V60

2015 Early

Pikivahe hoiatus*

Pikivahe hoiatus (Distance Alert) on funktsioon, mis näitab juhile kaugust eesolevatest sõidukitest.

Pikivahe hoiatus on aktiivne kiirustel üle 30 km/h ja reageerib ainult eespool samas suunas sõitvatele autodele. Kaugust vastutulevatest, aeglastest või seisvatest sõidukitest ei näidata.

Oranž hoiatustuliPilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist..

Oranž hoiatustuli

Esiklaasil jääb oranž hoiatustuli püsivalt põlema, kui vahemaa eessõitva autoni on valitud ajavahemikust lühem.

 Märkus

Kui adaptiivne kiirushoidik on aktiivne, on pikivahe hoiatus samal ajal desaktiveeritud.

 Hoiatus

Pikivahe hoiatus reageerib ainult siis, kui vahemaa eesoleva autoni on valitud väärtusest väiksem – auto kiirus ei muutu.

Kasutamine

Funktsiooni sisse ja välja lülitamiseks vajuta keskkonsoolil olevat nuppu. Funktsioon on sisse lülitatud, kui nupus põleb tuli.

Teatud seadmekombinatsioonide puhul ei jää keskkonsoolile nupu jaoks enam vaba ruumi – sel juhul toimub funktsiooni juhtimine menüüsüsteemi MY CAR, MY CAR - sealt otsige funktsiooni Distance Alert..

Seadistatud ajaintervall

Ajaintervalli juhtnupud ja sümbol.

Ajaintervalli juhtnupud ja sümbol.

  1. Ajavahemik – suurendamine/vähendamine.
  2. Ajaintervall - sees.

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida viie erineva intervalli vahel, mis kuvatakse näidikuplokis 1-5 horisontaaljoonena – mida rohkem jooni, seda pikem on intervall. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

Sama sümbol kuvatakse ka kohanduva kiirushoidiku sisselülitamisel.

 Märkus

Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.

Funktsioon kohanduv püsikiirusehoidja kasutab ühtlasi ka ajaintervalli seadistust.

Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.

  1. 1 Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?