TV

Інформація щодо поточної програми TV*.

Оновлено 7/23/2018

Натисніть кнопкуINFO, щоб отримати інформацію щодо поточної програми, наступної програми та часу її початку.

Якщо на кнопку INFO натиснути ще раз, буде виведена додаткова інформація про поточну програму, наприклад, чач початку та завершення програми, а також та короткий опис поточної програми.

Щоб повернутися до телевізійного зображення, зачекайте декілька секунд або натисніть EXIT.


Це допомогло?