USEIN KYSYTTYÄ

Mikä on Bluetooth®?

Bluetooth® on langaton teknologia, joka mahdollistaa yhteyden useiden elektronisten laitteiden välillä. Bluetoothin avulla voit käyttää matkapuhelinta autossa handsfree-tilassa. Katso lisätietoja langattomasta Bluetooth-teknologiasta osoitteesta www.bluetooth.com.

Bluetooth® on Bluetooth SIG Inc:n omistama logo ja tavaramerkki ja sen käyttö Ford Motor Companyn tarkoituksiin on lisensoitu. Muut tavaramerkit ja markkinointinimet kuuluvat omille omistajilleen.

Miten Bluetooth® toimii Volvossani?

Volvon Bluetooth® -handsfree-puhelinjärjestelmän avulla voit käyttää puhelintoimintoja handsfree-tilassa kytkemällä matkapuhelimen Bluetoothin kautta autoosi asennettuun puhelinmoduuliin. Voit vastaanottaa ja soittaa puheluita sekä handsfree- että yksityistilassa, puhelintoimintoja ohjataan ohjauspyörän säätimillä ja konsoliosan näppäimistöllä.

Eri matkapuhelimissa on käytettävissä erilainen määrä toimintoja, eivätkä kaikki Volvo Bluetooth-handsfree -järjestelmän ominaisuudet ole käytettävissä kaikkien järjestelmään liitettyjen matkapuhelinten kanssa.

Ovatko kaikki Bluetooth®-puhelimet yhteensopivia järjestelmän kanssa?

Ei, kaikki Bluetooth® -puhelimet eivät ole yhteensopivia, puhelimessa tulee olla Bluetooth-handsfree-profiili, jotta se voidaan kytkeä Volvo-autoon. Lisäksi Volvon Bluetooth -handsfree-puhelinjärjestelmään kytkettyjen matkapuhelimien käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat. Eivätkä kaikki järjestelmän toiminnot ole käytettävissä kaikkien puhelimien yhteydessä.

Volvo arvioi ja testaa jatkuvasti nykyisiä ja uusia Bluetooth-puhelimia laadukkaan toiminnan ja yhteensopivuuden varmistamiseksi. Testitulokset julkaistaan tällä sivustolla. Näiden testien pohjalta voidaan alustavasti päätellä, mitkä puhelimet ovat yhteensopivia Volvo Bluetooth-handsfree-järjestelmän kanssa. Jos puhelimesi on listalla, voit tutkia, mitä ominaisuuksia puhelimesi tukee. Puhelimesi toiminnot saattavat poiketa luetelluista, sillä listatun puhelimen ja oman puhelimesi ohjelmistoversiot voivat poiketa toisistaan.

Mitkä puhelimet ovat yhteensopivia Volvoni kanssa?

Tämän sivuston lähtösivulla olevassa "Löydä puhelin" -osiossa näet luettelon kaikista Volvon Bluetooth® -handsfree-puhelinjärjestelmässä testatuista puhelimista. Valitse alueesi ja puhelimen valmistaja ja/tai operaattori (vain Yhdysvalloissa) saadaksesi lisätietoja. Puhelinten yhteensopivuus autosi Bluetooth-järjestelmän kanssa vaihtelee, toiminnallisuudet on lueteltu "Erittelyt"-sivulla. Volvo ei yleisesti suosittele puhelimia, joiden merkintä on "Ei", tärkeisiin puhelutoimintoihin kuten puheluiden soittamiseen, vastaamiseen ja lopettamiseen.

Voit myös halutessasi tarkastella vain parhaiten toimivia puhelimia. Tällöin näytetään kaikkien valmistajien puhelimet.

Toimiiko Bluetooth®-puhelin, jota ei ole luettelossa?

Jos puhelintasi ei ole Volvon testaamien puhelimien listalla, kaikki toiminnot tai vain jotkut toiminnoista voivat olla käytössä. Koska Volvo ei ole kuitenkaan testannut puhelinta, mitään tietoja siitä, toimiiko Volvon Bluetooth® -handsfree-puhelinjärjestelmä oikein tai täydellisesti, ei voida antaa.

