Care Key - piirangutega kaugjuhtimispult

Care Key võimaldab autoomanikul seada autole kiirusepiirangu. See piirang on mõeldud selleks, et autot juhitaks ohutult, näiteks, kui seda kellelegi laenatakse.
P5P6-20w17-Care Key

Saate Care Key jaoks määrata oma auto tippkiiruse. Võtme muud funktsioonid sarnanevad tavalise kaugjuhtimispuldi funktsioonidele.

Sellised piirangud on mõeldud õnnetuseohu vähendamiseks nt auto laenamisel algajale juhile või üleandmisel parklatöötajale või mehhaanikule.

Care Key tellimine

Volvo edasimüüjalt saab tellida vähemalt ühe piirangutega võtme (Care Key). Ühe auto jaoks saab kasutamiseks programmeerida kuni 11 piirangutega võtit – vähemalt üks peab olema tavavõti.

Funktsiooni Care Key piirangud

Võti on seotud spetsiaalse Care Key juhiprofiiliga ja kui see aktiveeritakse, ei saa võtme seadeid muuta. Võimalik ei ole muuta ka teisi juhiprofiile, selleks on vaja tavalist kaugjuhtimispulti.

juhiprofiil aktiveeritakse, kui auto avatakse lukust funktsiooniga Care Key ja tavalist kaugjuhtimispulti läheduses pole.

 Märkus

Kui juht vahetub, tuleb auto lukustada ja lukust avada, et aktiveerida uus juhiprofiil.

Seadistusvalikud

Saadaval on järgmised seatavad piirangud:

  • kiirusevahemik: 50–180 km/h (30–112 mph)
  • Väärtuste samm: 1 km/h (1 mph)
TähisSpetsifikatsioon
P5-15w19-XC90H-Symbol-Restricted Key Limit
Kiirusepiirang on aktiivne.