Správy & Udalosti
 • Trojbodový bezpečnostný pás Volvo má 50 rokov

  16. 9. 2009

  13. augusta 1959 bolo Volvo PV544 prvým automobilom na svete,ktorý bol štandardne vybavený trojbodovým bezpečnostným pásom. Počas nasledujúcich 50 rokov trojbodový bezpečnostný pás s popruhom v tvare písmena V zachránil viac ako jeden milión ľudských životov. 
   
  Chytiť, natiahnuť, zastrčiť do zámku a napnúť. Niekoľko jednoduchých pohybov rukou a bezpečnostný pás je nasadený – v tom istom okamihu sa riziko vážneho zranenia alebo usmrtenie pri nehode zníži o viac ako 50 percent.
   
  Dodnes trojbodový bezpečnostný pás zostáva najdôležitejším bezpečnostným prvkom automobilu. Je to najrozšírenejšia a najvýznamnejšia bezpečnostná inovácia vo vyše 120-ročnej histórii automobilu.
   
  Bezpečnostný pás spája človeka s automobilom. Pri náraze ho pevne pridržiava na sedadle a zabraňuje aby sa zranil pri nekontrolovanom voľnom pohybe v kabíne alebo aby pri nehodách s komplikovanejším pohybom vozidla vypadol z kabíny. 
   
  Nils Bohlin pochopil pôsobenie síl

  Možno povedať, že to najjednoduchšie riešenie je často najlepšie. No trvalo až do konca 50. rokov dvadsiateho storočia kým sa pri konštrukcii automobilov začala zohľadňovať aj bezpečnosť. Zaslúžil sa o to Nils Bohlin, inžinier značky Volvo.
   
  Predtým existovali rozličné typy bezpečnostných pásov. Ešte v 30. rokoch dvadsiateho storočia začali lekári v USA upozorňovať, že automobily by mali byť vybavené bezpečnostnými pásmi. 
   
  Najrozšírenejším riešením bol popruh, upevnený v dvoch bodoch, no existovali aj rozličné verzie trojbodových bezpečnostných pásov. Problémom bolo, že ani jeden z týchto pásov neposkytoval dostatočnú ochranu, predovšetkým pri vysokej rýchlosti.
   
  Nils Bohlin bol letecký inžinier – predtým ako prešiel k značke Volvo pracoval okrem iného aj na vývoji katapultovacích sedadiel pre vojenské lietadlá – a preto rýchlo pochopil pôsobenie síl, vznikajúcich pri náraze vozidla.
   
  Rovnaký princíp až dodnes
  Bezpečnostný pás musí absorbovať sily v správnej oblasti – naprieč bedier a hrudníka, kde je ľudské telo najpevnejšie. Súčasne sa musí dať ľahko zapínať a nastavovať. 
   
  Najdôležitejšou súčasťou návrhu, ktorý vypracoval Nils Bohlin, bolo že pás sa skladal z priečneho bedrového popruhu a diagonálneho popruhu. Pás sa zapínal do zámku na stredovom tuneli vozidla vedľa sedadla aby sa vytvorila geometria pásu v tvare písmena "V" s dvoma kotviacimi bodmi pri podlahe vozidla. Dôležité bolo aby sa pás pod zaťažením neposúval a neuvoľňoval.
   
  Tento istý princíp sa používa až dodnes.
   
  Volvo PV544 a Volvo Amazon (120), predávané na škandinávskych trhoch, boli prvými automobilmi, vybavenými touto svetovou inováciou. Značka Volvo ako prvá na svete začala štandardne montovať trojbodové bezpečnostné pásy na predné sedadlá. Vynález bol patentovaný ako tzv. otvorený patent aby bolo umožnené každému ho voľne využívať.   
   
  Zavedenie bezpečnostného pásu bolo veľkým krokom vpred pri zvýšení bezpečnosti, no napriek tomu sa trojbodový bezpečnostný pás okamžite masovo nerozšíril. Trvalo ešte niekoľko rokov, kým väčšina zákazníkov a automobilových výrobcov uznala účinnosť bezpečnostného pásu ako najefektívnejšieho systému na záchranu života.
   
