Згода на обробку персональних даних

ТОВ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД", юридична особа в Україні з номером реєстрації 20054535, місцезнаходження якої 08112, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Капітанівка, вул. Дачна, 5-А, далі – "Віннер» або «Компанія» ,                              

обробляє надані вами персональні дані, з метою проведення тест-драйву, проведення заходів прямого/непрямого, маркетингу в т.ч.  щодо моніторингу якості наданих Вами  Компанією та/або її Офіційними дилерами послуг,  забезпечення реалізації інших сфер відносин та/або надання Вам додаткових супутніх послуг партнерами Компанії та/або її Офіційних Дилерів в межах укладених з партнерами договорів, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно Вас в силу дотримання вимог законодавства, умов договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів Сторін. 

Ми можемо використовувати ваші особисті дані для цілей, пов’язаних із профілюванням споживачів за взаємодією з веб-сайтами та інформацією в соціальних мережах, щоб удосконалювати наші маркетингові матеріали.                                                        

Якщо ви прийняли використання нами файлів cookie, ми можемо поєднувати ваші особисті дані з вашими діями на наших веб-сайтах.                

Надсилаючи цей запит, ви погоджуєтеся на обробку ваших особистих даних відповідно до мети, описаної вище. Ви маєте право будь-коли відкликати згоду на обробку своїх особистих даних. Запити на відкликання своєї згоди на обробку даних подавайте на адресу Віннер за допомогою контактних даних на сторінці https://winner.ua/contacts-ua/ та/або на адресу volvo@winner.ua

Для зазначених вище цілей ваші особисті дані розкриватимуть і оброблятимуть обраний дилер, наші дочірні компанії та наші ділові партнери. Віннер передаватиме Ваші персональні дані з виконанням вимог чинного законодавства України.                                                                                                  

Компанія та її Офіційні Дилери мають право обробляти персональні дані про Клієнта безстроково.

Клієнт  підписанням цього Документу засвідчує та гарантує, що:

- персональні дані про нього були надані Дилеру, Компанії та її Офіційним Дилерам добровільно, чим підтверджує правомірність їх отримання; надані персональні дані про Клієнта є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам законодавства, вищевказаній меті їх обробки тадосягнутим між Сторонами домовленостям; 

 - Дилер, Компанія та її Офіційні Дилери мають право здійснювати транскордонну передачу даних про Клієнта своїм дочірнім компаніям та партнерам відповідно до вказаної у документі мети без необхідності повідомлення мене про кожен випадок таких дій;

- Дилер, Компанія та її Офіційні Дилери, як володільці баз персональних даних, до складу яких входять персональні дані Клієнта, вправі відповідно до вимог чинного законодавства передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку останнім (-ми) персональних даних про Клієнта, що входять до цих баз персональних даних, в межах визначеної цим пунктом Договору мети;

- Компанія має право на підставі договору-доручення, укладеного відповідно до вимог Цивільного кодексу України, делегувати частину своїх повноважень у сфері обробки персональних даних щодо Клієнта, своїм Офіційним Дилерам.

- в день укладення цього Документу Клієнт отримав від Дилера, Компанії та її Офіційних Дилерів письмове повідомлення про свої права, мету збору та обробки персональних даних про себе, а також інформацію про місцезнаходження володільців, розпорядника та третіх осіб, яким можуть бути передані для обробки його персональні дані;

Додаткову інформацію про ваші права щодо обробки нами ваших особистих даних, а також контактні дані для отримання докладнішої інформації та подавання скарг можна знайти на сторінці https://winner.ua/data-policy-ua/

 

Volvo Cars                                                      

Volvo Car Corporation, юридична особа у Швеції з номером реєстрації 556074-3089 та юридичною адресою Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, Sweden, далі – "Volvo Cars", "ми", "наш" і "нас", як контролер оброблятиме ваші особисті дані відповідно до наведених нижче принципів.                                                            

Ваші особисті дані розкриватиме й оброблятиме зазначений вище місцевий представник.

Якщо ви надали згоду на викориcтання нами файлів cookie, ми можемо співставляти ваші особисті дані з вашими діями на наших веб-сайтах.                                                   

Ваші особисті дані зберігатимуться у Volvo Cars  впродовж не більше ніж сорок п’ять (45) днів після пересилання їх локальному представнику.

Додаткову інформацію про ваші права щодо обробки Volvo Cars ваших особистих даних, контактні дані для отримання докладнішої інформації та подавання скарг, а також контактні дані нашого спеціаліста із захисту даних можна знайти на сторінці Політика захисту конфіденційності клієнтів.