Quyền riêng tư của bạn

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng cookie nhằm đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Những cookie này có thể là về bạn, về các tùy chỉnh của bạn hay thiết bị của bạn. Thông tin đó thường không trực tiếp nhận diện bạn nhưng có thể mang đến cho bạn trải nghiệm web được tùy chỉnh cho riêng cá nhân bạn. Vì chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, nên bạn có thể chọn không cho phép một số loại cookie. Hãy nhấp vào các tiêu đề danh mục khác nhau để tìm hiểu thêm và thay đổi cài đặt mặc định của chúng tôi. Tuy nhiên, việc chặn một số loại cookie có thể tác động đến trải nghiệm của bạn trên trang web cũng như các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp.

Chúng tôi sẽ cần sử dụng cookie để ghi nhớ lựa chọn bạn đã thực hiện trong trình quản lý quyền riêng tư về cookie của chúng tôi. Dưới đây sẽ là một số hệ quả:

• Nếu bạn xóa toàn bộ cookie, bạn sẽ cần cập nhật lại các tùy chỉnh của mình với chúng tôi.

• Nếu bạn sử dụng thiết bị hoặc trình duyệt khác, bạn sẽ cần báo lại cho chúng tôi biết về các tùy chỉnh của bạn.

Thay đổi cài đặt cookie


Thông báo về thông tin – www.volvocars.com

Tổ chức kiểm soát

Volvo Car Corporation, một thực thể pháp lý của Thụy Điển với số đăng ký công ty là 556074-3089 tại địa chỉ Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden, dưới đây được gọi chung là “Volvo”, “chúng tôi”, sẽ là tổ chức kiểm soát xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả thêm bên dưới.

Mục đích và cơ sở pháp lý để xử lý

Khi bạn truy cập (các) trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý số IP và thông tin về hoạt động duyệt web của bạn trên trang của chúng tôi. Mục đích của hoạt động xử lý này là để nhận diện bạn với tư cách là khách tái truy cập trang web của chúng tôi, để phân tích hành vi từ khách truy cập trang web của chúng tôi nhằm nâng cao hoạt động liên lạc và cấu trúc (các) trang web của chúng tôi, đồng thời tạo lập hồ sơ các mối quan tâm của bạn nhằm giúp hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên cả các trang web khác. Khi có thể, chúng tôi cũng kết hợp dữ liệu về hành vi trên web trực tuyến của bạn với dữ liệu cá nhân mà bạn rốt cuộc đã cung cấp trước đó cho chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như đã mô tả ở trên đó là hoạt động xử lý này là cần thiết cho các mục đích về quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, ngoại trừ hoạt động xử lý khi chúng tôi kết hợp dữ liệu về hành vi trên trang web trực tuyến của bạn với dữ liệu cá nhân mà bạn rốt cuộc đã cung cấp trước đó cho chúng tôi vì hoạt động này sẽ dựa trên sự đồng ý của bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình vào bất kỳ thời điểm nào, theo đó, bạn gửi yêu cầu rút lại sự đồng ý tới Nhóm quản lý kinh doanh. Bạn cũng có quyền từ chối sử dụng các cookie này bằng cách nhấp vào liên kết “thay đổi cài đặt cookie” nằm trong phần Quyền riêng tư của bạn ở đầu trang này. Chọn danh mục cookie “Phân tích nâng cao” và đặt chúng thành không hoạt động. Trong trường hợp bạn muốn liên hệ với chúng tôi về dữ liệu này hoặc dữ liệu cá nhân khác mà chúng tôi có thể xử lý liên quan tới bạn, vui lòng tham khảo phần “Các quyền của bạn và thông tin liên hệ” bên dưới.

Chúng tôi xử lý dữ liệu vị trí địa lý của bạn nhằm đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc đại lý gần nhất so với vị trí hiện tại của bạn. Chức năng này sẽ được sử dụng trên toàn bộ trang web của chúng tôi. Thao tác đồng ý về vấn đề này được thực hiện thông qua trình duyệt của bạn và bạn có thể điều chỉnh chúng trong phần cài đặt trình duyệt.

Công khai/Người nhận dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được công khai với và được xử lý bởi các đối tác kinh doanh và công ty thành viên của chúng tôi theo các mục đích đã đề cập ở trên.

Thời gian lưu giữ

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn tối đa hai (2) năm sau lần truy cập cuối cùng của bạn vào trang web của chúng tôi.

Các quyền của bạn và thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin về các quyền của bạn liên quan tới hoạt động xử lý của chúng tôi trên dữ liệu cá nhân và thông tin liên hệ của bạn để biết thêm thông tin cũng như gửi khiếu nại cũng như thông tin liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu, vui lòng truy cập trang www.volvocars.com/intl/support/privacy.