Mootoriõli

Soovitatavate hooldusintervallide ja garantii rakendamiseks on oluline, et kasutatakse tunnustatud mootoriõli.
P5-1946-Oil decal
Mootoriruumi hoiatuskleebise asukoht. Mootoriruumi välimus võib olenevalt mootori tüübist ja mudelist erineda.

Volvo soovitab:

P5-1507-Castrol edge professional

Kui mootoriõli ei saa regulaarselt kontrollida ja tase muutub liiga madalaks, tekib mootorile tõsise kahjustuse oht.

 Märkus

Kasutusjuhendis kujutatud andmeplaadid ei tarvitse vastata täpselt sõidukile paigaldatud andmeplaatidele. Neil kujutatakse nende ligikaudset välimust ja asukohta autos. Teie konkreetse auto andmed on esitatud teie auto andmeplaatidel.

 Oluline

Mootori hooldusvälba nõuete täitmiseks on tehases mootorisse valatud spetsiaalselt kohandatud sünteetiline õli. Õli on hoolikalt valitud, arvestades vajalikku tööaega, käivitumisomadusi, kütusekulu ja keskkonnamõju.

Soovitatavate hooldusvälpade rakendamiseks on oluline, et kasutatakse tunnustatud mootoriõli. Kasutage ettenähtud mootoriõli nii õli lisamisel kui vahetamisel. Vastasel korral võib väheneda mootori tööaeg, halveneda käivitamisomadused ning suureneda kütusekulu ja mõju keskkonnale.

Kui ettenähtud marki ja viskoossusega õli ei kasutata, võivad mootoriosad kahjustuda. Volvo ütleb lahti kogu vastutusest mis tahes sellise kahjustuse eest.

Volvo soovitab lasta õli vahetada volitatud Volvo teeninduses.

Madala õlitaseme tähised

Volvo kasutab eri süsteeme liiga madala/kõrge õlitaseme või madala õlirõhu eest hoiatamiseks. Juhiekraani madala õlirõhu hoiatustähist kasutatakse õlirõhu anduril P5-1546 Symbol low oil pressure – text. Õlitaseme anduri osas teavitatakse juhti juhiekraanil asuva ohutähisega P5-1546 Symbol warning – text ja tekstidega. Teatavad versioonid on varustatud mõlema süsteemiga. Täpsema info saamiseks võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.

Vahetage mootoriõli ja õlifiltrit vastavalt Teenindus- ja garantiiraamatus toodud vahetusintervallidele. Ettenähtust kõrgema kvaliteediga õli kasutamine on lubatud. Sõitmiseks rasketes tingimustes soovitab Volvo kasutada näidatust kõrgema kvaliteediklassiga õli.