Tento obsah nie je možné zobraziť, pretože buď nemáte nainštalovaný program Adobe Flash Player, alebo máte v prehliadači vypnutú funkciu JavaScript.

Bezpečnosť

Predchádzanie nehodám

Menej nehôd znamená menej zranení.

Zničovenie počtu zranení

Bezpečnostný systém, ktorý je viac ako iba súčet jeho súčastí.

Prekonávanie hraníc

Pracujeme smerom k bezpečnejšiemu svetu.

Naša bezpečnosť nadovšetko

História našich bezpečnostných inovácií.

ZISTIŤ VIAC

SPÄŤ

KOLOBEH ŽIVOTA

Objavte životný cyklus našej filozofie bezpečnosti.

PREVENTÍVNE BEZPECNOSTNÉ SYSTÉMY

Bezpečnost je o predchádzaní nehodám – nie len plánovanie.

Koncept bezpečného vozidla

Objavte koncept vozidla, ktoré priniesol 15 nových bezpečnostných prvkov.

KOLOBEH ŽIVOTA

Opierajúc sa o celkový výskum v oblasti deštrukčných skúšok je bezpečnostná filozofia to, čo naši konštruktéri označujú ako „kolobeh života“.

1 – Nehody v skutočnom živote

Volvo je jedným z mála výrobcov automobilov, ktorí majú vlastný tím pracujúci v oblasti skúmania nehôd. Od roku 1970 už tím preskúmal viac než 40 000 nehôd, v ktorých sa vyskytli vozidlá značky Volvo. Vedomosti zachraňujú životy

2 – Bezpečnostné požiadavky

Spoločnost Volvo vždy bola lídrom v oblasti bezpečnosti. Všetky moderné vozidlá Volvo splnajú alebo predbiehajú súčasné povinné požiadavky kladené vládami na výrobcov automobilov.

3 – Vývoj produktu

V tejto fáze prebieha vývoj komponentov, systémov a hotových vozidiel. Inžinieri a experti z oblasti bezpečnosti využívajú rozsiahle počítačové simulácie na vykonávanie testov. Počas vývoja ktoréhokoľvek vozidla značky Volvo sa vykonali tisícky počítačových nárazových testov a štúdií.

4 – Testovanie

Jednou z najdôležitejších vývojových fáz, a taktiež dôvod prečo spoločnosť Volvo tak veľa investovala do špičkového bezpečnostného centra Safety Centre, je tá fáza, v ktorej v laboratóriu rekonštruujeme a simulujeme nehody z reálneho života.

5 – Výroba

Po dokončení testovania idú naše nové modely a bezpečnostné inovácie do výroby a nájdu si uplatnenie v reálnom živote. Potom celý cyklus začína odznova.

Naše preventívne bezpečnostné systémy

My v spoločnosti Volvo k tomu pristupujeme holisticky, preto bezpečnost nie je len o bezpečnostných klietkach alebo deformačných zónach, je to o spôsobe ako čo najlepšie ochrániť ľudí v skutočnom svete. Preto vyvíjame inovatívne systémy aktívnej bezpečnosti, ktoré pomáhajú predovšetkým predchádzať nehodám. To všetko len preto, aby ste boli v bezpečí.

City safety

Technológia zabraňovania kolízií City Safety od spoločnosti Volvo je prvá štandardná funkcia na svete, ktorá slúži na bezpečnejšiu jazdu v meste. Pri rýchlostiach do 30 km/h táto laserová technológia monitoruje dopravu pred vozidlom a hľadá potenciálne nebezpečenstvo kolízie. Ak v prípade hroziacej kolízie nezačnete brzdiť, automaticky aktivuje brzdy a odpojí prívod paliva do motora, aby pomohla zmierniť následky kolízie.

Kontrola pozornosti vodiča (Driver Alert Control)

Systém Driver Alert Control upozorňuje unaveného alebo nepozorného vodiča pri rýchlostiach nad 65 km/h. Na základe signálov z digitálnej kamery sledujúcej cestu pred vozidlom spolu s údajmi o pohyboch volantu dokáže systém odhaliť, kedy sa správanie vodiča odchyľuje od jeho bežného štýlu jazdy. Ak váš štýl jazdy naznačuje známky nepozornosti alebo únavy, vozidlo vás zvukovo upozorní a na displeji zobrazí varovné hlásenie.

Detekcia chodcov s plnoautomatickým brzdením

Pri rýchlostiach do 35 km/h dokáže inovačný systém spoločnosti Volvo zistiť, keď sa do jazdnej dráhy vozidla nečakane dostane človek. Najprv vás na túto skutočnosť upozorní červeným blikajúcim výstražným svetlom na čelnom okne a zvukovým signálom. Ak nezačnete brzdiť, systém automaticky aktivuje plný brzdný účinok.

Vývojová štúdia bezpečného osobného vozidla

Viac než 15 bezpečnostných inovácií v dnešných modeloch Volvo vzniklo pred viac než desatrocím v koncepčnom bezpečnom vozidle. Okrem špičkovej technológie dalo koncepčné vozidlo tvary dizajnu modelu Volvo C30. Vozidlo bolo vybavené priehľadnými stĺpikmi predného okna, infračervený systém nočného videnia a automatické nastavenie sedadiel, ovládacích prvkov a pedálov pre optimálnu pozíciu vodiča – to všetko má prispieť k zníženiu úrazovosti na minimum a zvýšiť výhľad vodiča z vozidla.