Milloin luetteloon lisätään uusia Bluetooth®-puhelimia?

Volvo testaa jatkuvasti uusia Bluetooth® -puhelimia niiden tullessa markkinoille, ja testitulokset julkaistaan tällä sivustolla. Volvon tavoitteena on testata niin monta suosittua puhelinta kuin mahdollista, painottuen erityisesti suurimpien puhelinvalmistajien parhaisiin malleihin. Koska puhelimien suosio vaihtelee suuresti maittain, Volvo ei voi tarjota testejä, jotka kattaisivat kaikki paljon myydyt Bluetooth-puhelimet kaikilla markkina-alueilla. Kysy lisätietoja paikalliselta Volvo-jälleenmyyjältä.

Miksi nykyistä Bluetooth®-puhelintani ei ole lueteltu?

Niitä Bluetooth® -puhelimia, joita ei ole listassa, ei todennäköisesti ole testattu. Testaamaton puhelin voidaan testata myöhemmin tai sitä ei ehkä testata ollenkaan. Koska uusia Bluetooth-puhelimia tulee markkinoille niin suuri määrä, Volvo ei voi testata kaikkia puhelimia. Joissakin tapauksissa puhelin ei ole luettelossa, koska se ei ole läpäissyt Volvon testiä. Tärkeät puhelutoiminnot kuten soittaminen, vastaaminen ja puhelun lopettaminen eivät toimineet oikein ja/tai Bluetooth-yhteys ei ollut vakaa.

Miksi Bluetooth®-puhelimessani on eri toiminnot kuin tällä sivustolla olevissa Volvon testituloksissa?

Näin voi tapahtua, jos sinulla on matkapuhelimessa eri ohjelmistoversio kuin tämän puhelimen testissä oli käytössä. Katso lisätietoja varten testituloksia "Erittelyt"-sivulta "Etsi puhelin"-osiosta. Tarkista puhelimesi käyttöohjeista, miten puhelimen ohjelmisto päivitetään.

Puhelimesi yhteensopivuus voi myös olla erilainen kuin testituloksissa, jos Volvosi Bluetooth® -ohjelmisto poikkeaa testissä käytetystä ohjelmistosta.

Myös muut tekijät vaikuttavat Bluetooth-järjestelmän testituloksiin, esim. käytettävissä olevat toiminnot saattavat vaihdella käytettävän operaattorin mukaan. Tästä syystä testitulokset ovat vain osoitus siitä, mitä Volvo Bluetooth -handsfree-puhelinjärjestelmältä voidaan odottaa.

Mitkä toiminnot on testattu?

Soittaminen

Matkapuhelimen yhdistäminen
Matkapuhelimen ja auton handsfree-järjestelmän välille voidaan muodostaa pariliitos. Auton handsfree-järjestelmä luo automaattisesti yhteyden puhelimeen, kun järjestelmä käynnistyy. Jos puhelu on kesken, puhelua voidaan käsitellä auton handsfree-järjestelmällä sen jälkeen kun yhteys on muodostettu.

Puhelun soittaminen autosta
Auton handsfree-järjestelmän käyttäjä voi soittaa puheluja valitsemalla numeron auton handsfree-järjestelmän näppäimistöllä.

Lähtevän puhelun peruuttaminen
Auton handsfree-järjestelmän käyttäjä voi peruuttaa lähtevän puhelun painamalla auton handsfree-järjestelmän näppäimistöllä olevaa puhelun lopetuspainiketta.

Saapuvan puhelun vastaanottaminen
Auton handsfree-järjestelmän käyttäjä voi vastaanottaa saapuvia puheluja auton handsfree-järjestelmällä.

Saapuvan puhelun hylkääminen
Auton handsfree-järjestelmän käyttäjä voi hylätä saapuvia puheluja auton handsfree-järjestelmällä.

