Kokkupõrke hoiatussüsteem* - Jalakäijate tuvastus

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.
P3-1020-sv60 CW w FullBrake - Symboler
Optimaalsed näited selle kohta, mida süsteem peab selge kehakujuga jalakäijateks.

Süsteemi optimaalseks toimimiseks on oluline, et süsteemi funktsioon, mis tuvastab jalakäijad, saaks võimalikult ühest teavet kehakuju kohta – see tähendab, et võimalik peab olema tuvastada pea, käed, õlad, jalad, üla- ja alakeha ning inimese tavaline liikumismuster.

Kui suurem osa kehast pole funktsiooni kaamerale nähtav, ei suuda süsteem jalakäijat tuvastada.

  • Selleks et süsteem suudaks jalakäija tuvastada, peab ta olema püsti ja vähemalt 80 cm pikkune.
  • Kaamera võime inimesi hämaras näha on piiratud, – nii nagu inimsilmal.
  • Kaamera anduri võime jalakäijaid tuvastada desaktiveeritakse pimedas või tunnelis sõidu ajaks, isegi juhul kui tänavavalgustus on sisse lülitatud.

 Hoiatus

Funktsioon "Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamisega" on autojuhti abistav funktsioon. Funktsioon ei tuvasta igas olukorras kõiki jalakäijaid ja ei märka näiteks:

  • osaliselt varjatud jalakäijaid, isikuid rõivastes, mis varjavad nende kehakontuure või lühemaid kui 80 cm pikkuseid jalakäijaid;
  • suuri esemeid kandvaid jalakäijaid.

Juht on alati vastutav sõiduki nõuetekohase juhtimise ja ohutu pikivahe hoidmise eest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.