Навігація

Ліцензійні угоди навігаційної системи*

Оновлено 1/21/2020

Ліцензійні угоди навігаційної системи*

ЛіцензіяEULA = End User License Agreement є угодою про право чинити певні дії або ж право використовувати дозволи інших щодо умов та положень угоди.

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ЛІЦЕНЗІЙНУ УГОДУ З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ, ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ БАЗОЮ ДАНИХ HERE

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

ЦЕ Є ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА (НЕ ДОГОВІР КУПІВЛІ) МІЖ ВАМИ ТА КОМПАНІЄЮ HERE EUROPE B.V. (“HERE”) НА ВАШУ КОПІЮ БАЗИ ДАНИХ НАВІГАЦІЙНИХ КАРТ HERE, ВКЛЮЧНО З ВІДПОВІДНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, НОСІЯМИ ДАНИХ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНОЮ ДРУКОВАНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, ВИДАНОЮ КОМПАНІЄЮ HERE (РАЗОМ «БАЗА ДАНИХ»). ФАКТОМ КОРИСТУВАННЯ БАЗОЮ ДАНИХ ВИ ПРИЙМАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЬ З УСІМА УМОВАМИ ДАНОЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ («УГОДА»). ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЬ З УМОВАМИ ДАНОЇ УГОДИ, НЕГАЙНО ПОВЕРНІТЬ БАЗУ ДАНИХ РАЗОМ З УСІМА ДОДАТКОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ ДО ВАШОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ.

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

База даних та авторські права й інтелектуальна власність або відповідні суміжні права належать компанії HERE та її ліцензіарам. Право власності на носій, на якому знаходиться База даних, залишається за компанією HERE та/або вашим постачальником до тих пір, поки ви повністю не розрахуєтесь з компанією HERE та/або вашим постачальником у відповідності до даної угоди або схожої угоди/угод, згідно яких ви отримали базу даних.

НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Компанія HERE надає вам невиняткову ліцензію на використання Бази даних для ваших власних потреб, або, якщо можливо, для використання у внутрішній роботі вашого підприємства. Дана ліцензія не дає права надавати субліцензії.

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Діапазон використання Бази даних обмежується конкретною системою, для якої вона була розроблена. Якщо це тільки прямо не дозволяється дією обов’язкових законів (напр., національні закони, засновані на Європейській директиві щодо програмного забезпечення (91/250) та Директиві щодо баз даних (96/9)), ви не можете вилучати або повторно використовувати значні частини вмісту Бази даних, а також відтворювати, копіювати, змінювати, адаптувати, перекладати, розбирати, декомпілювати та здійснювати зворотній інжиніринг будь-якої частини Бази даних. Якщо ви бажаєте отримати інформацію про операційну сумісність, як зазначено в (національних законах, заснованих на) Європейській директиві щодо програмного забезпечення, ви повинні надати компанії HERE розумну можливість надати зазначену інформацію на розумних умовах, враховуючи витрати, які мають бути визначені компанією HERE.

База даних містить інформацію, що була надана компанії HERE, згідно умов ліцензії, третіми сторонами, та яка регламентується вимогами та повідомленнями про авторське право постачальника, що розміщені за наступною адресою в Інтернеті:

here.com/supplierterms

ПЕРЕДАЧА ЛІЦЕНЗІЇ

Ви не можете передавати Базу даних третім сторонам, окрім випадків, коли База даних встановлена на системі, для якої вона призначена, або коли ви не залишаєте собі жодної копії Бази даних, та у тому випадку, якщо правонаступник погоджується з усіма умовами цієї Угоди та надає компанії HERE відповідне письмове підтвердження. Комплекти з декількома дисками можуть передаватись або продаватись лише повним комплектом, наданим компанією HERE, а не частинами.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

