Pakiruumi kaane võtmeta* lukust avamine

Võtmeta lukustamise ja lukust avamise korral piisab lukust avamiseks sellest, kui pagasiruumi käepidemel kummist surveplaati kergelt vajutada.

 Märkus

Selleks, et lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses auto taga.
16w17 - SPA - S90 - Tailgate pointing out handle

Tagaluugil on elektriline lukk.

Avamine
Vajutage õrnalt kummiga kaetud surveplaati pakiruumi kaane käepideme all.
Lukk vabastatakse.
Tõstke välimist käepidet pakiruumi kaane avamiseks.

 Oluline

  • Pakiruumi luku avamiseks tuleb rakendada minimaalset jõudu - vajuta lihtsalt kergelt kummiga kaetud paneelile.
  • Ära suru kummiga kaetud paneelile pakiruumi avamisel – kasuta tõstmiseks käepidet. Liiga suure jõu rakendamine võib paneeli all olevat elektrikontakte vigastada.

Peale selle on võimalik pakiruumi kaant avada käte abita, kasutades kiiret jalaliigutust tagumise põrkeraua all; vt eraldi jaotist.

 Hoiatus

Ärge sõitke avatud pakiruumi kaanega! Pakiruumi kaudu võib autosse tungida mürgiseid heitgaase.
  1. * Lisavarustus/tarvik.