BLIS*

Funktsioon BLIS1 aitab juhil tuvastada sõidukist diagonaalselt taga ja kõrval asuvaid sõidukeid, et aidata juhil sõita tiheda liiklusega teedel, kus on mitu samasuunalist sõidurada.
BLIS on juhiabisüsteem, mis hoiatab juhti järgnevates olukordades:
 • sõidukid auto pimealal
 • kiiresti lähenevad autod autole kõige lähemal vasakul ja paremal sõidurajal.
P5-1507-BLIS Mirror
BLIS tule asukoht2.
 1. P5-Icon red circle 1Indikaatortuli
 2. P5-Icon red circle 2Funktsioon aktiveeritakse/deaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates nupu BLIS vajutamisega.
P5-1507-BLIS Princip
BLIS tööprintsiip
 1. P5-Icon red circle 1Pimenurga ala
 2. P5-Icon red circle 2Kiiresti läheneva sõiduki ala.

Funktsioon BLIS toimib kiirustel üle 10 km/h (6 mph).

Süsteem reageerib järgmistel juhtudel:
 • teie autost sõidetakse mööda
 • teine sõiduk läheneb kiiresti teie autole.

Juhul kui BLIS tuvastab sõiduki tsoonis 1 või kiirelt läheneva sõiduki tsoonis 2, süttib vastava külje küljepeeglis märgutuli ja jääb põlema. Kui juht lülitab hoiatusega samal küljel sisse suunatule, hakkab põlev märgutuli intensiivsema valgusega vilkuma.

 Märkus

Lamp süttib auto sellel küljel, kus süsteem avastas sõiduki. Kui autost möödutakse korraga mõlemalt poolt, süttivad mõlemad lambid.

 Hoiatus

 • Funktsioon BLIS on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Sõiduraja vahetamisel vastutab ohutuse eest alati juht.
 • BLIS ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Blind Spot Information Systems
 3. 2 Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kas sellest oli abi?