Võtmeta lukustamine ja lukust avamine*

Võtmeta lukustamise ja lukust avamise korral piisab, kui auto lukustamiseks või lukust avamiseks puudutatakse ukse käepideme puutetundlikku ala.

 Märkus

Selleks, et lukustamine ja lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses.
P5-1519-Door handle with Touch-sensitive areas
  1. P5-Icon red circle 1Puutetundlik süvend lukustamiseks
  2. P5-Icon red circle 2Puutetundlik pind lukust avamiseks

 Märkus

Kui kaugjuhtimispult on tööulatuses, siis võib süsteem auto pesemisel aktiveeruda.

Võtmeta lukustamine

Auto lukustamiseks peavad kõik uksed olema suletud. Pakiruumi kaas võib olla avatud, kui lukustate küljeukse käepidemest.

Pärast ukse sulgemisest puudutage tähistatud pinda käepideme välisküljel tagaosa pool. Või vajutage enne sulgemist pakiruumi kaane all olevat nuppu P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button.

Armatuurlaual olev lukustuse märgutuli hakkab vilkuma.

Kõigi külgakende ja katuseluugi* samaaegseks sulgemiseks vajutage sõrmega käepideme väliskülje puutetundlikku süvendit, kuni kõik külgaknad ja katuseluuk on suletud.

Lukustamine, kui pakiruumi kaas on lahti

Kui auto on lukus ja pakiruumi kaas on endiselt lahti, siis veenduge, et kaugjuhtimisvõtit ei jäetaks pakiruumi kaane sulgemisel pakiruumi.

 Märkus

Kui tuvastatakse, et võti on auto sees, siis pakiruumi kaas ei lukustu selle sulgemisel.

Võtmeta lukust avamine

Haarake ukse käepidemest või vajutage õrnalt pakiruumi kaane käepideme all olevat kummikattega surveplaati, et auto lukust avada.

Armatuurlaual olev lukustuse märgutuli lõpetab vilkumise, mis tähendab, et auto on lukust avatud.
16w17 - SPA - S90 - Tailgate pointing out handle
Pakiruumi kaane kummikattega surveplaati kasutatakse ainult lukust avamiseks.

Automaatne taaslukustamine

Juhul kui kahe minuti jooksul pärast luku avamist ei avata ühtki ust ega pakiruumi kaant, lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon vähendab ohtu, et auto jäetakse kogemata lukustamata.

  1. * Lisavarustus/tarvik.