Soojendi kaugkäivitamine rakendusega Volvo On Call*

Kui autos on seisukütteseade*, saate kasutada rakendust Volvo On Call, et kütteseade kaugjuhtimise teel käivitada ja auto soovitud ajaks soojendada.1

Kaugkütte käivitamiseks kasutatakse auto soojendamiseks selle seisukütteseadet. Võite valida, kas määrate aja, millal soovite sõitma asuda ja kütteseade käivitub automaatselt lähtudes välitemperatuurist teie autos või käivitate kütteseadme kohe. Kui kütteseadmel ei lubata käivituda (nt madala kütusetaseme korral), kuvatakse see rakenduses Volvo On Call.

Kütteseadme kaugkäivitumise tingimused

Kütteseade käivitub ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud.

  • Välitemperatuur autos on alla 15 °C.
  • Autol on piisavalt kütust.
  • Autol on piisav aku laetuse tase.
  • Auto asub kohas, kus on mobiililevi (kütteseadme käivitumise käsu vastuvõtmiseks).

Otsene kütteseadme käivitamine ja otsene kütteseadme peatamine

Liikuge vahelehele Kodu (Home).
Valige Seisukütteseade.
Siit saate kütteseadme käivitada ja peatada.

Kui soojendi otse käivitada, töötab see umbes 50 minutit või seni, kuni see välja lülitatakse.

Kütteseadme programmeerimine

Kütteseadme saab eelprogrammeerida käivituma kaheksal määratud ajal.

Liikuge vahelehele Kodu (Home).
Valige Seisukütteseade.
Määrake funktsioonile Timer kellaajad, millal soovite autot soojendada.
Auto arvutab välitemperatuurist lähtuvalt, millal tuleb kütteseade sisse lülitada, et auto oleks teatud ajaks soe.

Otsese kütteseadme käivitamise/peatamise abil saate praegused eelprogrammeeritud käivitamised tühistada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib teatud mudelitel.