleri olan derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından 2021 Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA) kapsamında tarihte ilk kez Bronz madalya ile ödüllendirildi. Böylece Volvo Cars, çevre, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında değerlendirmeye tabi tutulan 7.500 şirket arasında en iyi performans gösteren ilk yüzde 10'luk dilimdeki yerini aldı.

S&P Global logosu.

CDP: İklim Değişikliği Konusunda En Sevilen Şirketler ve Tedarikçi Katılım Lideri

CDP tarafından hazırlanan İklim Değişikliği Konusunda En Sevilen Şirketler listesindeki 200 şirketten biriyiz (toplam 13.000 aday arasından) ve en yüksek puanı almayı başardık. CDP sonuçlarına göre, tedarik zincirimiz kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Tedarikçi Katılım Lideri unvanını da kazandık (tedarikçi katılımında ilk %8 arasındayız).

CDP beyan içgörü eylem 2021 A listesi logosu.

EcoVadis: Platin Ödül

Volvo Cars üst üste dört yıldır, global tedarik zincirleri için kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmeleri yapan, saygın bir kuruluş olan EcoVadis tarafından en yüksek sürdürülebilirlik performansına layık görüldü. Platin ödülümüz, değerlendirmeye katılan 75.000 şirket arasında ilk yüzde 1'lik dilimde yer aldığımız anlamını taşıyor.

Ecovadis platin yüzde birlik dilim logosu.

İş ortaklarımız

Gezegen üzerindeki etkimizi azaltmaya ve bunun için küresel olarak çaba göstermeye kararlıyız. Şirketler, kuruluşlar ve STK'lar ile iş birliği yapılması, sektörde değişim ve performans sağlamak için hayati önem taşıyor. İş birliği örnekleri:

Cdp

Volvo Cars, CDP Tedarik Zinciri Programının katılımcısıdır ve yoğun emisyon üreten ürünleri temel alarak en iyi stratejik tedarikçilerimiz için iklim anketi aracılığıyla veri toplamaktadır. Bu veriler, CDP İklim ve CDP Su listelerindeki şirketlere de gönderilmektedir.

Cdp

Responsible Minerals Initiative

Volvo Cars, zanaatkar ve küçük ölçekli madencilik topluluklarındaki çalışma ve yaşam koşullarının sürekli iyileştirilmesini desteklemek için RCS Global Group tarafından DRC ve Ruanda'da yürütülen güvence ve etki programı Better Mining ile iş birliği yapmaktadır.

Responsible Minerals Initiative

Responsible Business Alliance

Volvo Cars, küresel tedarik zincirleri boyunca kurumsal sosyal sorumlulukları geliştirmek için çalışan dünyanın en büyük ittifakının üyesidir

Responsible Business Alliance

Drive Sustainability

Volvo Cars, otomotiv endüstrisinde sosyal yaşamın ve çevre kaynaklarının sürdürülebilirliğini tüm yönleriyle iyileştirmek için çalışan şirketler ağı Drive Sustainability'nin kurucu üyesidir.

Drive Sustainability

Ellen Macarthur Vakfı

Volvo Cars, döngüsel ekonomi yaklaşımımızdan ilham alan işletmeler, yenilikçiler, üniversiteler ve düşünce liderlerinden oluşan öncü küresel ağlardan biri olan Ellen Macarthur Vakfı'nın üyesidir ve EMF Circulytics aracından daha fazla yararlanmaktadır.

Ellen Macarthur Vakfı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Volvo Cars, 2000 yılından bu yana BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin kurucu üyesi olmaktan gurur duymaktadır ve bu sözleşmenin On İlkesini benimsemiştir. İlerleme Bildirimi raporumuza UNGC web sitesinden ulaşılabilir.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

İklimle ilgili riskler ve küresel ısınma senaryoları

Dünya ekonomisi açısından bakıldığında iklim değişikliği, etkisi ve gerçekleşme olasılığı yönünden en büyük risktir. Şirketimizi ve sektörümüzü birçok yönden etkilemektedir.

Stratejimizin değişimle başa çıkma gücünü değerlendirmek için TCFD önerilerine uygun olarak farklı küresel ısınma senaryolarını analiz ediyoruz. Geçici Riskleri analiz etmek için IEA'nın Belirtilen Politikalar Senaryosunu (4DS) ve Sürdürülebilirlik Geliştirme Senaryosunu (<2DS), Fiziksel Riskleri analiz etmek için ise IPCC 8.5 Senaryosunu kullandık. Bu farklı senaryolardaki etkileri ve olasılıkları analiz ederek şirketimizi etkileyen risklerin yanı sıra fırsatları da belirledik.

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD)

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD)

Şirket olarak TCFD'nin destekçisiyiz ve son 2020 Yıllık Raporumuzda TCFD'nin önerilen on bir beyanını raporladık.