ZISTIŤ VIAC

SPÄT

00:00:00:00 00:00:03:00 NÁRAZOVÝ TEST BEZ BEZPEČNOSTNÝCH FUNKCIÍ 00:00:28:00 00:00:32:00 ZABRAŇOVANIE KOLÍZIÁM 00:01:25:00 00:01:27:00 OBMEDZENIE NÁRAZU

00:00:00:00 00:00:07:00 V NEUSTÁLE INTENZÍVNEJŠÍCH DOPRAVNÝCH PODMIENKACH DOCHÁDZA KAŽDODENNE K NEHODÁM ZAHŔŇAJÚCIM CHODCOV. V EURÓPE SA 14 % ZO VŠETKÝCH SMRTEĽNÝCH NEHÔD TÝKA CHODCOV. 00:01:36:00 00:01:40:00 DETEKCIA CHODCOV S AUTOMATICKÝM ZASTAVENÍM OD SPOLOČNOSTI VOLVO CAR CORPORATION

00:00:02:00 00:00:05:00 Spoločnosť Volvo Cars má vo svojej novej vízii v oblasti bezpečnosti veľmi jasný cieľ. 00:00:06:00 00:00:12:00 Z dlhodobého hľadiska je to jednoducho vytvorenie a navrhnutie automobilov, ktoré nenarazia. 00:00:12:00 00:00:20:00 Z krátkodobého hľadiska je to cieľ dosiahnuť do roka 2020, aby vo vozidle Volvo nikto nezahynul ani sa nezranil. 00:00:20:00 00:00:23:00 Je to však naozaj reálna vízia? 00:00:24:00 00:00:32:00 Keď sa pozrieme na bezpečnosť z globálnej perspektívy, každý rok v doprave zahynie viac než 1,2 milióna ľudí. 00:00:32:00 00:00:38:00 Ak si ako príklad vezmeme Európu, je to okolo 40 000 úmrtí, rovnako ako v USA. 00:00:39:00 00:00:45:00 A tieto čísla vyjadrujú len smrteľné prípady. Ak zoberieme do úvahy aj zranenia, ku ktorým tiež dochádza – tak sú to milióny. 00:00:45:00 00:00:50:00 Bezpečnosť cestnej premávky preto nie je problém, podľa mňa je to epidémia. 00:00:51:00 00:00:55:00 Preto sa jej musíme venovať, a to s takýmto prístupom. 00:00:54:00 00:00:55:00 Pretože – prečo by sme to mali dovoliť? 00:00:58:00 00:01:09:00 Aby bolo možné dosiahnuť budúcnosť bez nehôd, je samozrejme potrebná vzájomná spolupráca výrobcov automobilov, 00:01:05:00 00:01:09:00 štátnych orgánov, plánovačov infraštruktúry a ďalších odborníkov po celom svete. 00:01:10:00 00:01:17:00 Podľa výskumníkov spoločnosti Volvo je táto vízia úplne reálna, ak sa spoločné poznatky využijú správnym spôsobom. 00:01:17:00 00:01:23:00 Všetko sa to zakladá na poznatkoch – potrebujeme získať nové poznatky a využívame poznatky, ktoré sme už získali. 00:01:23:00 00:01:28:00 Máme tím pre výskum dopravných nehôd, ktorý pracuje už desiatky rokov. 00:01:28:00 00:01:35:00 Nesnažíme sa len pochopiť, k akým druhom kolízií a zranení dochádza v reálnych podmienkach, ale snažíme sa zistiť aj príčiny týchto kolízií. 00:01:36:00 00:01:42:00 A ako sa k blížime k budúcnosti, snažíme sa ešte lepšie pochopiť vodičov a ich správanie. 00:01:43:00 00:01:47:00 Nie iba skúmať kolízie, ale skúmať aj normálnu jazdu. 00:01:48:00 00:01:49:00 Aby sme vedeli lepšie pochopiť, ako môžeme vodičom pomôcť, aby sa do kritických situácií vôbec nedostávali. 00:01:55:00 00:02:03:00 Poznatky získané podrobným skúmaním reálnych dopravných nehôd sú pre výskumníkov mimoriadne dôležité. 00:02:04:00 00:02:11:00 Získané údaje mi veľmi významne pomohli pri zisťovaní priorít a oblastí možného zlepšenia z hľadiska bezpečnosti. 00:02:11:00 00:02:18:00 Tieto údaje mi tiež pomohli pochopiť mechanizmy stojace za rôznymi druhmi nehôd a zranení. 00:02:19:00 00:02:23:00 Zoberme si ako príklad výskum v oblasti ochrany proti zraneniam krčnej chrbtice, ktorý sme uskutočňovali pred 10 alebo 15 rokmi. 00:02:24:00 00:02:31:00 Údaje o nehodách nám umožnili pochopiť mechanizmy a zistiť, ako môžeme zlepšiť automobily. 00:02:32:00 00:02:36:00 Autá budúcnosti budú vybavené úplne novou technológiou, ktorá pomôže vodičom predchádzať kolíziám. 00:02:37:00 00:02:42:00 V novom modeli Volvo XC60 je napríklad v štandardnej výbave systém City Safety. 00:02:43:00 00:02:51:00 Ide o jedinečnú technológiu na zabraňovanie kolíziám, ktorá s využitím laserového senzora pomáha predchádzať nárazom pri nízkej rýchlosti alebo ich zmierniť. 