Advanced Air Cleaner*

Advanced Air Cleaner on täisautomaatne õhupuhasti, mis kogub saasteaineid väikeste õhus sisalduvate tahkete osakestena ja väljalaskegaasidena salongi filtrisse, parandades salongi kliimat.

Funktsioon käivitub ventilaatori käivitamisel automaatselt.

Lenduvate mikroosakeste öeldakse mõnikord PM2,5 (osakesed, mis on väiksemad kui 2,5 µm), niisuguste osakeste sisaldust autos mõõdetakse auto ühe kliimaanduriga. Sisaldus autos on toodud allalaaditavas rakenduses Air Quality.

  1. * Lisavarustus/tarvik.