V60

2015 Early

Eemaldatav pukseerimiskonks – kinnitamine/eemaldamine

Eemaldatava pukseerimiskonksu kinnitamine/eemaldamine toimub järgmisel moel:

Kinnitamine

Eemalda kaitsekate, vajutades haagi sisse ja tõmmates katte otse tagasi .

Kontrolli, kas mehhanism on lukust vabastatud, keerates võtit päripäeva.

Näidikuaken peab olema punane.

Pane haakekonks kohale ja lükka sisse, kuni kostub klõpsatus.

Näidikuaken peab olema roheline.

Keera võti vastupäeva lukustatud asendisse. Võta võti lukust välja.

Kontrolli kas haakekonks on kindlalt paigas, tõmmates seda üles, alla ja tagasi.

 Hoiatus

Kui haakekonks ei ole korralikult paigaldatud, tuleb haakekonks eemaldada ja vastavalt juhistele uuesti paigaldada.

 Oluline

Määri ainult haakekonksu kuuli, ülejäänud osa peab jääma puhtaks ja kuivaks.

Turvakaabel.

 Hoiatus

Kinnitage haagise ohutuskaabel kindlasti ettenähtud toendisse.

Haakekonksu eemaldamine

Pane võti sisse ja keera see päripäeva avatud asendisse.

Vajuta lukustusratas sisse ja keera vastupäeva , kuni kostab klõpsatus.

Keera lukustusnupp täiesti alla, kuni see seisma jääb. Hoia selles asendis, samaaegselt haakekonksu taha ja üles tõmmates.

 Hoiatus

Kinnitage autos hoitav haakekonks korralikult, kui see on autos, vt Eemaldatav pukseerimiskonks - hoiustamine.

Lükka kaitsekatet niikaua, kuni see tihedalt kinni klõpsatab.

Kas sellest oli abi?