00:02:51:00 00:03:02:00 Systém City Safety je podľa mňa dobrý príklad, pretože ním robíme reálny krok k zabraňovaniu kolíziám a dávame ho do štandardnej výbavy. 00:03:04:00 00:03:07:00 Táto nová technológia už vzbudila obrovskú pozornosť po celom svete. 00:03:08:00 00:03:12:00 Na britské stredisko pre výskum automobilového poistenia a opráv v Thatchame, 00:03:13:00 00:03:16:00 ktoré sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti podpory výroby bezpečnejších vozidiel, 00:03:17:00 00:03:18:00 táto technológia veľmi zapôsobila. 00:03:19:00 00:03:22:00 Stredisko Thatcham je z nového systému Volvo City Safety mimoriadne nadšené. 00:03:22:00 00:03:28:00 Treba si všimnúť, že k 80 % nehôd dochádza pri rýchlostiach do 20 míľ za hodinu (32 km/h). 00:03:28:00 00:03:35:00 A 90 % zranení, z ktorých väčšina sa týka krčnej chrbtice, vzniká práve v takýchto situáciách. 00:03:35:00 00:03:45:00 Systém City Safety je navrhnutý tak, aby tieto problémy priamo riešil. Preto si myslíme, že má obrovský potenciál na obmedzovanie zranení a materiálnych škôd v reálnych podmienkach. 00:03:46:00 00:03:50:00 Spoločnosť Volvo Cars vníma svoje aktivity v oblasti bezpečnosti z dlhodobého hľadiska, 00:03:50:00 00:03:59:00 no predpokladá sa, aj v kratšom časovom horizonte 10 rokov budeme mať všetci výrazne lepšie a bezpečnejšie dopravné podmienky, ako je to dnes. 00:04:00:00 00:04:06:00 O 10 rokov budeme mať omnoho lepšie poznatky o ľudskom správaní a tom, ako rozmýšľame, 00:04:06:00 00:04:10:00 keď sme na ceste a jazdíme. 00:04:11:00 00:04:19:00 Momentálne sa začíname venovať problémom, o ktorých vieme, že sú hlavnou príčinou kolízií a zranení. 00:04:19:00 00:04:30:00 Oblasti nesústredených, nepozorných vodičov a alkoholu venujeme pozornosť už dnes prostredníctvom systému na meranie alkoholu. 00:04:30:00 00:04:33:00 Ideme na to postupnými krokmi. 00:04:33:00 00:04:38:00 Na základe získavania poznatkov zo skúmania skutočných vodičov v reálnych dopravných podmienkach 00:04:38:00 00:04:44:00 budeme mať viac inovatívnych technológií, ktoré im pomôžu byť v bezpečí a vyhýbať sa kolíziám. 00:04:45:00 00:04:49:00 Sme na začiatku revolúcie v zabraňovaní kolíziám. 00:04:49:00 00:04:55:00 Už dlhú dobu sa inžinieri bezpečnosti vozidiel venujú sekundárnej bezpečnosti. 00:04:55:00 00:05:03:00 Zaoberajú sa schopnosťou vozidla odolávať silám nárazu a chrániť vodiča airbagmi a bezpečnostnými pásmi. 00:05:03:00 00:05:10:00 Táto nová technológia ide o krok ďalej. Zabraňuje totiž tomu, aby k samotnej nehode došlo. 00:05:10:00 00:05:12:00 Prevencia je lepšia ako liek. 00:05:14:00 00:05:20:00 Spoločnosť Volvo v súčasnosti s odhodlaním pracuje na realizácii svojej vízie spočívajúcej vo výrobe automobilov, ktoré nemôžu havarovať. 00:05:21:00 00:05:26:00 Táto spoločnosť skrátka odmieta akceptovať umieranie ľudí pri nehodách motorových vozidiel. 00:05:27:00 00:05:31:00 Kľúčom číslo jeden sú ako vždy poznatky. Celá bezpečnosť je o poznatkoch. 00:05:31:00 00:05:37:00 Kľúčom sú poznatky zo skutočných dopravných nehôd, poznatky o ľuďoch a tom, ako fungujeme. 00:05:37:00 00:05:48:00 Aby sme mohli určiť a nájsť nové inovatívne technológie, musíme sa podľa mňa venovať rôznym aspektom toho, čo môže nastať v reálnych dopravných podmienkach. 00:05:48:00 00:05:48:00 Pretože to môže byť veľmi komplexná oblasť.

ZOZNÁMTE SA S LINDOU

Zoznámte sa s virtuálnou testovacou figurínou, ktorá si myslí, že je tehotná.

INTELIGENTNEJŠIE FIGURÍNY

Dokonca aj naše testovacie figuríny sú inteligentnejšie ako zvyčajné figuríny.

3-bodový bezpečnostný PÁS

Objavte dôvod, prečo zverejňujeme náš najbezpečnejší objav.

ELEKTRICKÉ VOZIDLO BEZPECNOST

Predchádzať zraneniam z batérií patrí tiež do našej pôsobnosti.

