Інформація для власника

Посібник з експлуатації та довкілля

Оновлено 1/21/2020

Посібник з експлуатації та довкілля

Посібник з експлуатації надрукований на папері, що виробляється з сировини з сертифікованих лісів.

Символ Forest Stewardship Council (FSC)® означає, що целюлоза для виробництва паперу, на якому надруковано посібник з експлуатації, була вироблена з лісів, сертифікованих FSC®, або інших контрольованих джерел.

P5-1507-Logotype for Mixed sources-FSC certification

Це допомогло?