Elektrimootori funktsoonid Volvo On Call* rakenduses

Rakenduse Volvo On Call funktsioonid võivad olenevalt Volvo mudelist erineda. Hübriidauto omanikuna on teil ligipääs rakendusele Volvo On Call, mis kuvab muu hulgas akuteavet ja laetuse olekut ja aitab leida lähima laadimisjaama.1

Aku ja selle laetuse olek

Teabe vaatamiseks aku laetuse taseme kohta ja selle kohta, kui kaua saab olemasoleva laetuse taseme juures sõita, järgige neid juhised.
Liikuge vahelehele Kodu (Home).
Valige Aku ulatus.

Siit leiate järgmise teabe.

  • Aku tase: Graafikul kuvatakse kõrgepingeaku olek.
  • Vahemaa (km): vahemaa tähis, kui sõidate ainult akutoitega.
  • Laetuse olek: Kuvab, kas laadimiskaabel on ühendatud või mitte.
  • Auto asukoht.

Minu laadimisjaamad

Volvo On Call-rakenduse abil leiate lähima laadimisjaama ning annab võimaluse salvestada kaheksa laadimisjaama lemmikute loendisse. Saate iga laadimisjaama jaoks salvestada ka järgmised seaded.

  • Lisage laadimismärguanne, et te ei unustaks laadida, kui peatute mõnes lemmikutes olevas laadimisjaamas.
  • Määrake laadimisaeg (algus- ja lõppaeg).
  • Teade laadimise katkemisel, nt elektrikatkestuse tõttu.

Laadimisjaamade seaded

Lemmikutesse lisatud laadimisjaamadele unikaalsete sätete määramiseks tehke järgmist.
Liikuge vahelehele Kodu (Home).
Valige Aku ulatus.
Valige laadimisjaam (või lisage uus).

Laadimisjaamade seaded saate määrata siin: lubage või keelake laadimise meeldetuletused ja määrake laadimisaeg

Kliima seadistamine

Hübriidautode omanikud saavad juhtida auto kliimat rakendusega ja jahutada või soojendada salongi soovitud temperatuurini. Auto jahutamiseks on vaja see pistikupessa ühendada.

Kliima seadistamiseks tehke järgmist.
Liikuge vahelehele Kodu (Home).
Valige Seisukütteseade/jahutus.
Programmeerige Timer 1 ja Timer 2: valige kellaaeg, millal kliima peab olema seadistatud.
Auto soojendab või jahutab salongi, et saavutada vajalik sisetemperatuur. Vajalik temperatuur on praegune säte, mille määrasite kliimajuhtsüsteemis.

Kliimat saate juhtida ka rakenduse kiirtoimingutega. Vajutage vahelehel Seisukütteseade/jahutus nuppu Start või Stop. Need käsud tühistavad taimerite seadistused.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Juurdepääs erinevatele elektrimootori funktsioonidele oleneb turust.