Zoznámte sa s Lindou.

Pre Volvo je nenarodené dieťa tiež už cestujúcim. Preto sme v našom bezpečnostnom vývojom centre v meste Gothenburg vytvorili Lindu; tehotnú virtuálnu testovaciu figurínu. Zozbierané údaje nám pomôžu tvoriť bezpečnejšie vozidlá pre tehotné ženy a ich vlastný vzácny náklad.

Inteligentnejšie figuríny

Používame množstvo dospelých a detských veľkostí, ale každá zodpovedá hmotnosťou, veľkostou a proporciami ich ľudským náprotivkom. Pridajte k tomu sofistikovanú elektroniku na meranie spomaľovania, posunutia a ďalších síl, ktoré pôsobia pri nehode a dostanete jednu inteligentnú figurínu.

Trojbodový bezpečnostný pás

Kedysi boli bezpečnostné pásy jednoduché. Zapínali sa okolo pásu a poskytovali bezpečnost len do určitého stupňa. V roku 1959 však bezpečnostný inžinier spoločnosti Volvo, Nils Bohlin, vynašiel trojbodový bezpečnostný pás, ktorý sa používa dodnes. A aby sme zabezpečili, že si tento vynález užijú aj ostatní – nielen vodiči vozidiel Volvo – rozhodli sme sa ho nepatentovať.

Bezpečnost elektrického vozidla

Spoločnost Volvo Cars vykonáva rozsiahle analýzy rôznych bezpečnostných situácií s vozidlami na elektrický pohon. Pokročilým automatickým monitorovaním stavu akumulátora a jeho uzavretím do ochranného obalu pre prípad nehody sme vytvorili komplexný bezpečnostný balíček tej najvyššej triedy.

00:00:01:00 00:00:06:00 NÁRAZOVÝ TEST MODELU C30 ELECTRIC

00:00:01:00 00:00:16:00 Je - 18 stupňov Celzia, v blízkosti švédskeho baníckeho mesta Kiruna, na server od polárneho kruhu. 00:00:08:00 00:00:16:00 V tomto prostredí uskutočňuje spoločnosť Volvo Cars zimné testy svojich automobilov a práve tu musí Volvo C30 Electric ukázať svoje skutočné farby. 00:00:17:00 00:00:21:00 Extrémna zima môže byť pre elektromobily obzvlášť veľkou výzvou. Annelie Gustavsson, produktová manažérka spoločnosti Volvo Cars 00:00:22:00 00:00:25:00 Zima vplýva na elektromobil takým spôsobom, 00:00:26:00 00:00:32:00 že musíme upraviť teplotu pre priestor, kde sedí vodič, 00:00:32:00 00:00:38:00 a aj pre akumulátory tak, aby mohli poskytovať požadovaný výkon. 00:00:39:00 00:00:45:00 Existujú však technické riešenia, ktoré udržiavajú teplo pre akumulátory i pre cestujúcich vnútri vozidla aj v takýchto podmienkach. 00:00:46:00 00:00:51:00 Keď je chladno, teplo udržuje palivový ohrievač využívajúci etanol. Annelie Gustavsson, produktová manažérka spoločnosti Volvo Cars 00:00:53:00 00:00:59:00 V modeli C30 Electric sa nám to podarilo dosiahnuť pomocou troch rôznych klimatizačných systémov, 00:01:00:00 00:01:06:00 ktoré spolupracujú a distribuujú teplo tam, kde je potrebné, a optimalizujú ho pre jazdné podmienky. 00:01:10:00 00:01:13:00 Ako ďaleko môžete zájsť, keď je - 10 stupňov Celzia? Annelie Gustavsson, produktová manažérka spoločnosti Volvo Cars 00:01:14:00 00:01:21:00 Myslím, že pri - 10 stupňoch môžete prejsť 80 až 90 km. Samozrejme to závisí od vášho štýlu jazdy. 00:01:22:00 00:01:27:00 Spoločnosť Volvo Cars práve uskutočňuje záverečný zimný test pre elektromobily. Andreas Olsson, testovací inžinier spoločnosti Volvo Cars 00:01:28:00 00:01:32:00 Robíme to ako bežný zákazník – naštartujeme auto a vyrazíme. 00:01:33:00 00:01:36:00 Očakávania od vozidla sú rovnaké ako v akýkoľvek iný deň roka. 00:01:36:00 00:01:48:00 Podmienky pre vodiča sú veľmi dobré a jazdili sme s ním pri vonkajšej teplote až - 33 stupňov Celzia, pričom vnútri kupé je teplo a pohodlne. 00:01:50:00 00:01:54:00 Čo si myslia novinári, ktorí absolvovali testovacie jazdy v elektromobile v tejto lokalite v polárnej zime? Thomas Berggren, novinár Auto Motor & Sport. Erik Gustafsson, novinár Teknikens Varlid. 00:01:56:00 00:02:02:00 Rozdiely oproti jazde v aute so zážihovým alebo vznetovým motorom sú veľmi malé. 00:02:02:00 00:02:10:00 Môžem povedať, že rozdiel je tak malý, že ak je v aute automatická prevodovka, ani si to nevšimnete. 00:02:10:00 00:02:18:00 Bolo v ňom teplo ako v normálnom aute – stačilo zapnúť klimatizáciu a bolo to fajn. 00:02:18:00 00:02:31:00 Nasadli sme do auta – teplota vzduchu bola - 18 stupňov Celzia, a o tri minúty sme mali v aute prijateľné teplo. Čo je podľa mňa veľmi dobré. 00:02:32:00 00:02:36:00 Zdá sa, že Volvo C30 Electric nemá problém poradiť si s chladom. 00:02:36:00 00:02:41:00 Jedinečný klimatizačný systém tohto vozidla má dostatočnú kapacitu na zahriatie akumulátorov 00:02:42:00 00:02:45:00 a zároveň dokáže zaistiť viac ako prijateľnú teplotu vnútri auta. 00:02:46:00 00:02:54:00 V aute je možné prejsť 70 až 80 km aj v extrémnom mraze, napríklad - 33 stupňov. 00:02:55:00 00:03:04:00 Spoločnosť Volvo Cars má veľkú dôveru v budúcnosť elektromobilu, ktorý v skutočnosti dokáže splniť až 90 % našich každodenných nárokov v oblasti osobnej automobilovej prepravy.