  Výskum Volvo presvedčil svet
  V roku 1963 značka Volvo zaviedla trojbodový bezpečnostný pás v USA a na ďalších trhoch. Pred zavedením sa uskutočnili rozsiahle testy so sedadlom na koľajových sánkach a crash-testy s rozličnými typmi bezpečnostných pásov. Výsledky boli úplne jednoznačné: najlepšiu ochranu posádke poskytoval trojbodový bezpečnostný pás Volvo.
   
  O niekoľko rokov neskôr, v roku 1967 značka Volvo prezentovala na medzinárodnej konferencii USA zásadnú správu "28.000 Accident Report". Táto správa bola vyhodnotením údajov zo všetkých nehôd automobilov Volvo vo Švédsku počas jedného roka.
   
  Aj tu boli výsledky úplne jasné – a svet si konečne začal uvedomovať význam bezpečnostného pásu. Správa jasne potvrdila, že bezpečnostný pás zachraňuje ľudské životy a že znižuje riziko zranenia o 50 až 60 percent.
   
  Viac ako jeden milión zachránených životov
  Dnes sa trojbodový bezpečnostný pás montuje do automobilov na celom svete. Značka Volvo ho zaviedla ako prvok štandardného vybavenia na predných i zadných sedadlách ešte v roku  1967.
   
  Moderný bezpečnostný pás je základným kameňom systémov pasívnej bezpečnosti a funguje v súčinnosti s ďalšími prvkami ako sú airbagy, napínače bezpečnostných pásov a obmedzovače sily pásov.
   
  Pri nehode sa bezpečnostný pás automaticky dostane do správnej polohy – napínače pevne pritiahnu pás okolo tela pripútanej osoby. Tým sa zabezpečí, že pri náraze sa telo zachytí tak mäkko, ako je to len možné. Všetko sa udeje počas niekoľkých tisícin sekundy.
   
  Je ťažké poskytnúť presné údaje koľko životov bezpečnostný pás doteraz zachránil – neexistujú celosvetovo koordinované štatistiky dopravných nehôd. No odhaduje sa, že viac ako milión osôb vďačí za svoj život bezpečnostnému pásu[i] a počet osôb, ktoré vďaka používaniu bezpečnostného pásu predišli vážnym zraneniam, je ešte niekoľkonásobne vyšší.
   
  Naďalej zostáva značný potenciál
  Používanie bezpečnostného pásu je doteraz najdôležitejším faktorom na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých členov posádky automobilu. Pri používaní bezpečnostného pásu existujú výrazné rozdiely medzi jednotlivými časťami sveta a medzi jednotlivými štátmi. 

  Trojbodový bezpečnostný pás zachraňuje ľudské životy už 50 rokov – a bude v tom pokračovať aj v dohľadnej budúcnosti. Každé percento zvýšenia používania hrá významnú rolu.
   
  V USA sa dohaduje, že zvýšením používania bezpečnostného pásu o jedno percento zachráni ročne 270 ľudských životov[ii]. Štúdie v Európe ukazujú, že by sa dalo zachrániť 7000 životov ročne ak by miera používania bezpečnostných pásov vo všetkých štátoch bola rovnako vysoká ako v tých najlepších[iii].
   
  Ešte väčší potenciál je v častiach Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, kde veľmi rýchlo rastie počet automobilov.
   
  Pamätajte! Každý v aute má mať vždy zapnutý bezpečnostný pás. Cvak!  

  Poznámky:
  [i] Odhad Volvo na základe všeobecných a interných štatistík dopravných nehôd a používania bezpečnostných pásov.
  [ii] National Center for Statistics and Analysis (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), Traffic Safety Facts, 2007.
  [iii] Global Road Safety Partnership (GRSP). 

  13. augusta 1959 bolo Volvo PV544 prvým automobilom na svete,ktorý bol štandardne vybavený trojbodovým bezpečnostným pásom. Počas nasledujúcich 50 rokov trojbodový bezpečnostný pás s popruhom v tvare písmena V zachránil viac ako jeden milión ľudských životov.
  Späť