Kohanduv püsikiirusehoidja* - möödasõit teisest sõidukist

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Juhul kui juht annab sõitmisel teise sõiduki taga suunatulega1 märku kavandatavast möödasõidumanöövrist, võimaldab kohanduv püsikiirusehoidja lühiajalist kiirendamist eessõitvale sõidukile lähemale.

Funktsioon toimib kiirustel üle 70 km/h (43 mph).

 Hoiatus

Võtke arvesse, et see funktsioon võib aktiveeruda ka muudel juhtudel peale möödasõidu, nt kui kasutatakse suunatuld rajavahetuse näitamiseks või teisele teele väljumiseks - sel juhul auto kiirendab lühidalt.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Seda vaid vasakpoolse suunatule lülitamisel vasakpoolse rooliga auto korral ja vaid parempoolse suunatule lülitamisel parempoolse rooliga auto korral.