Connected Safety

Volvo Cars utvärderar framtida säkerhetsfunktioner baserade på att ett fordon kan rapportera till en molntjänst om exempelvis väglag och andra trafikförhållanden. Just nu pågår en studie som det att utvärderar en funktion att rapportera halt väglag.

I studien har Volvo Cars tagit hjälp av hundratals innehavare av tjänstebilar, som frivilligt låter Volvo Cars samla in data ifrån deras bilar om olika faktorer som ger information om väglaget.

Projektet genomförs som ett forskningsprojekt i samarbete med Trafikverket i Sverige och Statens Vegvesen i Norge. Syftet med den pågående datainsamlingen är att utvärdera möjligheterna att detektera halt väglag och informera andra trafikanter och samt vägunderhållningen om att det är halt. För att kunna göra det låter Volvo Cars hundratals testbilar löpande skicka information om hur bilarnas normala system mäter upp väglaget. Exempel på data som är intressant är vad bilens antisladdsystem rapporterar för friktion, bromsverkan på de olika hjulen och GPS-position.

Det är ointressant för projektet vem som kör bilen och vad respektive bil rapporterar ger inte heller så mycket information, men när det går att ställa samman mätdata ifrån flera bilar börjar det bli riktigt intressant. Ju fler bilar som kör på en vägsträcka under en tidsrymd, ju tillförlitligare blir slutsatsen.

Data samlas in med hjälp av en så kallad OBD-modul, som sitter i OBD-uttaget vid förardörren under instrumentbrädan, och skickar via mobilnätet till Volvo Cars molntjänst. I det här projektet skickas inte data till bilen, all data samlas in för senare behandling.

Integritet

Det finns inget intresse av att registrera vem som kör bilen vid ett givet tillfälle, eller egentligen vilken bil som detekterade halt väglag på ett visst vägavsnitt. Det intressanta är sammanvägd data ifrån många bilar som passerat ett avsnitt under en viss tid. Det är först när många bilar har passerat ett vägavsnitt som det går att med säkerhet säga att det är halt där, det är därför det är viktigt att få med så många testbilar som möjligt i den här studien för att få en så god täckningsgrad som möjligt.

OBD-modulen är i vägen?

Om OBD-modulen är i vägen, till exempel om du behöver komma åt OBD-uttaget för annan utrustning, så är det bara att dra ur modulen ur kontakten. Samma sak när du vill återansluta OBD-modulen, det är bara att sätta tillbaka den. Ingen annan åtgärd behövs.

Avbryta samarbetet?

Om du vil avbryta samarbetet med Volvo Cars är det bara att dra ur modulen ur kontakten och returnera den tillsammans med SIM-kortet som sitter i hållaren i handskfacket till nedanstående adress. Du behöver inte ange något skäl till varför du vill avbryta samarbetet. Vi tackar för att du ville vara med i vår utvärdering och hoppas att du har stor nytta av din Volvo. Tillsammans gör vi våra vägar säkrare.

Kontakt

För alla frågor eller andra ärenden, kontakta gärna projektledaren Erik Israelsson:

Volvo Car Corporation
Att: Erik Israelsson
96021 Active Safety Innovations
Torslanda PVV3:2
SE-405 31  Goteborg

031-325 92 28
erik.israelsson@volvocars.com