ZISTIŤ VIAC

SPÄŤ

DOPRAVNÁ NEHODA VÝSKUM

Ak sa stane nehoda, my musíme zistiť prečo.

VOLVO CARS BEZPECNOSTNÉ STREDISKO

Objavte ako rozbíjanie vozidiel zachraňuje životy.

KLUB VOLVO MI ZACHRÁNILO ŽIVOT

Zoznámte sa s ľuďmi, ktorí vdačia za svoj život svojmu automobilu Volvo.

Výskum dopravných nehôd

Volvo bol prvý výrobca áut, ktorý vytvoril samostatnú sekciu na výskum dopravných nehôd. Od svojho založenie v roku 1970 pracovníci tejto sekcie analyzovali viac ako 40 000 dopravných nehôd. Výsledky výskumu boli použité na vývoj inovatívnych riešení, ako je napríklad systém na ochranu chrbtice pri náraze zozadu, ktorý od svojho zavedenia preukázateľne znížil počet zranení chrbtice o viac než 50 %.

Stredisko bezpečnosti spoločnosti Volvo Cars

Vedomosti zachraňujú životy Unikátne testovacie laboratórium spoločnosti Volvo bolo otvorené v roku 2000 a nám umožňuje opätovne simulovať mnoho rôznych nehôd na cestách. Napríklad stret vozidla s iným vozidlom, stret vozidla s nákladným vozidlom, stret vozidla s autobusom, a to pri rôznych rýchlostiach a uhloch nárazu. Obrovská investícia do technológií pomáha zachranovat životy.

Klub „Volvo zachránilo môj život“

Náš záväzok znižovať počet dopravných nehôd nevyplýva zo štatistiky. Je to o matkách. Otcoch. Deťoch a vnúčatách. Každý, kto používa auto. Klub Volvo mi zachránilo život predstavuje ľudskú tvár našej technológie, inžinierskej činnosti a každého večera, ktorý strávime v práci nadčas. A ktorýkoľvek z týchto príbehov tomu celému dáva zmysel.

Rodina Bowlesová

Broken Arrow, Oklahoma

„Odbočovala som doľava smerom k miestnemu spoločenskému stredisku, kam som si šla zahrať volejbal. V aute sedela celá moja rodina.“

Rodina Kleinová

Mission Viejo, California

„Narazili sme. Bol to silný čelný náraz, ktorý nás otočil, že sme narazili aj zadnou častou vozidla… zišli sme z briežka pomedzi stromy a krovie.“

Donelle Morrisová

Queens Creek, Arizona

„Zahla som do protismeru a narazila do návesu… Vozidlo sa otočilo okolo vlastnej osi a pred sebou som uvidela kamión s návesom idúci cez ulicu.“

VIAC PRÍBEHOV ZO SKUTOCNÉHO ŽIVOTA

http://www.volvocars.com/us/top/community/volvosavedmylife/Pages/default.aspx

ZISTIT VIAC

SPÄT

00:00:01:00 00:00:06:00 Toto vyspelé zariadenie má dve testovacie dráhy: jednu nemennú a jednu pohyblivú. 00:00:06:00 00:00:09:00 Pohyblivú dráhu je možné otočiť až o 90 stupňov. 00:00:09:00 00:00:14:00 Jedinečná konštrukcia týchto dráh umožňuje uskutočňovať nárazové testy automobilov rôznych veľkostí, 00:00:14:00 00:00:19:00 pri rôznych rýchlostiach, z rôznych uhlov a v rôznych dopravných podmienkach 00:00:19:00 00:00:24:00 – čo predstavuje významný pokrok pre výskum bezpečnosti, ktorý je zároveň jedinečný pre Volvo. 00:00:26:00 00:00:30:00 Laserová technológia zaisťujte, že testy sa uskutočňujú presne v požadovanej polohe 00:00:30:00 00:00:32:00 a pri požadovanej rýchlosti. 00:00:32:00 00:00:37:00 Dianie dokumentujú senzory a vysokorýchlostné kamery. 00:00:38:00 00:00:44:00 Špičková nárazová bariéra spoločnosti Volvo váži 800 ton a presúva sa na miesto pomocou vzduchových vankúšov. 00:00:44:00 00:00:48:00 Táto bariéra umožňuje vytvoriť rôzne nehodové situácie 00:00:48:00 00:00:53:00 a pomáha tým pri vývoji ešte efektívnejšej ochrany.

