Видалення часового налаштування передстартової підготовки

Налаштування часу передстартової підготовки, яке більше не потрібно, можна видалити.
Відкрийте сторінку керування кліматичною системою на центральному дисплеї.
Оберіть вкладку Паркування.
Натисніть налаштування часу, яке необхідно видалити.
Натисніть Видалити таймер.
Налаштування часу видалено.