Správy & Udalosti
 • Kabína Volvo bezpečná aj pre alergikov

  2. 9. 2008

  Kabína Volvo bezpečná aj pre alergikov
   
  Interiér kabíny automobilu Volvo má byť bezpečný aj pre precitlivené osoby- výsledkom tejto ambície je, že tri modely Volvo - S80, V70 a XC70 odporúča Swedish Asthma and Allergy Association. Čoraz väčší počet zákazníkov totiž začína dbať aj na kvalitu vzduchu v kabíne posádky.
   
  V priemyselných krajinách až 45 % populácie trpí určitou formou alergie. Vyše 10 % má astmu. Za jednu z príčin tohto dramatického rastu zaznamenaného od 50-tych rokov dvadsiateho storočia, možno považovať znečistenie vzduchu oxidmi dusíka, prízemným ozónom, tuhými čiastočkami a peľom. V polovici 60-tych rokov spoločnosť Volvo Cars prijala rozhodnutie vytvoriť špecifikácie a testovacie metódy na dosiahnutie takej kvality vzduchu v kabíne posádky, ktorá by vyhovovala aj precitliveným osobám. Limuzína Volvo S80 prvej generácie z roku 1998 bola prvým modelom, skonštruovaným podľa týchto zásad.  
   
  Bez zápachu
  Cieľom je vytvorenie takého vzduchu v kabíne automobilu, ktorý by bol čistejší ako okolitý vonkajší vzduch, na čo má vplyv nielen vzduch vstupujúci do kabíny, ale aj emisie z použitých interiérových materiálov. Jav, ktorý sa často opisuje ako "vôňa nového auta", je v skutočnosti nízka hladina emisií z materiálov, ako napr. plasty na báze PVC a rozličných kovov. Hladina emisií je taká nízka, že nepredstavuje nebezpečenstvo, no ak sa vozidlo zohreje, môže dôjsť ku koncentrácii, ktorá dráždi precitlivené osoby. Tieto látky sa dajú rýchlo vyvetrať z kabíny, no cieľom spoločnosti Volvo Cars je úplne predchádzať tomuto zápachu.  
  „Snažíme sa minimalizovať akýkoľvek zápach, pretože intenzívny zápach môže vyvolať astmatický záchvat,“ hovorí Andreas Andersson, zodpovedný za čistotu kabín modelov Volvo.

  Systémy ktoré čistia vzduch 
  Optimalizáciu vnútorného prostredia kabíny možno rozdeliť na dve hlavné oblasti: kvalitu vzduchu a kontaktné alergie. Na zabezpečenie čo najčistejšieho vzduchu v kabíne spoločnosť Volvo Cars vyvinula dva systémy: IAQS (Interior Air Quality System) a CZIP (Clean Zone Interior Package). Systém IAQS monitoruje kvalitu vzduchu vstupujúceho do kabíny a automaticky zatvorí prívod vzduchu zvonka, ak je hladina škodlivých látok príliš vysoká. Viacnásobný filter zachytáva tuhé prachové čiastočky a peľ, pričom vrstva z aktívneho uhlia zachytáva aj zápach a prízemný ozón.

  „Systém myslí za vás a zatvorí prívod vzduchu, napríklad pri jazde cez tunel,“ hovorí Andreas Andersson. Kvalita vzduchu v kabíne automobilov Volvo, vybavených systémom IAQS je vždy lepšia, ako sú limity svetovej zdravotníckej organizácie WHO pre mestské prostredie. Systém CZIP zabezpečí, že vzduch v kabíne posádky sa automaticky vyvetrá do jednej minúty od odomknutia vozidla diaľkovým ovládačom. Tento systém odporúča aj Swedish Asthma and Allergy Association.
   
  Realistické testy
  Aby sa zabránilo emisiám nežiaducich látok z materiálov použitých v kabíne posádky, už v ranom štádiu prebieha starostlivý výber materiálov. Potom prídu na rad testy, pri ktorých sa materiál zohrieva tak, aby bolo možné merať kvalitu vzduchu v kabíne auta zohriateho slnkom. „Rozhodli sme sa objektívne zmerať to, čo obsahuje vzduch, ktorý vdychuje posádka vozidla,“ hovorí Andreas Andersson.

  Volvo uskutočňuje tieto testy v troch fázach: na individuálnych komponentoch, na systémoch a na kompletných vozidlách. Simulácia slnečného žiarenia sa realizuje na kompletných vozidlách, ktoré sa v tepelnej komore zohrejú na teplotu +65 stupňov Celzia a pri tejto teplote sa ponechajú počas niekoľkých hodín. Tým sa simuluje situácia, keď automobil v horúcom letnom dni parkuje na slnku. Tieto testy ďalej dopĺňa špeciálny team VCC, ktorého členovia čuchom „degustujú“ rozličné predmety a posudzujú, či je ich vôňa akceptovateľná, alebo je už príliš intenzívna.
   
  Nikel a chróm 
  Aby sa predchádzalo dotykovým alergiám, minimalizuje sa podiel niklu na kovových povrchoch v kabíne a na vypracovanie kože sa namiesto chrómu používajú rastlinné výťažky. Všetky textílie a kože v kabíne automobilov Volvo spĺňajú normu Oeko-Tex Standard 100 – normu medzinárodného inštitútu monitorujúceho škodlivé látky v textile.
   
  Rastúci záujem
  Záujem o čisté vnútorné prostredie kabíny stále rastie. Andreas Andersson uvádza, že mnohé ázijské trhy práve túto vlastnosť pozdvihli na novú úroveň dôležitosti. „Japonsko, Čína a Kórea signalizovali záujem stanoviť nové zákonné požiadavky v tejto oblasti. V minulosti sme niečo také neregistrovali na nijakom trhu. No záujem zákazníkov o čisté prostredie v kabíne automobilov rastie rovnako v Európe aj v USA," dodáva Andreas Andersson.

  Interiér kabíny automobilu Volvo má byť bezpečný aj pre precitlivené osoby- výsledkom tejto ambície je, že tri modely Volvo - S80, V70 a XC70 odporúča Swedish Asthma and Allergy Association. Čoraz väčší počet zákazníkov totiž začína dbať aj na kvalitu vzduchu v kabíne posádky.
  Späť