Aku

Elektrisüsteem on ühepooluseline ning autokeret ja mootorit kasutatakse voolujuhina.

Käivitusakut kasutatakse elektrisüsteemi sisselülitamiseks ja auto elektriseadmete toitmiseks. Hübriidakut kasutatakse pärast sisepõlemismootori käivitamist.

Käivitusaku väljavahetamiseks tuleb pöörduda teenindusse1.

Käivitusaku on 12 V AGM-aku Absorbed Glass Mat, mis on mõeldud regeneratiivseks laadimiseks ja auto eri süsteemide töö tagamiseks.

Aku kasutusea pikkusele ja toimimisele avaldavad mõju käivituste arv, aku tühjenemismäär, sõiduviis, sõiduolud, kliimatingimused jne.

 • Töötava mootori korral ärge ühendage akut kunagi lahti.
 • Kontrollige, et akujuhtmed oleksid õigesti paigaldatud ja klemmid korralikult pingutatud.

 Hoiatus

 • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
 • Ärge ühendage käivitusjuhtmeid kütusesüsteemi komponentide või liikuvate osadega. Olge kuumade mootoriosade juures ettevaatlik.
 • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
 • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.
 • Ärge suitsetage aku läheduses.

Laadimispunktid

Välise käivitusaku või akulaadija ühendamisel kasutage mootoriruumis olevaid laadimispunkte.

Pagasiruumis oleva käivitusaku klemme ei tohi kasutada.

P5-1519-XC90 Hybrid Starter battery charging points
 1. P5-Icon red circle 1Laadimise plussklemm
 2. P5-Icon red circle 2Laadimise miinusklemm

 Oluline

Muu auto akut pole võimalik laadimispunktide kaudu laadida. Kui kavatsete laadimispunktist laadida muu auto akut, võib kaitse läbi põleda, mille järel ei saa laadimispunkti kasutada.

 Oluline

Käivitusaku laadimisel kasutaga ainult kaasaegset ja kontrollitava laadimispingega akulaadijat. Kiirlaadimisfunktsioon võib akut kahjustada.

 Märkus

Kui nii käivitusaku kui ka hübriidaku on tühi, siis peab mõlemad akud laadima. Ainult hübriidaku laadimine ei ole võimalik.

Hübriidaku laadimiseks peab käivitusaku olema piisava laetusastmega.

 Oluline

Kui järgmist juhist ei järgita, võib Infotainment-süsteemi energiasäästu funktsioon ajutiselt välja lülitada ja/või juhi ekraanile ilmuv teade põhiaku laetuse kohta võib olla pärast välise aku või akulaadija ühendamist ajutiselt mittekohaldatav:

 • Auto põhiaku negatiivset akuklemmi ei tohi mitte kunagi kasutada välise aku või akulaadija ühendamiseks – maanduspunktina võib kasutada üksnes auto negatiivset laadimispunkti.

 Märkus

Aku korduv tühjenemine lühendab aku kasutusiga.

Aku kasutusiga sõltub mitmest tegurist, sealhulgas sõidutingimustest ja kliimast. Aku käivitusvõime aja jooksul järk-järgult väheneb ja seetõttu tuleb seda uuesti laadida, kui autot ei ole pikemat aega kasutanud või kui sellega tehakse ainult lühikesi sõite. Käivitusvõimet piirab ka väga külm ilm.

Aku hea seisukorra säilitamiseks on soovitatav sõita vähemalt 15 minutit nädalas või ühendada aku akulaadijaga, mis vähehaaval automaatselt laeb.

Aku kasutusiga on maksimaalne, kui seda hoitakse täielikult laetuna.

Asukoht

P5-1617-S90 Starter battery location
Käivitusaku paikneb pagasiruumis.

 Hoiatus

Kui starteri aku ei ole ühendatud, tuleb õige toimivuse tagamiseks automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon lähtestada. Vahelejäämiskaitse toimimiseks tuleb teha lähtestamine.

 Oluline

Osadel mudelitel on aku kinnitatud rihmaga. Veenduge, et rihm on alati pingul.

Käivitusaku spetsifikatsioonid

Aku tüüp H8 AGM
Pinge (V)12
Külmalt käivitamise võime2 - CCA3 (A)850
Suurus, P × S × K353 × 175 × 190 mm (13,9 × 6,9 × 7,5 tolli)
Võimsus (Ah)95

Volvo soovitab jätta aku vahetamise volitatud Volvo teeninduse õlule.

 Oluline

Kui vahetate autol aku, peab uuel akul olema kindlasti sama suurus, külmkäivitusvõime ja tüüp kui originaalakul (vt aku silti).
 1. 1 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.
 2. 2 Vastavalt EN standardile.
 3. 3 Cold Cranking Amperes.