00:00:25:00 00:00:32:00 V tomto špičkovom laboratóriu pre nárazové testy spoločnosti Volvo v Göteborgu, ktoré tento rok oslavuje desaťročné jubileum, sa uskutočnilo už takmer 3000 nárazov. 00:00:33:00 00:00:43:00 Práve tu bezpečnostní odborníci a výskumníci spoločnosti Volvo Cars získavajú poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre vývoj bezpečnosti dopravy a zvyšovanie bezpečnosti áut budúcnosti. 00:00:46:00 00:00:50:00 Odhaduje sa, že každoročne pri dopravných nehodách zahynie 1,2 milióna ľudí. 00:00:51:00 00:00:58:00 Keď sa na to pozeráme s tejto perspektívy, môžme povedať, že bezpečnosť dopravy v skutočnosti nie je problém, ale omnoho viac. Je to epidémia. 00:00:59:00 00:01:04:00 Preto sa jej samozrejme musíme venovať. Kľúčom k tomu sú poznatky a celé toto centrum je práve o nich: 00:01:04:00 00:01:08:00 je o získavaní poznatkov a snahe zabraňovať nehodám v budúcnosti. 00:01:10:00 00:01:14:00 Centrum pre bezpečnosť spoločnosti Volvo Cars tu v Göteborgu je po mnohých stránkach jedinečné. 00:01:16:00 00:01:19:00 Je to miesto, kde sa uskutočňuje náraz auta do auta. 00:01:20:00 00:01:33:00 Jedno auto sa môže pohybovať po tamtej dráhe a ďalšie auto môže prichádzať z tohto tunela. A tento tunel je možné presúvať až sem dozadu. 00:01:35:00 00:01:41:00 V reálnom svete totiž môže dôjsť k akejkoľvek zrážke. Takže náraz môže nastať v akomkoľvek uhle. 00:01:42:00 00:01:06:00 Toto zariadenie umožňuje vykonať rekonštrukciu všetkých týchto rôznych nárazových uhlov a rôznych nárazových rýchlostí. A dokonca aj nárazy nákladného vozidla do osobného auta. 00:01:51:00 00:01:55:00 Teraz stojíme na sklenej podlahe. Pod nami sú kamery. 00:01:56:00 00:01:58:00 Kamery máme aj nad sebou. 00:01:59:00 00:02:04:00 A aj po všetkých stranách áut pri náraze. A rovnako aj vnútri áut. 00:02:08:00 00:02:12:00 Všetko sa musí zdokumentovať. Inak by sme to nemohli zaznamenať. Thomas Broberg – hlavný technický poradca 00:02:13:00 00:02:21:00 Toto je tunel, ktorý sa používa na vykonávanie nárazov auta do auta a tiež nárazov áut mimo budovy. 00:02:21:00 00:02:27:00 Tento tunel sa dá posúvať na vzduchových vankúšoch. Váži 650 ton 00:02:28:00 00:02:35:00 a je pohyblivý, takže ho môžeme vzhľadom k centru nastaviť na ľubovoľný uhol od 0 do 90 stupňov. 00:02:38:00 00:02:42:00 5, 4, 3, 2, 1 00:02:50:00 00:02:59:00 Túto trať je možné obrátiť, takže môžeme rozbehnúť autá smerom do budovy alebo von z budovy. Tu za mnou vidíte bránu 00:02:59:00 00:03:03:00 a vonku môžeme vytvoriť rozličné dopravné scenáre z reálneho života. 00:03:08:00 00:03:12:00 Všetky nárazové testy v laboratóriu sa nahrávajú špeciálnymi vysokorýchlostnými kamerami. 00:03:24:00 00:03:29:00 Všetky tieto vysokorýchlostné kamery potrebujeme, aby sme mohli zachytiť celý priebeh nárazu zo všetkých možných uhlov. 00:03:30:00 00:03:33:00 Pretože náraz prebehne za menej ako desatinu sekundy. 00:03:34:00 00:03:40:00 To je kratší čas, ako potrebujete na žmurknutie, a preto to musíme mať nafilmované, aby sme následne mohli urobiť náležitú analýzu. 00:03:43:00 00:03:51:00 Hlavnou výhodou tohto zariadenia je, že umožňuje uskutočniť reálne nárazy prakticky z ľubovoľného uhla a pri akejkoľvek rýchlosti. 00:03:51:00 00:02:54:00 To poskytuje cenné poznatky a informácie. 00:03:54:00 00:04:01:00 V prvom rade nám to poskytuje jedinečnú flexibilitu v tom, že môžeme uskutočňovať nielen zrážky osobných áut, ale aj nárazy áut do nákladných vozidiel. 00:04:01:00 00:04:08:00 Táto dráha dokáže samotná tlačiť auto s hmotnosťou 3 tony rýchlosťou 90 km za hodinu. 00:04:09:00 00:04:14:00 Môžme realizovať nárazy auta do auta v rôznych uhloch, pri rôznych rýchlostiach i rôznych postaveniach 00:04:14:00 00:04:21:00 a vonku tiež máme možnosť vybudovať reálne dopravné prostredia, do ktorých potom autá môžu naraziť. 00:04:23:00 00:04:21:00 Existuje množstvo dobrých príkladov preukazujúcich, že tento výskum priniesol bezpečnejšie autá. 00:04:30:00 00:04:35:00 Jedným z príkladov je situácia pri nárazoch v kosých uhloch. 