Soittajan numero näytetään saapuvassa puhelussa
Kun puhelu saapuu, auton handsfree-järjestelmä näyttää soittajan numeron tai nimen, jos puhelinluettelo on käytettävissä ja numerolle on tallennettu yhteystieto.

Puhelun päättäminen
Puhelu voidaan päättää, kun puhelin on liitetty auton handsfree-järjestelmään.


Muut toiminnot


Puhelinluettelo
Matkapuhelimen puhelinluettelo voidaan siirtää auton handsfree-järjestelmään. Puhelinluettelon kohteet voidaan synkronoida joko automaattisesti tai manuaalisesti, tai puhelinluettelon kohteet voidaan siirtää manuaalisesti Bluetooth-yhteyden välityksellä auton handsfree-järjestelmään. Käyttäjä voi tarkastella puhelinluettelon tietoja ja soittaa niihin.

Soittolistat
Matkapuhelimen soittolistat ovat käytettävissä auton handsfree-järjestelmässä. Puheluja voidaan soittaa soittolistojen avulla. Soittolistoja voidaan tarkastella auton handsfree-järjestelmässä.

Soitto käyttäen ääniohjausta
Handsfree-järjestelmän käyttäjä voi käynnistää puhelun käyttäen puhelimen puhelinluetteloon äänitettyjä nimiä.

Signaalin voimakkuus näytetään auton käyttöliittymässä
Matkapuhelin tukee nykyisen signaalivoimakkuuden näyttöä auton handsfree-järjestelmässä.

Matkapuhelimen soittoääni on käytettävissä
Matkapuhelimen soittoääni voidaan toistaa auton handsfree-järjestelmän kaiutinten kautta. Näin ollen käyttäjä voi käyttää matkapuhelimen soittoääntä auton handsfree-järjestelmässä.

Puhelun siirtäminen matkapuhelimeen
Jos auton handsfree-järjestelmään liitetään puhelin, jossa on puhelu käynnissä ja puhelu on kuultavissa auton handsfree-järjestelmän kaiuttimista, käyttäjä voi siirtää puhelun matkapuhelimen kaiuttimeen matkapuhelimen valikon kautta yksityisiä puheluja varten.

Puhelun siirtäminen auton kaiuttimiin
Jos auton handsfree-järjestelmään liitetään puhelin, jossa on puhelu käynnissä ja puhelu on kuultavissa auton handsfree-järjestelmän kaiuttimista, käyttäjä voi siirtää puhelun auton handsfree-järjestelmän kaiuttimiin.

DTMF-äänien lähettäminen
Auton handsfree-järjestelmän näppäimistöä voidaan käyttää numeroiden lähettämiseen DTMF-ääninä puhelun aikana. DTMF-ääniä voidaan käyttää valikkopohjaisten puhelinjärjestelmien kuten vastaajapalvelun ohjaamiseen.


Mediasoitin

Mediasoittimen kytkentä
Bluetooth-laitteen ja auton handsfree-järjestelmän välille voidaan muodostaa pariliitos ja laitteet voidaan yhdistää.

Toisto
Mediasoittimella toistettava kappale on kuultavissa auton äänentoistojärjestelmän kautta.

Valitse raita
Seuraava tai edellinen raita voidaan valita auton handsfree-järjestelmästä.

Raidan tiedot näytetään auton käyttöliittymässä
Nykyisen kappaleen nimi näytetään auton handsfree-järjestelmässä. Artistin ja albumin nimi näytetään myös, jos mediasoitin tukee näitä toimintoja.

Miten testituloksia luetaan?

Testitulosten arviointiasteikko on Kyllä, Ei ja Osittainen. Kyllä tarkoittaa että toiminto on tuettu. Ei tarkoittaa että toiminto ei ole tuettu. Osittainen tarkoittaa, että toiminto voidaan suorittaa, mutta käyttäjä näkee rajallisen määrän tietoa ja/tai käyttäjän toimenpiteitä tarvitaan enemmän. Lisätietoja on Havainnot-välilehdellä. Huomaa, että tämä osa näkyy aina englanninkielisenä.

