Попереднє кондиціонування

Додавання та редагування часових налаштувань передстартової підготовки*

Оновлено 7/23/2018

У таймері передстартової підготовки можна зберігати до 8 налаштувань часу.

Як додати налаштування часу

P5-1507–Climate–Button preconditioning new timer

Кнопка для додавання налаштування часу на вкладці Климат-контроль в реж. парковки на кліматичному рядку.

Відкрийте сторінку керування кліматичною системою на центральному дисплеї.

Оберіть вкладку Климат-контроль в реж. парковки.

Натисніть Добавить таймер.

На екран виводиться спливне вікно.

Примітка

Після введення 8 налаштувань таймера введення додаткових значень неможливе. Видаліть одне з налаштувань, щоб додати нове.

Торкніться Дата, щоб установити час в одну окрему дату.

Торкніться Дни, щоб установити час в один чи декілька днів тижня.

З Дни: Увімкніть/вимкніть повторення - для цього поставте або зніміть позначку Повтор. еженед..

З Дата: Виберіть дату передстартової підготовки, прокручуючи список дат стрілками.

З Дни: Виберіть дні тижня для передстартової підготовки, торкаючись кнопок, що відповідають дням тижня.

Установіть стрілками час, коли передстартова підготовка має бути завершена.

Торкніться Подтвердить, щоб додати налаштування часу.

Налаштування часу додається до списку і активується.

Попередження

Не використовуйте передстартову підготовку, якщо авто устатковане обігрівачем*:

  • У не вентильованих приміщеннях. З початком обігріву починають генеруватися вихлопні гази.
  • У місцях близького розташування легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів. Паливо, газ, висока трава, тирса, тощо, можуть спалахнути.
  • Якщо існує ризик блокування вихлопної лінії обігрівача. Наприклад, глибокий сніг всередині передньої правої колісної арки може заблокувати вентиляцію обігрівача.

Пам'ятайте, що передстартова підготовка може запускатися таймером, який був встановлений задовго до початку підготовки.

Редагування налаштування часу

Відкрийте сторінку керування кліматичною системою на центральному дисплеї.

Оберіть вкладку Климат-контроль в реж. парковки.

Натисніть налаштування часу, яке необхідно змінити.

На екран виводиться спливне вікно.

Відредагуйте час таким саме чином, як описано у розділі "Додавання налаштування часу" вище.


Це допомогло?