Елементи управління

Покажчики повороту

Оновлено 7/23/2018

Покажчики поворотів автомобіля вмикаються за допомогою лівого перемикача на кермовій колонці. Лампи покажчиків поворотів блимають три рази або тривало в залежності від того, наскільки сильно був перемішений вгору або вниз перемикач.

Покажчики повороту.

Покажчики повороту.

Ввімкнення на короткий час

Переключіть перемикач на колонці кермового керування вгору чи вниз і відпустіть його. Лампи покажчиків поворотів блимають три рази. Функцію можна ввімкнути/вимкнути в системі меню MY CAR, див. MY CAR.

Ввімкнення на тривалий час

Переключіть перемикач на колонці кермового керування вгору або вниз до кінцевого положення.

Перемикач на колонці кермового керування залишається в цьому положенні і переміщується у вихідне положення вручну, або автоматично, у відповідності з рухом кермового колеса.

Символи покажчиків поворотів

Символи індикаторів поворотів, див. Комбінована панель приладів - значення індикаторів.


Це допомогло?