00:04:36:00 00:04:45:00 Vtedy vznikajú špeciálne výzvy v súvislosti s aktiváciou airbagov, oblasťami pokrytia airbagmi a podobnými detailmi, ktoré bez vykonania takýchto nárazov nemôžete vidieť. 00:04:53:00 00:04:56:00 Figuríny používané pri nárazoch sú pre tento výskum tiež mimoriadne dôležité. 00:04:57:00 00:05:08:00 Myslím, že v budúcnosti sa stretneme s ešte flexibilnejšími figurínami. To znamená, že ich bude možné použiť pri viacerých udalostiach, napríklad keď auto narazí dvakrát, 00:04:08:00 00:05:11:00 pri pomalších situáciách alebo pri zídení z cesty. 00:05:15:00 00:05:22:00 Laboratórium pre nárazové testy spoločnosti Volvo Cars má za hranicami Švédska mimoriadne dobrú reputáciu a stále sa radí medzi najlepšie na svete. 00:05:24:00 00:05:31:00 Profesor Adrian Hobbs z organizácie Euro NCAP, výskumník v oblasti bezpečnosti dopravy, zastáva názor, že Volvo tu produkuje neoceniteľné poznatky. Adrian Hobbs 00:05:32:00 00:05:36:00 Ak chcete porozumieť bezpečnosti, prvým krokom pre vás musí byť skúmanie dopravných nehôd. 00:05:37:00 00:05:41:00 Volvo má svoj vlastný tím, ktorý skúma nehody, a preto tieto informácie má. 00:05:42:00 00:05:51:00 Potom vo svojom testovacom zariadení môžu reprodukovať veľké problémy, porozumieť im, vyvinúť riešenia a tie potom testovať. 00:05:51:00 00:05:57:00 Na testovanie automobilov a testovanie súčastí potrebujete mať zariadenie. Volvo má na tento účel vynikajúce zariadenie. 00:06:03:00 00:06:11:00 Toto je naša hlavná testovacia dráha, takže auto môžeme poslať do bariéry alebo ho nechať naraziť do iného auta idúceho po druhej testovacej dráhe. 00:06:12:00 00:06:16:00 Alebo môžeme túto testovaciu dráhu otočiť, vypustiť auto von a testovať prevrátenie. 00:06:31:00 00:06:37:00 Táto bariéra pre nárazové testy váži 850 ton, možno ju presúvať na vzduchových vankúšoch a slúži na zrážky s vozidlami. 00:06:38:00 00:06:48:00 Je to veľmi flexibilný systém. Na každý koniec bariéry môžeme upevniť rôzne druhy nárazových bariér, napríklad úplne pevnú bariéru, ako je táto, 00:06:48:00 00:06:57:00 alebo to môže byť deformovateľný predok iného vozidla, alebo na ňu môžeme dať stĺpy. Bariéru môžeme aj otočiť a možno ju tiež odsunúť preč, 00:06:57:00 00:07:00:00 keď robíme nárazy auta do auta alebo auta do nákladného vozidla. 00:07:02:00 00:07:08:00 Keď viete zrekonštruovať akúkoľvek nárazovú situáciu vyskytujúcu sa v reálnom svete, môžete sa dozvedieť viac 00:07:08:00 00:07:17:00 a venovať novým nárazovým testom. Týmto spôsobom sa v priebehu rokov vyvíjal výskum a tiež vývoj produktov. 00:07:27:00 00:07:35:00 Spoločnosť Volvo Cars vždy považovala bezpečnosť dopravy za jednu z najdôležitejších základných hodnôt. A túto stratégiu neplánuje nijako meniť. 00:07:36:00 00:06:38:00 Ide o operáciu, ktorá prechádza nepretržitým vývojom. 00:07:39:00 00:07:43:00 Aj keď dnešné automobily sú podstatne bezpečnejšie, ako tomu bolo len pred pár rokmi, 00:07:44:00 00:07:48:00 vždy existujú oblasti, ktoré je možné zlepšiť a zvýšiť tak bezpečnosť automobilu a dopravy. 00:07:50:00 00:08:00:00 Ďalší budúci scenár, na ktorý toto testovacie zariadenie využijeme a využívame, je testovanie prvkov zmierňujúcich náraz pred samotným nárazom, 00:08:00:00 00:08:09:00 ako je brzdenie alebo príprava auta na brzdenie. Robíme tiež viaceré scenáre, pri ktorých testujeme prvky aktívnej bezpečnosti a zároveň aj pasívnu bezpečnosť. 00:08:09:00 00:08:14:00 Budúcnosťou je kombinácia týchto stránok bezpečnosti. 00:08:16:00 00:08:22:00 Keď sa pozrieme na posledných desať rokov, každý deň sme po skromných krôčikoch budovali naše poznatky 00:08:22:00 00:08:25:00 a zlepšovali vlastnosti bezpečnostných systémov v našich automobiloch. 00:08:25:00 00:08:32:00 V nasledujúcich desiatich rokoch v tom budeme pokračovať. Myslím, že vzniknú nové prelomové technológie, 00:08:32:00 00:08:37:00 ktoré sa dostanú na trh a budú poskytovať ochranu v prípade nárazu, 00:08:37:00 00:08:40:00 ale predovšetkým také, ktoré budú predchádzať tomu, aby k samotným nárazom dochádzalo. 00:08:41:00 00:08:47:00 Takže dúfajme, že o niekoľko ďalších desaťročí bude toto centrum zbytočné.

