Alarmide aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Alarm rakendub auto lukustamisel.

Alarmi aktiveerimine

Lukustage auto ja lülitage signalisatsioon sisse järgmiselt.
  • Vajutage kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu P5-1507 Remote key icon for lock/global close
  • Puudutage tähistatud pinda ukse käepideme välisküljel või tagaluugi kummiga kaetud surveplaati1.

Kui autol on nii võtmeta lukustamise / lukust avamise süsteem* kui ka elektriline tagaluuk*, saab tagaluugi allservas olevat nuppu P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button kasutada ka auto lukustamiseks ja signalisatsiooni sisselülitamiseks.

16w17- V90/S90-SPA - Larm indicator on the instument panel
Kui auto on lukus ja alarm aktiveeritud, vilgub armatuurlaua punane LED korra iga kahe sekundi järel.

 Märkus

Autot pole võimalik ilma alarmi aktiveerimist lukustada. Kui auto on pargitud näiteks praamil, siis tuleks selle asemel kasutada vähendatud alarmitaseme funktsiooni.

Alarmi deaktiveerimine

Avage auto lukust ja lülitage signalisatsioon välja järgmiselt.
  • Vajutage kaugjuhtimispuldi lukustus avamise nuppu P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking
  • Võtke kinni ühest käepidemest või vajutage ettevaatlikult tagaluugi kummiga kaetud surveplaati1.

Alarmi deaktiveerimine ilma töötava kaugjuhtimispuldita

Autot on võimalik lukust avada ning alarmi maha võtta ka siis kui kaugjuhtimispult ei tööta näiteks kui selle patareid on tühjenenud.

Ava juhiuks eemaldatava metallvõtmega.
Alarm hakkab tööle.
P5-NONH-1717-Backup start place in tunnel console
Tagavaralugemisseade asub topsihoidikus.
Asetage kaugjuhtimispult tunnelkonsooli panipaigas olevasse topsihoidikusse võtme tähisele.

Keerake käivitusnuppu päripäeva ja laske sellest lahti.

Alarm on desaktiveeritud.

Tööle hakanud alarmi väljalülitamine

Vajutage kaugjuhtimispuldi avamisnuppu või keerake auto süüde asendisse I (keerake käivitusnuppu päripäeva ja vabastage).

Automaatne alarmi sisselülitamine ja uuesti sisselülitamine

Kui unustate sõiduki valve alla lülitada, teeb seda automaatne valve alla lülitamise funktsioon.

Kui auto on vabastatud lukustusest kaugjuhtimispuldi abil (ja alarm lülitatakse välja), kuid ühtki ust või tagaluuki ei avata kahe minuti jooksul, lülitub alarm uuesti automaatselt sisse. Ühtaegu lukustatakse auto uuesti.

Mõnes riigis aktiveeritakse alarm teatud aja möödudes automaatselt, kui juhiuks avatakse ja suletakse ilma lukustamata.

Selle seadistuse muutmiseks:
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarLukustamine.
Funktsiooni ajutiseks deaktiveerimiseks valige Passiiv. sign. deakt-mine.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib autodele, millel on võtmeta lukustamise ja lukust avamise funktsioon*.

Seotud dokumendid