Quyền riêng tư của bạn

Khi truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (điểm ảnh, thẻ, lưu trữ cục bộ, v.v.) để cung cấp trải nghiệm tốt nhất khi duyệt trang web của chúng tôi. Các công nghệ này được gọi chung là "cookie" trong thông báo này và có thể tham khảo, cũng như thu thập thông tin về bạn, tùy chọn hay thiết bị của bạn. Thông tin như vậy thường không nhận dạng trực tiếp được bạn, nhưng thông tin này sẽ giúp bạn có được trải nghiệm trực tuyến mang tính cá nhân hóa hơn về Volvo Cars. Vì vậy, trong phạm vi sử dụng để nhận dạng người dùng, thông tin này đủ tiêu chuẩn được coi là dữ liệu cá nhân và do vậy, tuân theo chính sách GDPR.

Cần đọc thông báo thông tin này cùng Chính sách về quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi để biết thông tin tổng quan một cách chi tiết hơn về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Thông báo thông tin cookie – www.volvocars.com

Tài liệu này mô tả cách Volvo Cars (theo định nghĩa dưới đây) xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web volvocars.com.

1. Về chúng tôi

Volvo Car Corporation là một pháp thể có số đăng ký công ty là 556074-3089 tại Thụy Điển và địa chỉ đăng ký kinh doanh là Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden. Volvo Car Corporation và các công ty thuộc tập đoàn chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ("chúng tôi", "Volvo", "của chúng tôi"). Chúng tôi là một công ty toàn cầu và cung cấp sản phẩm, cũng như dịch vụ trên toàn thế giới. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các pháp thể khác nhau, vận hành tại các thị trường khác nhau tại đây.

2. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nào và lý do

Chúng tôi xử lý dữ liệu thu thập được bằng cách sử dụng "cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất có thể đối với nhãn hiệu của công ty, để nhận dạng bạn là khách truy cập nhiều lần vào trang web của chúng tôi, để phân tích hành vi của khách truy cập trang web, để cải thiện khả năng giao tiếp và cấu trúc trang web của chúng tôi, cũng như để tạo hồ sơ tùy chọn của bạn để có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như trên các trang web khác. Khi có thể, chúng tôi cũng kết hợp dữ liệu về hành vi duyệt web của bạn với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp trước đó.

Chúng tôi cung cấp trang web an toàn và vận hành đúng chức năng, cũng như các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu thông qua hành động của bạn trên trang web (ví dụ: giỏ mua hàng) dựa trên cơ sở pháp lý là quyền lợi hợp pháp theo đúng Art. 6 (1) lit. f GDPR.

Thay vào đó, chúng tôi căn cứ theo sự chấp thuận bạn đã cấp, theo đúng Art. 6 (1) lit. a GDPR, về việc truy cập và lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi, và quy trình xử lý tiếp theo đối với dữ liệu đó, vốn cho phép chúng tôi phân tích hiệu suất hành vi của người dùng, điều chỉnh dịch vụ theo nhu cầu cá nhân riêng của người dùng và tạo dựng hồ sơ tùy chọn của bạn, cũng như hiển thị các quảng cáo liên quan cho bạn. Bạn được yêu cầu chấp thuận này theo biểu ngữ cookie mà bạn nhìn thấy khi đến trang web của chúng tôi.

3. Thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn

Vui lòng xem mô tả của từng cookie để biết khoảng thời gian lưu giữ riêng cho từng cookie đó.

Thông tin thêm cho bạn: chúng tôi sử dụng hai loại cookie là cookie tạm - có tính tạm thời và hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt hoặc khi phiên kết thúc - và cookie lâu dài - lưu giữ lại trên ổ đĩa cứng của bạn cho đến khi bạn hoặc trình duyệt xóa cookie đó, tùy theo ngày hết hạn của cookie.

Để phục vụ mục đích phân tích, nếu dữ liệu không được tổng hợp hay ẩn danh ngay lập tức thì dữ liệu đó sẽ được xử lý trong thời gian không quá 2 năm.

Hơn nữa, trong một số trường hợp sẽ sử dụng đến tính năng lưu trữ cục bộ. Vì dữ liệu đặt ở đó không hết hạn và sẽ khả dụng vào bất kỳ lúc nào bạn mở trang web của chúng tôi nên cách duy nhất để làm sạch bộ lưu trữ cục bộ là bạn phải xóa bộ lưu trữ của trình duyệt theo cách thủ công (còn gọi là xóa cache).

4. Đối tượng mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ và xử lý bởi các công ty liên kết và đối tác kinh doanh của chúng tôi cho các mục đích nêu trên và theo đúng mô tả trong phần mô tả của cookie. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên xử lý, đặc biệt là bên cung cấp dịch vụ CNTT được ký kết hợp đồng, để họ có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác với việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, theo đúng từng thỏa thuận xử lý dữ liệu có hiệu lực. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được gửi đến quốc gia nằm ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu. Trong trường hợp đó, việc truyền dữ liệu này sẽ tuân theo căn cứ là các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn mà Ủy ban Châu Âu đã phê chuẩn. Bạn có thể tìm thấy nội dung tổng quát của các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được sử dụng theo nhiều ngôn ngữ khác nhau trên trang chủ của Ủy ban Châu Âu.

5. Quyền của bạn trong hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi

Vì chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, nên bạn có thể chọn không cho phép cookie, vốn không tuyệt đối cần thiết để trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, việc chặn một số loại cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web và các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp. Nếu muốn quản lý cookie, bạn có thể sử dụng trang Cài đặt cookie của chúng tôi.

Xin nhớ rằng: nếu bạn chọn tắt cookie thì một số phần của trang web chúng tôi có thể không hoạt động đúng cách. Một cách khác là bạn có thể quản lý cookie bằng cách sử dụng cài đặt của trình duyệt hoặc dùng hai liên kết sau: Your AdChoices(Digital Advertising Alliance) hoặc Your Online Choices | EDAA . Trong trường hợp này, lựa chọn của bạn sẽ phản ánh cách bạn sẽ trải nghiệm Internet, chứ không chỉ trên volvocars.com. Để chọn không cho phép Google Analytics theo dõi trong toàn bộ các trang web, xin truy cập: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Về việc xử lý cho mục đích tiếp thị và quảng cáo được thực hiện trên nguyên tắc hợp đồng chia sẻ quyền kiểm soát, Meta là đầu mối liên hệ chính đối với các vấn đề về việc thực hiện các quyền chủ thể dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về quyền của bạn đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân và cách thực hiện các quyền này, vui lòng tham khảo Chính sách về quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi.

6. Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ sau:

Volvo Car Corporation
Địa chỉ bưu điện: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden
Địa chỉ email: dataprotection@volvocars.com 

7. Thay đổi trong Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có toàn quyền trong việc bảo lưu quyền chỉnh sửa các biện pháp xử lý bảo mật của công ty, cũng như cập nhật và thực hiện thay đổi đối với thông báo về quyền riêng tư này vào bất kỳ lúc nào. Vì lý do đó, chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem thông báo về quyền riêng tư này. Thông báo về quyền riêng tư này là phiên bản hiện hành, tính từ ngày xuất hiện tại phần đầu của tài liệu này. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách nhất quán với thông báo về quyền riêng tư này đối với việc thu thập dữ liệu đó, trừ khi chúng tôi được bạn chấp thuận xử lý dữ liệu theo cách khác.