NA PRVOM MIESTE JE NAŠA BEZPECNOST

História našich bezpecčostných inovácií

1944

Oceľová bezpečnostná klietka priestoru pre pasažierov.

1944

Laminované čelné sklo bolo štandardom už 15 rokov pred jeho povinným zavedením (v USA).

1959

Prvý trojbodový bezpečnostný pás na svete v štandardnej výbave.

1960

Čalúnený prístrojový panel

1964

Prvá detská autosedačka do protismeru jazdy na svete.

1966

Predné a zadné deformačné zóny.

1967

Zadné 3-bodové bezpečnostné pásy v štandardnej výbave.

1968

Predné opierky hlavy

1969

Predné samonavíjacie bezpečnostné pásy.

1970

Tím na výskum nehôd.

1971

Pripomienka k bezpečnostnému pásu v štandardnej výbave.

1972

Detské poistky na zadných dverách.

1972

Zadné samonavíjacie bezpečnostné pásy.

1973

Zasúvateľný stlpik volantu.

1974

Nárazníky absorbujúce energiu.

1974

Izolovaná palivová nádrž je chránená pred nárazmi zozadu.

1978

Prvý bezpečnostný vankúš pod detskú sedačku na svete.

1982

Širokouhlé spätné zrkadlo.

1982

Predná a zadná ochrana proti ponoreniu.

1984

Antiblokovačí systém bŕzd (ABS).

1986

Tretie brzdové svetlo v zadnom okne.

1986

Prvý trojbodový bezpečnostný pás na svete určený pre zadnú strednú sedačku.

1987

Predný airbag.

1990

Integrovaný vankúš pre detskú sedačku v zadnej stredovej sedačke.

1991

Prvý systém ochrany pri bočnom náraze (SIPS) na svete – 5 rokov pred jeho povinným zavedením.

1991

Výškovo nastaviteľné automatické predné bezpečnostné pásy.

1993

Trojbodové bezpečnostné pásy všetkých sedadiel v štandardnej výbave.

1994

V nových modeloch sa predstavili prvé bočné airbagy na svete.

1997

ROPS – ochrana pri prevrátení.

1998

Prvý systém ochrany krčnej chrbtice (WHIPS) na svete.

1998

Prvý bočný plnohodnotný záclonový airbag (IC) na svete.

2000

Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX.

2000

Predné airbagy s dvojfázovým naplnením.

2000

Otvorenie bezpečnostného centra spoločnosti Volvo.

2001

Vývojová štúdia bezpečného osob. vozidla Volvo (SCC).

2002

V modeli XC90 sa použil systém ochrany proti prevráteniu (RSC), ktorý pracuje s gyroskopom a systémom DSTC.

2002

Systém ochrany proti prevráteniu (ROPS), vrátane záclonového airbagu (IC) pre všetky rady sedadiel, predpínače bezpečnostných pásov a spevnená štruktúra strechy.

2002

Linda, tehotná virtuálna testovacia figurína.

2003

Nová štruktúra prednej časti, prvá na svete a patentovaná.

2003

Inteligentný informačný systém vodiča (IDIS).

2003

Výstražné upozornenie na bezpečnostné pásy vzadu.

2003

Výskumný tím dopravy v Bangkoku.

2004

Prvý systém varovania na prítomnosť vozidla v mŕtvom uhle vodiča (BLIS) v osobných vozidlách na svete.

2004

Vodu odpudzujúce sklo.

2005

Prvá nafukovacia záclona na dverách (DMIC) na svete v novom modeli C70.

2006

Upozornenie pred kolíziou a podpora brzdového systému.

2007

Prvý integrovaný vankúš s dvojfázovým nafukovaním, predlženou záclonou a obmedzovač záťaže pre deti na svete.

2007

Nová, pevnejšia bočná štruktúra využíva vysokopevné ocele s rôznou pevnosťou.

2007

Systém upozornenia vodiča, vrátane riadenia stavu bdelosti vodiča a upozornenia na zmenu jazdného pruhu.

2007

Varovný systém na predchádzanie nehodám s automatickým brzdením.

2007

Alcoguard.

2008

Prvý systém City Safety na svete, ktorý predchádza kolíziám pri nízkych rýchlostiach. Štandardný prvok výbavy modelu XC60.

2008

Vízia roku 2020: Od roku 2020 by sa vo vozidlách Volvo nemal zraniť alebo zomrieť žiadny človek.

2009

Nový rad bezpečnostných sedadiel pre batoľatá a deti do 12 rokov.

2010

Prvý systém Pedestrian Detection na svete s plnoautomatickým brzdením bol predstavený v modeloch S60 a V60.

ZISTIŤ VIAC

SPÄŤ