Akudel olevad sümbolid

Ka akul võib näha teavet ja hoiatussümboleid.
P5-1507-Protective gogglesKasutage kaitseprille.
P5-1507-Owner´s manualTäpsemat teavet saab auto kasutusjuhendist.
P5-1507-Keep away from childrenHoidke akut lastele kättesaamatult.
P5-1507-Contains corrosive acidAku sisaldab söövitavat hapet.
P5-1507-Avoid smokingVätige sädemeid ja lahtist tuld.
P5-1507-Risk of explosionPlahvatusoht.
P5-1507-Recycle properlyTuleb anda jäätmete taaskasutusse.