Vybrané témy

Preskúmajte funkcie, objavte nové funkcie a spoznajte svoje Volvo

Prejdite priamo na stránku pre vaše vozidlo

alebo zadajte vaše VIN číslo alebo vyberte vaše vozidlo

Čo je to modelový rok?

Niekoľkokrát za rok robíme aktualizáciu. Každú novú aktualizáciu označuje konkrétny kód modelového roku, ktorý nájdete vo svojej užívateľskej príručke vzadu. Tento kód vyzerá ako ATXXXX, napríklad AT1446.

Obľúbené podporné články

Získajte viac informácií o aute a vyhľadajte populárne témy