Správy & Udalosti
 • Volvo Car Corporation vyvíja technológie, ktoré pomáhajú zabrániť zrážke s divou zverou.

  13. 6. 2011

  Spoločnosť Volvo Car Corporation robí ďalší krok v oblasti aktívnej bezpečnosti vývojom systému, ktorý upozorní vodiča a automaticky zabrzdí vozidlo, keď zaznamená zviera na ceste. Nový systém bude uvedený na trh o niekoľko rokov.

  Projekt vývoja bezpečnostného systému, ktorý znižuje riziko zrážky s divou zverou, je súčasťou vízie spoločnosti Volvo Car Corporation pre rok 2020 – že v novom Volve by sa nemal nikto vážne zraniť. Nový systém vychádza z technológií systému na rozpoznávanie chodcov s úplným automatickým zabrzdením, ktorý bol uvedený na trh v roku 2010.

  Kamera a infračervené svetlo
  „Systém má dve časti – radarový snímač a infračervenú kameru, ktoré sledujú dopravnú situáciu,“ hovorí Andreas Eidehall, technický odborník v oblasti systémov aktívnej bezpečnosti v spoločnosti Volvo Car Corporation.
  Je dôležité, aby systém fungoval aj v tme, pretože väčšina zrážok s divou zverou sa stáva za úsvitu a súmraku a počas tmavých zimných mesiacov. Kamera sleduje cestu pred vozidlom, a ak sa v dosahu systému vyskytne zviera, systém upozorní vodiča zvukovým signálom. Ak vodič nezareaguje, vozidlo automaticky začne brzdiť.
  „Cieľom je, aby systém fungoval pri bežnej rýchlosti na vidieckych cestách. V situáciách, keď nedokáže pomôcť vodičovi úplne zabrániť zrážke, systém spomalí vozidlo dostatočne na to, aby sa znížila silu nárazu, a teda výskyt vážnych zranení,“ pokračuje Andreas Eidehall.

   

     Výklad údajov
  Jednou z výziev, ktorým čelia konštruktéri, je naučiť systém rozpoznávať rôzne zvieratá. Vývojový tím spoločnosti Volvo Car Corporation strávil večer v safari parku, kde digitálne zaznamenal filmové scény zvierat a rôznych druhov ich správania. Počas tohto konkrétneho večera bol kladený dôraz na losa, jeleňa lesného a daniela škvrnitého. Pri veľmi pomalej jazde pozdĺž cestičky, na ktorej bolo umiestnené krmivo na prilákanie zvierat, tím zaznamenal veľké množstvo dát, ktoré budú neskôr použité na hodnotenie a vývoj sledovacieho systému.
  V prvej etape systém bude reagovať na veľké zvieratá, ako sú napr. los, jeleň a sob, ktoré dokážu zraniť vodiča alebo cestujúcich pri zrážke.

   

     Obrovské nebezpečenstvo pri zrážke s divou zverou
  Mnohí vodiči majú veľké obavy z rizika zrážky s divou zverou. Tieto obavy sú opodstatnené. Iba vo Švédsku je každý rok hlásených viac ako 40 000 dopravných nehôd spojených s divou zverou. Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú zrážky s losom.
  „Pri zrážke s losom existuje pomerne vysoké riziko zranenia, pretože zviera skončí väčšinou na kapote alebo sa cez ňu prekotúľa, alebo skončí na čelnom skle,“ hovorí Andreas Eidehall.

  Pokiaľ ide o systém a jeho jednotlivé funkcie, Andreas nemôže byť konkrétnejší. Projekt prebieha len niečo viac ako rok a stále ostáva urobiť veľa práce. V súčasnosti sú vyhodnocované rôzne technológie, prebieha vývoj softvéru, a kým sa systém „učí“ rozpoznávať rôzne zvieratá, prebieha vývoj potrebných rozhodovacích mechanizmov, t.j. ako a kedy má ochranný systém reagovať.
  „Z našej štatistiky dopravných nehôd vidíme, že toto je dôležitá oblasť, ktorá musí mať prioritu. A navyše vieme, že na trhu je značný záujem o tento druh bezpečnostného systému. Pri ukážkach systému na rozpoznávanie chodcov s úplným automatickým zabrzdením sme často dostávali otázky v súvislosti s ochranou pred zrážkou s divou zverou. V priebehu niekoľkých rokov predstavíme systém pripravený pre trh,“ uzatvára Andreas Eidehall.

   

     Fakty, dopravné nehody spojené s divou zverou:
  Počet dopravných nehôd spojených s divou zverou vo Švédsku: o niečo viac než 47 000 v roku 2010. Zdroj: Švédsky poradný výbor pre dopravné nehody spojené s divou zverou.
  Dopravné nehody spojené s losom: pribl. 7 000. Zdroj: Švédsky poradný výbor pre dopravné nehody spojené s divou zverou.
  Štatistika vychádzajúca z databázy dopravných nehôd vedenej spoločnosťou Volvo odhalila, že zrážky s losom sú spojené s vysokým rizikom zranenia.
  Americký úrad Insurance Institute for Highway Safety zostavil štatistiku za obdobie rokov 1993 až 2007. Počas tohto obdobia zahynulo pri dopravných nehodách spojených so zvieraťom spolu 2 499 ľudí. Správa ďalej uvádza, že v novembri sa počet dopravných nehôd spojených s divou zverou zvýšil takmer o 30 percent. Najväčšia poisťovacia spoločnosť v USA, State Farm, hlási, že počet žiadostí o náhradu škody v súvislosti s dopravnými nehodami spojenými s divou zverou sa zvýšil o 14,9 percent v období rokov 2003 až 2008.

  Opisy a fakty uvedené v tomto tlačovom materiáli súvisia s medzinárodnou ponukou vozidiel spoločnosti Volvo Cars. Opísané príslušenstvo môže predstavovať doplnkovú výbavu. Špecifikácia vozidiel sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

  Viac informácii, fotografie a videá nájdete na stránke www.media.volvocars.com.

  Viac informácií:
  Tomáš Kováč
  PR & Product Manager
  VOLVO
  kovac@topautoslovakia.sk
  T: +421-2-205 11 308
  F: +421-2-205 11 200
  M: +421-918- 919 913

  Spoločnosť Volvo Car Corporation robí ďalší krok v oblasti aktívnej bezpečnosti vývojom systému, ktorý upozorní vodiča a automaticky zabrzdí vozidlo, keď zaznamená zviera na ceste. Nový systém bude uvedený na trh o niekoľko rokov.
  Späť