Mitkä ovat kriteerit, joiden perusteella puhelin arvioidaan "parhaiten toimivaksi"?

Puhelimen on läpäistävä seuraavat testit:
 • Matkapuhelimen yhdistäminen
 • Mediasoittimen yhdistäminen
 • Kappaleiden toisto
 • Raitojen valinta
 • Puhelun soittaminen autosta
 • Lähtevän puhelun peruuttaminen
 • Saapuvan puhelun vastaanottaminen
 • Saapuvan puhelun hylkääminen
 • Puhelun päättäminen
 • Puhelinluettelo
 • Soittolistat

Mitkä ovat Volvo Bluetoot®-handsfree-järjestelmän tekniset ominaisuudet?

Bluetooth-spesifikaatio
Bluetooth-spesifikaatio määrittelee Bluetooth-laitteiden välisten yhteyksien määrityksen ja käytön. Annetut tiedot osoittavat Bluetooth-spesifikaatiot, joihin lueteltu laite perustuu. Bluetooth-spesifikaatiot ovat takautuvasti yhteensopivia. Kahden laitteen varhaisemman version toiminnot ovat käytettävissä. Auton handsfree-järjestelmä perustuu versioon 2.0.

HFP
Handsfree-profiili (HFP) määrittelee, miten puhelinta voidaan käyttää, esim: puhelujen soittaminen, puhelujen lopettaminen jne. Kahden laitteen varhaisemman version toiminnot ovat käytettävissä. Auton handsfree-järjestelmän handsfree-profiili perustuu versioon 1.5.

OPP
Object Push -profiili (OPP) määrittelee, miten Bluetooth-laitteet vaihtavat yhteystietoja. "Y" tarkoittaa, että laitteessa on object push -ominaisuudet. Toimintoa tarvitaan, kun puhelin ei tue puhelinluettelon automaattista synkronointia. OPP:n avulla käyttäjä voi valita puhelimen puhelinluettelossa olevat yhteystiedot käsin ja lähettää ne Bluetooth-handsfree-järjestelmään.

PBAP
Phone Book Access -profiili (PBAP) määrittää, miten puhelinluettelon tiedot noudetaan liitetystä matkapuhelimesta. Puhelinluettelon kohteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä pääpuhelinluettelossa tai kolmessa soittolistassa (vastatut, soitetut tai vastaamattomat puhelut) olevia yhteystietoja.

A2DP
The Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP) määrittää, miten Bluetooth-laitteet voivat virtauttaa korkealaatuista ääntä mono- tai stereomuotoisena.

AVRCP
Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP) määrittää, miten laite voi toimia kaukosäätimenä, kun halutaan ohjata toista laitetta A/V-jakelutilanteissa.

Mitä ohjelmaversioita testatuissa puhelimissa käytetään?

Puhelimen ohjelmistoversio voi vaikuttaa puhelimen yhteensopivuuteen Volvon Bluetooth-handsfree-järjestelmän kanssa. Matkapuhelimet on testattu puhelinten uusimmalla ohjelmistoversiolla testin suoritushetkellä. Jos matkapuhelimessasi on eri ohjelmaversio, integroidun Bluetooth-järjestelmän toiminnat voivat poiketa oheisessa luettelossa olevista. Testitulokset ovat viitteellisiä ja niiden pohjalta käyttäjä voi tarkistaa, mitä toimintoja hän voi odottaa. Toiminnot voivat olla erilaisia eri matkapuhelinverkoissa eikä harvinaisempia ongelmia välttämättä havaita testin aikana. Osa puhelimista on varustettu operaattorikohtaisilla ohjelmistoilla ja toiminnot voivat poiketa tästä luetelluista.

Voit tarkistaa matkapuhelimen ohjelmistoversion seuraavasti:

NOKIA
Tarkista Nokia -matkapuhelimen ohjelmistoversio seuraavasti: paina perustilassa näppäimiä *#0000#. Versio (V) tulee näkyviin.

