Verzia článku 2022.59.0

Informácie o spoločnosti

Účinné od:

Uverejnené na:

Top Auto Slovakia

Názov spoločnosti: Top Auto Slovakia

Registrované sídlo: BBC V, blok A, Plynárenská 7/A

Kontaktný e-mail (starostlivosť o zákazníkov): recepcia@topautoslovakia.sk

Kontaktné číslo (starostlivosť o zákazníkov): +421220511007

Číslo v obchodnom registri: 35874546

Číslo DPH: SK2021773853