Apple® CarPlay®*

CarPlay annab teile võimaluse muusika kuulamiseks, kõnede tegemiseks, juhiste saamiseks, sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Siri kasutamiseks, seda kõike, ilma et peaksite juhtimiselt tähelepanu kõrvale pöörama.
P5/P6-1746-Apple CarPlay

CarPlay töötab valitud iOS’i seadmetega. Kui auto ei toeta juba funktsiooni CarPlay, saab seda tagasiulatuvalt paigaldada. Tarvara CarPlay installimiseks võtke ühendust Volvo esindusega.

Täpsema teabe, milliseid rakendusi ning iOS-seadmeid toetatakse, leiate Apple'i kodulehelt www.apple.com/ios/carplay/. Kui kasutate rakendusi, mis ei ühildu tarkvaraga CarPlay, võib mõnikord seadme ja auto vaheline ühendus katkeda. Pange tähele, et Volvo ei vastuta CarPlays oleva sisu eest.

Kasutades CarPlay rakendust kaardil navigeerimiseks, ei anta juhiekraanil ega esiklaasinäidikul juhiseid, vaid ainult keskekraanil.

Kui navigeerimine käivitatakse Apple CarPlay kaudu, lõpetatakse sisemine pöördehaaval juhendamine.

CarPlay rakendusi saab juhtida keskekraani, iOS-seadme või rooliratta parempoolsete klahvidega (kehtib teatud funktsioonidele). Siri abil saab rakendusi ka häälega juhtida. Hoidke roolil nuppu P5–1507–Voice control button all ja käivitage hääljuhtimine Siri abil; nupuvajutus käivitab auto enda hääljuhtimissüsteemi. Kui Siri katkeb liiga vara, hoidke roolil all nuppu P5–1507–Voice control button1..

Apple CarPlay kasutamisel nõustute järgmisega: CarPlay on teenus, mida pakub Apple Inc. tema poolt kehtestatud tingimustel. Seetõttu ei vastuta Volvo Cars Apple CarPlay ega selle funktsioonide/rakenduste eest. Apple CarPlay kasutamisel edastatakse teie autost teatavat infot (k.a selle asukoht) teie iPhone'i. Suhetes Volvo Cars'iga vastutate täielikult enda ja teiste isikute Apple CarPlay kasutamise eest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Apple ja CarPlay on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.