Компанія HERE гарантує, що, з урахуванням зазначених нижче застережень, протягом 12 місяців з моменту придбання вашої копії Бази даних, вона значною мірою працюватиме згідно встановлених компанією HERE Критеріїв правильності та повноти, що існували на момент придбання Бази даних; компанія HERE може надати ці критерії за вашою вимогою. Якщо робота Бази даних не відповідає цій обмеженій гарантії, компанія HERE докладе розумних зусиль для виправлення або заміни вашої копії Бази даних, що не відповідає вимогам. Якщо ці зусилля не призводять до роботи Бази даних згідно викладених у даному документі гарантій, ви маєте можливість або отримати компенсацію ціни придбаної Бази даних, або анулювати Угоду. Цим положенням визначаються максимальний розмір відповідальності компанії HERE та ваш єдиний правовий інструмент врегулювання суперечок з компанією HERE. Окрім прямо зазначеного у цьому розділі, компанія HERE не дає жодних гарантій та не робить жодних заяв стосовно використання результатів експлуатації Бази даних, в тому що стосується її правильності, точності, надійності тощо. Компанія HERE не гарантує відсутність помилок у Базі даних у даний момент та неможливість їх виявлення у майбутньому. Жодне усне чи письмове повідомлення або порада, надана компанією HERE, вашим постачальником або будь-якою іншою особою не є гарантією та жодним чином не розширює межі наведеної вище обмеженої гарантії. Надана в цій Угоді обмежена гарантія жодним чином не впливає та не обмежує будь-які законні юридичні права, які можуть надаватись вам згідно законної гарантії проти прихованих дефектів.

Якщо ви не отримали Базу даних безпосередньо від компанії HERE, додатково до прав, що надаються компанією HERE згідно цього документу, відповідно до місцевих законів у вас можуть бути законні права проти особи, яка надала вам Базу даних. Наведена вище гарантія компанії HERE не впливає на такі законні права і ви можете користуватись такими правами додатково до гарантійних прав, зазначених у цьому документі.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ціна Бази даних не включає будь-які компенсації за прийняття ризику непрямих, прямих або необмежених прямих збитків, які можуть мати місце через ваше використання Бази даних. Відповідно, в жодному випадку компанія HERE не нестиме відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки, включаючи, без обмеження, втрату прибутків, даних або можливості експлуатації, які зазнаєте ви або будь-яка третя сторона внаслідок вашого користування Базою даних, включно з відповідальністю внаслідок позову за договором або деліктним позовом, або позовом на основі гарантії, навіть у разі обізнаності компанії HERE про можливість таких збитків. В будь-якому випадку відповідальність компанії HERE за прямі збитки обмежена ціною вашої копії Бази даних.

ЗАЗНАЧЕНІ В ЦІЙ УГОДІ ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ ВПЛИВАЮТЬ ТА НЕ ШКОДЯТЬ ВАШИМ ЗАКОННИМ ПРАВАМ У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВИ ОТРИМАЛИ БАЗУ ДАНИХ НЕ В ПРОЦЕСІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

База даних може містити неточну або неповну інформацію внаслідок таких причин, як плин часу, зміна обставин, використовуваних джерел та способу збирання комплексних географічних даних; будь-яка з цих причин може призвести до неправильних результатів. База даних не містить та не надає інформацію стосовно, поміж іншого, тривалості подорожі та може не включати інформацію про безпечність районів, діяльність правоохоронних органів, аварійну допомогу, будівельні роботи, перекриття доріг або вулиць, нахил доріг, висоту мостів або обмеження на вагу автомобіля та інші обмеження, а також про стан доріг, спеціальні події, в залежності від бренду системи навігації, що ви володієте.

РЕГУЛЮЮЧЕ ПРАВО

Ця Угода регулюється законами адміністративно-територіальної одиниці, в якій ви проживаєте під час придбання Бази даних. Якщо на той час ви проживаєте за межами Європейського союзу або Швейцарії, будуть діяти закони тієї адміністративно-територіальної одиниці в межах Європейського союзу або Швейцарії, в якій ви придбали Базу даних. В усіх інших випадках або у разі неможливості визначення адміністративно-територіальної одиниці, в якій ви придбали Базу даних, діятимуть закони Нідерландів. Розгляд будь-яких суперечок, які випливають з даної Угоди або відносяться до неї, буде знаходитись в юрисдикції компетентних судів за місцем вашого проживання під час придбання Бази даних, без обмежень на право компанії HERE учиняти позови проти вас за вашим поточним місцем проживання.


Це допомогло?