SONY ERICSSON
Tarkista Sony Ericsson -matkapuhelimen ohjelmistoversio seuraavasti: Paina perustilassa ohjausnäppäimen ja näppäimiä > * <<> <<> * <<> * (missä <<> tai > viittaa ohjausnäppäimen suuntaan) ja valitse sitten Service ja SW information.

MOTOROLA
Tarkista Motorola-matkapuhelimen ohjelmistoversio seuraavasti: Perusnäytössä valitse näppäimistöllä menu/settings/phone status/other info/SW Version/Flex Version. Vaihtoehtoisesti voit valita perusnäytössä näppäimistöltä *#9999#.

SAMSUNG
Paina perustilassa näppäimiä *#1111#. Versio (V) tulee näkyviin.

LG ELECTRONICS
Valitse näppäimistöllä Menu/Mobile/Information tai Settings & Tools/Phone info/SW/HW version.

HTC
Microsoft Windows Phone -käyttöjärjestelmällä varustetut HTC-puhelimet: valitse näppäimistöllä Start/Settings/System/Device Information.

BLACKBERRY
Valitse näppäimistöllä Options/About.

Testauspäivä
Päivämäärä, jolloin testi on suoritettu.

Toimivatko Bluetooth®-sovittimella varustetut matkapuhelimet?

Ei, vain Bluetoothilla® varustetut ja testituloksissa tällä sivustolla tyydyttävästi toimiviksi todetut matkapuhelimet toimivat oikein.

Miten luon pariliitoksen yhteensopivaan puhelimeen?

Yhdistämismenettelyt Volvon testaamille puhelimille löytyvät tämän sivuston osiosta "Etsi puhelin" ja autosi käyttöohjekirjasta tai saat ne paikalliselta Volvo-jälleenmyyjältä.

Kuinka moneen puhelimeen voin luoda pariliitoksen?

Järjestelmä tukee enintään kymmentä eri puhelinta. Jos yrität lisätä yhdennentoista puhelimen, järjestelmä pyytää sinua poistamaan yhden puhelimen.

Miten voin muuttaa pariliitettyjen puhelinten listalla olevan puhelimen nimeä?

Sinun tulee muokata puhelimen nimeä, ennen kuin yhdistät sen järjestelmään. Tarkista puhelimesi käyttöohjeista, miten puhelimen Bluetooth® -tunniste vaihdetaan.

Voinko siirtää puhelinluetteloni?

Useimmat puhelimet tukevat puhelinmuistion ja/tai yhteystietojen automaattista siirtoa Bluetoothin® PBAP- ja AT-komentojen avulla. Jos puhelin tukee toimintoa, voit siirtää yhteystietoja puhelimesta Volvo Bluetooth -handsfree-puhelinjärjestelmään myös manuaalisesti käyttämällä puhelimen OPP-toimintoa (Object Push Profile). Katso lisätietoja OPP:n käytöstä puhelimen käyttöohjeesta.

Volvo Bluetooth -handsfree-puhelinjärjestelmä ottaa käyttöön sekä SIM-kortilla olevaa puhelinluettelon (SM), että puhelimen muistissa olevaan puhelinluettelon (ME). Nämä kaksi puhelinluetteloa yhdistetään sen jälkeen kun ne ovat siirretty järjestelmään. Voit käyttää vain sen puhelimen puhelinluetteloa, joka on yhdistetty käyttöhetkellä autoon. Jokainen puhelinnumero lasketaan puhelinluettelon yhteystiedoksi.

Yhteystietojen maksimimäärät:

Volvo C30, C70, S40, S80, V50, V70, XC60 ja XC70 valmistettu ennen viikkoa 48 vuonna 2008: 750 yhteystietoa.

Volvo C30, C70, S40, S80, V50, V70 ja XC70 valmistettu välillä viikko 48 vuonna 2008 - viikko 20 vuonna 2011: 1250 yhteystietoa.

