Дизель

Під час заправки важливо використовувати правильний тип пального. Дизельне пальне може бути різних якостей, пристосоване для різних умов.

Використовуйте дизельне паливо тільки відомих виробників. Ніколи не використовуйте дизельне пальне сумнівної якості. Дизельне пальне має відповідати стандартам EN 590 або SS 155435. Можна використовувати дизель з вмістом парафіну (HVO, XTL), що відповідає стандарту EN 15940. Дизельні двигуни чутливі до забруднення пального, наприклад, надмірного вмісту сірки та металів.

При низьких температурах (нижче 0°C (32°F)), в дизельному пальному може формуватися парафіновий осад, що може призвести до початку проблем. Якість пального, що продається, має бути адаптована до сезону та кліматичної зони, але через екстремальні погодні умови, старе пальне або ж пересування між кліматичними зонами, може утворюватися парафіновий осад.

Ризик конденсації в паливному баку спадає при заповненому баці.

Під час заправки переконайтеся, що область біля кришки заливної горловини паливного баку чиста. Будьте обережні, щоб не розлити паливо на забарвлення. Змийте пляму очищувачем та водою.

 Важливо

Дизельне пальне має:

  • відповідати стандартам EN 590, EN 15940 та/або SS 155435
  • не перевищувати вміст сірки із розрахунку 10 мг/кг
  • містити макс. 7% об'єму FAME1 (В7).

 Важливо

Типи дизельного пального, які не слід використовувати:

  • Спеціальні добавки
  • Суднове дизельне паливо
  • Пічне паливо
  • FAME2 та рослинна олія.

Ці типи палива не виконують вимог, встановлених компанією Volvo, та провокують посилений знос двигуна та його пошкодження, що не покриваються гарантією Volvo.

  1. 1 Метиловий етер жирних кислот
  2. 2 Допускається використовувати дизельне пальне з максимальною часткою FAME (B7)7% за обсягом.