Õhukvaliteedi anduri sisse- ja väljalülitamine*

Õhukvaliteedi andur on täisautomaatse õhu kvaliteedi süsteemi Interior Air Quality System (IAQS) osa.

Õhukvaliteedi anduri puhul saab määrata, kas see on sisse lülitatud/välja lülitatud.

Kliimakuva avamiseks puudutage keskekraani allosa keskel asuvat temperatuurinuppu.
Vajutage kliimakuval iCup-2037-Icon three dots horizontal.
Õhukvaliteedi anduri aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks valige soovitud seade Õhukvaliteedi andur alt.
  1. * Lisavarustus/tarvik.