Volvo XC60 valmistettu välillä viikko 48 vuonna 2008 - viikko 46 vuonna 2010: 1250 yhteystietoa.

Volvo XC90 valmistettu välillä viikko 20 vuonna 2010 - viikko 20 vuonna 2011: 1250 yhteystietoa.

Volvo C30, C70, S40, V50, ja XC90 valmistettu viikosta 20 vuonna 2011 eteenpäin: 1666 yhteystietoa.

Lisätietoja saat lähimmältä Volvo -jälleenmyyjältäsi.

Miksei järjestelmä muodosta automaattisesti yhteyttä pariliitettyyn puhelimeeni?

Aseta puhelimen Bluetooth® tilaan "Päällä" ja/tai "Löydettävissä" kaikkina aikoina ja/tai varmista, että auto on merkitty "luotetuksi" laitteeksi. Näin auto voi yhdistää automaattisesti, kun se on kantamaetäisyydellä. Katso puhelimen käyttöohjeesta Bluetooth-asetusten säätöohjeita.

Mitä ominaisuuksia järjestelmässä on?

Kun kytket autoon täysin yhteensopivan Volvon testaaman Bluetooth® -matkapuhelimen (katso "Etsi puhelin"-osiosta lisätietoja yhteensopivuudesta), voit käyttää useita eri ominaisuuksia:

 • Matkapuhelimen handsfree-käyttö sisäänrakennetun mikrofonin ja audiokaiuttimien avulla
 • Mahdollisuus vaihtaa handsfree- ja yksityispuhelun välillä
 • Puhelinmuistion lataaminen
 • Eri soittoäänien valinta
 • Äänen virtauttaminen liitetystä laitteesta

Miten käytän ominaisuuksia?

Voit saada lisätietoja järjestelmän käyttämisestä käyttöohjekirjasta.

Pitääkö minun tehdä sopimus määrätyn operaattorin kanssa?

Ei. Järjestelmä käyttää nykyistä tiedonkantajaa.

Millainen takuu järjestelmällä on?

Volvo Bluetooth® -handsfree-puhelinjärjestelmä kuuluu auton perustakuun piiriin.

Keneen otan yhteyttä, jos minulla on kysyttävää tai tarvitsen lisäapua?

Jos lisäapu on tarpeen, ota yhteyttä paikalliseen Volvon asiakaspalveluosastoon tai paikalliseen Volvo-jälleenmyyjään.

Vastuuvapauslauseke

Tiettyjen toimintojen saatavuus riippuu puhelimen Bluetooth® -tuesta. Vaikka Bluetooth® on maailmanlaajuinen standardi, nykyisissä matkapuhelimissa on käytössä useita eri versioita. Kaikki tarjolla olevat versiot eivät ehkä tue Volvo Bluetooth® -handsfree-puhelinjärjestelmän kanssa viestimiseen tarvittavia profiileja. Tällä sivustolla näytetyt testitulokset ilmaisevat matkapuhelimen yhteensopivuuden testiajankohtana testattujen toimintojen osalta Volvo Bluetooth® -handsfree-puhelinjärjestelmässä, mutta tämä yhteensopivuusluettelo ei ole takuu puhelimen suorituskyvystä tai toiminnasta. Järjestelmän suorituskyky ja ominaisuuksien saatavuus voi vaihdella puhelimen ohjelmistoversion, operaattorin, kantaman ja monien muiden Volvon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien tekijöiden mukaan. Volvo ei takaa minkään tietyn toiminnon käytettävyyttä eikä myönnä mitään takuita näiden toimintojen toiminnan osalta. Puhelimien ja toimintojen yhteensopivuustilaa voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso lisätietoja puhelimen käyttöohjeesta. Matkapuhelin ei sisälly.

Bluetooth® on Bluetooth SIG Inc:n omistama logo ja tavaramerkki ja sen käyttö Ford Motor Companyn tarkoituksiin on lisensoitu. Muut tavaramerkit ja markkinointinimet kuuluvat omille omistajilleen.